meditácie

články

22.12.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

 aktuálne cvičenia:
zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Podujatia s Heinzom Grillom

PODUJATIA S HEINZOM GRILLOM

  

MEDITÁCIE

DUCHOVNÉ VNÍMANIE

REGENERAČNO BUDUJÚCE A ORIENTAČNÉ DNI

VZDELÁVACÍ KRUH - ÁSANY

TÉMY

MINULÉ PODUJATIA

MEDITÁCIE

             študijné a meditačné stretnutia    ---     koncentrácia a meditácia - príklad cvičenia

Meditácie pre súčasnú situáciu

Námety na meditačné obsahy od Heinza Grilla v dobe od začiatku korona-krízy je možné si v slovenskom jazyku vyžiadať mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.      

                            

Články na stránke Heinza Grilla:

najnovšie

Usmerňovanie zmyslov a jeho liečívý význam (II.)

Pozvánka na seminár duchovné vnímanie a práca pre mier

Vplyv jednotlivej individuality na celkový stav sveta

Ochorenia na rakovinu budú pribúdať aj v budúcnosti (I.)

Spirituálne liečiteľstvo a jeho praktické použitie v živote – 4.časť - Desať učebných krokov na rozvinutie životnej sily utvárajúcej teplo

Spirituálne liečiteľstvo a jeho praktické použitie v živote – 3.časť - Praktické rozvíjanie tepelného éteru

Spirituálne liečiteľstvo a jeho praktické použitie v živote – 2.časť - Rozličné kvality tepla

Spirituálne liečiteľstvo a jeho praktické použitie v živote – 1.časť - Správne vykonávanie aktivity z vedomia

Rozsiahle zmeny v štruktúre osobnosti, ktoré nastanú v dôsledku iniciácie

Iniciácia - spirituálne zasvätenie do vyššieho Ja

Ideálna pozícia pre meditáciu 

Morálnosť

Ako človek preberá karmu od druhých?

Mysteriózna smrť Clemensa Arvaya

Ako môže jedinec čeliť depresii?

Duchovný pohľad na zemetrasenie v Turecku  

Slnečná oáza a plánovanie pre rok 2023

Čo konkrétne môžeme robiť a akým smerom sa uberať v roku 2023- výňatky z článkov

Desať učebných krokov na rozvinutie životnej sily utvárajúcej teplo

Výhľad na rok 2023 - 1.časť --- Ako človek dospeje k vízii a predpovedi budúcnosti?

Výhľad na rok 2023 – 2. časť --- Rok seba-deštrukcie - vināśa

Výhľad na rok 2023 – 3. časť  --- Pre budúcnosť bude dôležité len to, čo bolo skutočne vytvorené

Duch času a fenomény doby

Výhľad na rok 2023 – 4. časť --- Aké možnosti sa ponúkajú, aby kvôli schopnosti konštruktívne konať bol vnesený vhľad do aktuálneho diania? 

Výhľad na rok 2023 - 5. časť --- Silné polarity v rámci mentálnej a emocionálnej ľudskosti vedú k ekonomickému úpadku a kolapsu

Výhľad na rok 2023 - 6. časť --- Aký je vzťah medzi mŕtvymi a živými? Aký vzťah bude v nadchádzajúcej dobe medzi posmrtnou a pozemskou sférou? Ako posúdiť podmienky pre nárast vojnových udalostí?

Výhľad na rok 2023 - 7. časť --- Premeškanie správneho okamihu – Kairós ... Príklad zo spirituality v Naone ... Celé ľudstvo kráča k prahu ... Duša Michaila Sergejeviča Gorbačova ... Duša Götza Wernera ... Proroctvá Judith von Halle o korone ... Duša kardinála Josepha Ratzingera

Výhľad na rok 2023 - 8. časť --- Vízia budúceho zdravia ... Úmrtnosť bude naďalej neustále stúpať

Výhľad na rok 2023 - 9. časť --- Posun pólov predpovedaný na rok 2023 a jeho vplyv na človeka ... Krátky spätný pohľad na rok 2021 ... Pralaya – rozpúšťanie a prabhāva – princíp posilnenia v roku 2022 a následne v roku 2023

Sebadeštrukcia v dôsledku nesprávnych úsudkov

Praktický prístup k zdraviu

Poškodzovanie ľudského mozgu

Myšlienka bez polarity podporuje dobrú budúcnosť a spôsobuje transformáciu negatívneho

Duchovná ekológia

Môže dobrá meditácia zabrániť hrozbám?

