meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľady na rok 2023

Výhľad na rok 2023 - 1.časť --- Ako človek dospeje k vízii a predpovedi budúcnosti?

Výhľad na rok 2023 – 2. časť --- Rok seba-deštrukcie - vināśa

Výhľad na rok 2023 – 3. časť  --- Pre budúcnosť bude dôležité len to, čo bolo skutočne vytvorené

Duch času a fenomény doby

Výhľad na rok 2023 – 4. časť --- Aké možnosti sa ponúkajú, aby kvôli schopnosti konštruktívne konať bol vnesený vhľad do aktuálneho diania? 

Výhľad na rok 2023 - 5. časť --- Silné polarity v rámci mentálnej a emocionálnej ľudskosti vedú k ekonomickému úpadku a kolapsu

Výhľad na rok 2023 - 6. časť --- Aký je vzťah medzi mŕtvymi a živými? Aký vzťah bude v nadchádzajúcej dobe medzi posmrtnou a pozemskou sférou? Ako posúdiť podmienky pre nárast vojnových udalostí?

Výhľad na rok 2023 - 7. časť --- Premeškanie správneho okamihu – Kairós ... Príklad zo spirituality v Naone ... Celé ľudstvo kráča k prahu ... Duša Michaila Sergejeviča Gorbačova ... Duša Götza Wernera ... Proroctvá Judith von Halle o korone ... Duša kardinála Josepha Ratzingera

Výhľad na rok 2023 - 8. časť --- Vízia budúceho zdravia ... Úmrtnosť bude naďalej neustále stúpať

Výhľad na rok 2023 - 9. časť --- Posun pólov predpovedaný na rok 2023 a jeho vplyv na človeka ... Krátky spätný pohľad na rok 2021 ... Pralaya – rozpúšťanie a prabhāva – princíp posilnenia v roku 2022 a následne v roku 2023