meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Pozvánka na seminár duchovné vnímanie a práca pre mier

uverejené 14.11. 2023 na stránke Heinza Grilla:  https://heinz-grill.de/seminar-geistiges-schauen/

Domnelý predpoklad, že človek je zásadne na správnej strane viery a na strane mierumilovných ľudí, implikuje neochvejný záver, že ostatní sú na nesprávnej strane viery, majú vojnové úmysly a sú sektou.

Odvaha myslieť na druhého a jeho realitu by bola základným kameňom proti náboženskej diskriminácii a vytvorila by individuálne sily pre úspešnú mierovú politiku.

Namiesto rozdeľovania, očakávania a zabíjania, spájať, budovať a premieňať.

Heinz Grill

P O Z V Á N K A na seminár

od piatka 17.11.2023, 14:00 hod. do nedele 19.11.2023, 13:00 hod.

V centre víkendu bude stáť mierová práca prostredníctvom duchovného vnímania. Rozvíjať sa budú praktické základy schopnosti duchovného vnímania, ktoré sú prístupné každému človeku. Preto je seminár možné navštíviť aj bez predchádzajúcich vedomostí.

Prihlásenie:

E-Mail u Gabi Weindorf: gabi.weindorf[at]gmail.com 

https://heinz-grill.de/seminar-geistiges-schauen/

spájať - budovať - premieňať