Meditácia o Ukrajine

Korona - šanca pre budúcnosť

V ukrajinskej vojne sa stretli dve rozličné inkarnácie

Logika vnímania slobody

Výhľady na rok 2022

Terapeutické zaobchádzanie s chorobou korona

Umenie liečiť - Bruno Gröning - a ako ďalej?

Eliminácia negatívnych účinkov očkovania

Kto by mohol zabrániť kríze?

Ktorá dimenzia má v dnešnej dobe trvalú existenciu?

Tri piliere pre budúcnosť

Imunitný systém je možné trénovať

Povinnosť tvorby vlastného úsudku

Slnečná oáza

Súčasná doba potrebuje špecifickú meditáciu

Kardinálny omyl súčasnosti

Duchovné školenie dokáže vypestovať vôľu a zdravie

Teplo a posilnenie vôle

Ako je možné pomocou spirituality zabrániť poškodeniam spôsobeným očkovaním?

Výhľad na rok 2021    1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Umelecko-tvorivé dni 2020 / 2021 po celom svete

Sociálny proces 

Kto sú vodcovia sveta?

Dôstojnosť – ako ju možno dnes znovu zažívať a rozumieť jej?

Problém korony by ostal neriešiteľný, keby sa nezohľadnila duchovná príčina

Umenie demonštrovať

Cvičenie na sebapoznanie a poznanie korona-situácie 

Pôsobenie koronakrízy na posmrtný svet

Veda a sloboda

Najlepšia odpoveď imunity

Koronavírus – čo možno ešte robiť?

Posilnenie imunitnej sily exaktným spoznávaním prejavov zla

Duchovná príčina sugescií

Posilnenie imunitného systému zaoberaním sa a konfrontáciou s prejavmi zla

Duchovná príčina koronavírusu

Správa o skúsenostiach z centra krízovej situácie v severnom Taliansku

Zvýšenie imunitnej kompetencie prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

Koronavírus: vysporiadavanie sa so strachmi a sugesciami posilňuje obranyschopnosť

Pozdrav Slnku - súrja namaskára 

Tanečník - Nátarádžásana

Umenie slobodnej spirituality – význam stredu v srdci

Váha a jej účinky na systém tepien a žíl 

Pohyb z éterického elementu

         

Meditácie štúdia Joga Narajana k súčasnej situácii:

Vedomý vzťah k zlu

Premieňajúce dýchanie

1. cvičenie - rastlina

2. cvičenie - človek

3. cvičenie - vírus

4. cvičenie - únik

5. cvičenie - túžba po záchrancovi

6. cvičenie - skupinovosť

 

Staršie stále aktuálne a zaujímavé články:

Putin - pozorovanie jeho bytosti

 

Organizujeme pravidelné stretnutia so štúdiom fenoménov súčasnej doby, s cvičeniami duše, s meditáciami - pozývame každého do otvoreného kruhu.

 

Predošlé meditácie:

 

V roku 2020:

7. marec2020

    Vytváranie tepelného éteru - po slovensky

15. február 2020

    Teplo je kozmický element - po slovensky 

1. február2020

     Kreovanie vnímania citom - po slovensky

25. január 2020

     Pozorovanie ako kreatívny proces  - po slovensky

V roku 2019:

16. november 2019

    Rozvíjanie empatie

26. október 2019

    Vertikálna línia je výrazom duchovna

19. október 2019

    Duša je individuálna a kozmická

28. september 2019

    Aham Brahman - Ja som duch

14. september 2019

    Mantra OM

27. júl 2019

    Oddelenie svetla od temnoty - po slovensky

20. júl 2019

    Svetlo vonku a vo vnútri

22. jún 2019

    Myšlienka je ako Slnko

18. máj 2019

    Tvorenie obrazov a rozvíjanie centra srdca

13. apríl 2019

    Rozlišovanie tela duše a ducha- poznámky po slovensky

3. marec 2019

    Tri roviny ľudského bytia - poznámky po slovensky

16. február 2019

    Čo ostáva po smrti?

