meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Spirituálne liečiteľstvo a jeho praktické použitie v živote – 1.časť

Uverejnené na stránke Heinza Grilla 30. mája 2023
po nemecky: https://heinz-grill.de/spirituelle-heilkunde-lebenskraft/
Prvý diel cyklu viacerých (4) statí Heinza Grilla

Správne vykonávanie aktivity z vedomia

V Naone sa uskutočnil štvordňový seminár počas dní nanebovstúpenia Krista na tému: ako môže liečiteľ, každý pedagóg a ambiciózny občan liečivo pôsobiť na seba a na ostatných ľudí. Podujatie sa začalo pri zlom počasí, a tak si niektorí so sebou priniesli pocity vyčerpania a zlej nálady. V nedeľu sa husté nebo presvetlilo a odvtedy intenzívne zaoberanie sa témou sprevádzala modrá príjemná sféra so slnečným svitom. Účastníci sa tešili skutočne vydarenému budovaniu so vzrastajúcou životnou silou a perspektívou pre budúcnosť.

V stredobode spirituálneho prístupu k liečeniu stojí Kristus alebo, ak to chceme vyjadriť inými slovami, nastávajúce duchovné ja. Účastníci sa však zaoberali otázkou, ako je možné tento duchovný potenciál priviesť z jeho driemajúcej formy do konkrétnej a vedome utváranej reality. Mnoho ľudí má určitý ideál uplatnenia liečiteľstva a existuje neuveriteľne veľa ezoterických odvetví, ktoré sa zaoberajú duchovným liečením, anjelmi a prenosom jemných energií. Ktoré formy sú vo všeobecnosti kompatibilné s duchovným liečením a ktoré techniky, spôsoby myslenia, zaobchádzania s ezoterikou a meditatívne prístupy môžu vytvárať ilúzie? Táto otázka, hoci nie je stredobodom týchto dní, mohla byť obšírne objasnená, pretože celá práca vyzývala všetkých účastníkov, aby sa zapojili do mentálnej a duševnej aktivity s porovnaniami umožňujúcimi rozlišovanie, takže takmer všetci mohli uvoľniť väčšiu silu, než akú majú v bežnom živote.

Včela preukazuje v liečiteľstve významnú úlohu vďaka svojim tepelným schopnostiam.

Prvý deň sme sa zaoberali pojmom takzvaného ohnivého alebo tepelného éteru. Tento pojem, ktorý pôvodne pochádza z antropozofie, predstavuje určitý druh potenciálu jemnej životnej sily, ktorá nie je k dispozícii úplne náhodne raz viac a raz menej. Aby éterickú silu, ktorá je veľmi jemná a skoro nebadateľná, jednotlivý človek rozvinul a postavil k dispozícii pre liečebné účinky, musí svoje sily vedomia veľmi starostlivo školiť a podľa logických kritérií používať. Liečenie alebo zlepšenie ľudskej psychickej a fyzickej kondície nastane skutočne iba vtedy, ak je vedomiu prístupný úspešný aktívny výkon. „Ako jedinec vytvorí nejakú formu životnej sily, ktorá v prvom priamom pomenovaní predstavuje určitý druh jemnej práce tepla?" Toto bola otázka, ktorú absolvoval každý jedinec v živom konaní.

Solídne ustálené uzdravenie sa najmenej pravdepodobne udeje pasívnou účasťou, ale skôr veľmi živým, tematickým a na vedomie orientovaným obrátením sa k myšlienkovým obsahom, ktoré sa snáď spočiatku môžu zdať čudné, čudné preto, lebo majú menej materialistický konzumný charakter, ale sú skôr inšpiratívne upriamené na celú dušu. Každý musel prekročiť určitú hranicu od osobnej k ďalšej možnej slobodnejšej a všeobecne platnej úrovni vedomia.

Zopár účastníkov, ktorí si želali iba rýchle ezoterické konzumné formulácie, sa hneď na začiatku seminára odhlásilo. Činnosti potom mohli spoločne pokračovať vo vzájomných pozorovaniach a väčšine účastníkov sa podarilo vytvoriť tie takzvané tepelno-éterické sily ako východiskové univerzálne sily ja.

Keď vyslovíme frázu, že Kristus alebo vyššie ja predstavuje platné centrum uzdravenia, tak je to najskôr čisto slovná formulácia, ktorú spravidla nie je možné pochopiť. Cvičiaci potrebuje krok za krokom postup, aby si pre toto tvrdenie vyvinul prvý identifikujúci zmysel pre pravdu. V pomaly narastajúcich fázach aktivity účastníci dokázali rozvinúť rôzne obrazy a procesy koncentrácie. Cvičiaci si tak všimli prvé blahodarné výsledky dobre vedenej a pevne rozvinutej mentálnej a citovo-vnímavej radostnej činnosti.

Ako človek spôsobí, že zasiahnu takzvané Kristove alebo vyššie sily ja?

Táto otázka nás bude v najbližšom čase zamestnávať vo viacerých ďalších článkoch.