 

1. september 2018 od 18:00 do 19:00

Meditácia v júli 2018:

28. júla 2018

     Rozlišovanie medzi sugesciou a sebaurčením

Meditácia v júni 2018:

30. júna 2018

     Predstava kruhu ako cvičenie koncentrácie

Meditácie v máji 2018:

26. mája 2018

     Forma a sily tvoriace štruktúru

Meditácie v apríli 2018:

21. apríla 2018, 18:00 - 19:00 ... Taliansko, Lundo 78/E, 38077 Comune di Comano Terme

     Ideál pre údolie Sarca - po slovensky (doplníme)

     mantra Asato ma sat gamaja

7. apríla 2018

     Rozvíjanie pozornosti - po slovensky (doplníme)

Meditácie v marci 2018:

3. a 10. marca 2018

     Myslieť ideály - po slovensky (doplníme)

Meditácie počas decembra 2017:

28. a 29.12. 2017

   Slnko prijíma duchovnosť človeka

   meditácia 28. a 29.12. 2017  - po slovensky

30. a 31.12. 2017

   Myšlienka vyžaruje sama zo seba

   meditácia 30. a 31.12. 2017  - po slovensky

16.12.2017

   Svetlo a Ja

   meditácia 16.12.2017  - po slovensky

Predchádzajúce meditácie:

18.11. 2017

   Éterické zákony koncentrácie

   meditácia z 18.11.2017 - po slovensky

21.10 2017

   Aktivita myšlienky je podobná tvorivej sile Slnka

   meditácia z 21. októbra 2017 - po slovensky

14.10 2017

   Človek tvoriaci príslušné podmienky

   meditácia zo 14. októbra 2017 - po slovensky

7.10. 2017

   Vo svetle žijú človekom tvorené myšlienky

   meditácia zo 7. októbra 2017 - po slovensky

9.9. 2017

   Priebeh meditácie

   meditácia z 9. septembra 2017 - po slovensky

DUCHOVNÉ VNÍMANIE

 

Srdečne Vás pozývame na najbližší seminár "duchovné vnímanie":

seminár prebieha v nemčine

Miesto: Lago di Tenno, Club hotel, Taliansko

Prihlasovanie na adrese:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Informácie v slovenčine:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Informácie v nemčine: http://www.geistige-erkenntnis-entwickeln.de/

Prihlasovanie v nemčine

REGENERAČNO BUDUJÚCE A ORIENTAČNÉ DNI

možnosť rozhovorov

Termín: treba si dohodnúť individuálne mailom:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Miesto: Lundo, Taliansko

VZDELÁVACÍ KRUH - ÁSANY

Stránka Heinza Grilla: 

Príspevky k novej jogovej vôli - Individuálna jogová cesta podporujúca sociálne schopnosti človeka

Prihlasovanie: Akademie für Yoga in der sozialen Ausgestaltung

Inormácie: Internationaler Forschungskreis für Yoga

Nové vzdelávanie

TÉMY

Témy pre budúce vzdelávanie v zmysle novej jogovej vôle sú:

Postoj stredobodu srdca a jeho činnosť prostredníctvom sociálneho procesu pri vyučovaní jogy
Práca s textami na tvorbu rozlišovacej schopnosti a na obsahové podporenie schopnosti komunikácie a dialógu
Rozličné ásany, ich význam, cvičenie a zlepšovanie pomocou korekcií
Vegetatívny nervový systém vo vzťahu k cerebrospinálnemu nervovému systému
Výchova k poznaniu prostredníctvom tvárniacej práce s ásanami
Pokročilé ásany
Slobodný dych a jeho uplatnenie v sociálnom živote
Regenerácia prostredníctom výchovy k poznaniu a spirituálneho vývoja
Pedagogika v zmysle siedmych planetárnych procesov
Štyri étery, ich zosúlaďovanie a kognitívne vypracovanie, ako aj uplatnenie v praxi

odborný kruh - ásany

odborný kruh - liečiteľstvo

školiaci kurz duchovného vnímania

Joga a sociálny proces

viac o možnostiach stretnutia a témy budúcich vzdelávaní (v nemčine)

MINULÉ PODUJATIA

pripravujeme aj stručné správy zo seminárov duchovného vnímania od r.2012

Semináre s Heinzom Grillom v Bratislave

      

Pohľad na 1. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2012.

Pohľad na 2. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2013.

Pohľad na 3. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v novembri 2014.

             

Sebadeštrukcia v dôsledku nesprávnych úsudkov

Ochorenia na rakovinu budú pribúdať aj v budúcnosti