PODUJATIA S HEINZOM GRILLOM

  

ŠTUDIJNÉ DNI

MEDITÁCIE

DUCHOVNÉ VNÍMANIE

REGENERAČNO BUDUJÚCE A ORIENTAČNÉ DNI

VZDELÁVACÍ KRUH - ÁSANY

CESTA DO EGYPTA

TÉMY

MINULÉ PODUJATIA

ŠTUDIJNÉ DNI

Téma: Syntéza ezoteriky a exoteriky v jogových cvičeniach a v živote

Miesto: Lundo, Taliansko

Správy z predošlých študijných dní.

MEDITÁCIE

             študijné a meditačné stretnutia    ---     koncentrácia a meditácia - príklad cvičenia

Meditácie pre súčasnú situáciu

Námety na meditačné obsahy od Heinza Grilla v dobe korona-krízy:

Tie, ktoré tu nie sú uverejnené, si môžete vyžiadať mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.      

                            

Meditácia 32   Meditácie 33 - 40   Meditácie 41 - 44   Meditácie 45, 46,47  Meditácie 48, 49 a 50  Meditácia 51 a 52  Meditácie 53 - 57   Meditácie 58 a 59   Meditácie 60, 61 a 62   Meditácia 63, 64, 65 66 a 67  Meditácia 68, 69, 70 a 71  Meditácia 72, 73, 74, 75  Meditácia 76, 77, 78 a 79   Meditácia 80, 81, 82  Meditácia 83, 84, 85  Meditácia 86, 87, 88, 89   Meditácia 90, 91, 92, 93   Meditácia 94, 95  Meditácia 96, 97   Meditácia 98, 99, 100, 101   Meditácia 102, 103, 104   Meditácia 105, 106, 107   Meditácia 108, 109, 110, 111   Meditácia 112, 113   Meditácia 114            

Články na stránke Heinza Grilla:

najnovší článok: Terapeutické zaobchádzanie s chorobou korona

Umenie liečiť - Bruno Gröning - a ako ďalej?

Eliminácia negatívnych účinkov očkovania

Kto by mohol zabrániť kríze?

Ktorá dimenzia má v dnešnej dobe trvalú existenciu?

Tri piliere pre budúcnosť

Imunitný systém je možné trénovať

Povinnosť tvorby vlastného úsudku

Slnečná oáza

Súčasná doba potrebuje špecifickú meditáciu

Kardinálny omyl súčasnosti

Duchovné školenie dokáže vypestovať vôľu a zdravie

Teplo a posilnenie vôle

Ako je možné pomocou spirituality zabrániť poškodeniam spôsobeným očkovaním?

Výhľad na rok 2021    1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Umelecko-tvorivé dni 2020 / 2021 po celom svete

Sociálny proces 

Kto sú vodcovia sveta?

Dôstojnosť – ako ju možno dnes znovu zažívať a rozumieť jej?

Problém korony by ostal neriešiteľný, keby sa nezohľadnila duchovná príčina

Umenie demonštrovať

Cvičenie na sebapoznanie a poznanie korona-situácie 

Pôsobenie koronakrízy na posmrtný svet

Veda a sloboda

Najlepšia odpoveď imunity

Koronavírus – čo možno ešte robiť?

Posilnenie imunitnej sily exaktným spoznávaním prejavov zla

Duchovná príčina sugescií

Posilnenie imunitného systému zaoberaním sa a konfrontáciou s prejavmi zla

Duchovná príčina koronavírusu

Správa o skúsenostiach z centra krízovej situácie v severnom Taliansku

Zvýšenie imunitnej kompetencie prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

Koronavírus: vysporiadavanie sa so strachmi a sugesciami posilňuje obranyschopnosť

         

Meditácie štúdia Joga Narajana k súčasnej situácii:

Vedomý vzťah k zlu

Premieňajúce dýchanie

1. cvičenie - rastlina

2. cvičenie - človek

3. cvičenie - vírus

4. cvičenie - únik

5. cvičenie - túžba po záchrancovi

6. cvičenie - skupinovosť

Organizujeme pravidelné stretnutia so štúdiom fenoménov súčasnej doby, s cvičeniami duše, s meditáciami - pozývame každého do otvoreného kruhu.

Predošlé meditácie:

V roku 2020:

7. marec2020

    Vytváranie tepelného éteru - po slovensky

15. február 2020

    Teplo je kozmický element - po slovensky 

1. február2020

     Kreovanie vnímania citom - po slovensky

25. január 2020

     Pozorovanie ako kreatívny proces  - po slovensky

V roku 2019:

16. november 2019

    Rozvíjanie empatie

26. október 2019

    Vertikálna línia je výrazom duchovna

19. október 2019

    Duša je individuálna a kozmická

28. september 2019

    Aham Brahman - Ja som duch

14. september 2019

    Mantra OM

27. júl 2019

    Oddelenie svetla od temnoty - po slovensky

20. júl 2019

    Svetlo vonku a vo vnútri

22. jún 2019

    Myšlienka je ako Slnko

18. máj 2019

    Tvorenie obrazov a rozvíjanie centra srdca

13. apríl 2019

    Rozlišovanie tela duše a ducha- poznámky po slovensky

3. marec 2019

    Tri roviny ľudského bytia - poznámky po slovensky

16. február 2019

    Čo ostáva po smrti?

 

1. september 2018 od 18:00 do 19:00

Meditácia v júli 2018:

28. júla 2018

     Rozlišovanie medzi sugesciou a sebaurčením

Meditácia v júni 2018:

30. júna 2018

     Predstava kruhu ako cvičenie koncentrácie

Meditácie v máji 2018:

26. mája 2018

     Forma a sily tvoriace štruktúru

Meditácie v apríli 2018:

21. apríla 2018, 18:00 - 19:00 ... Taliansko, Lundo 78/E, 38077 Comune di Comano Terme

     Ideál pre údolie Sarca - po slovensky (doplníme)

     mantra Asato ma sat gamaja

7. apríla 2018

     Rozvíjanie pozornosti - po slovensky (doplníme)

Meditácie v marci 2018:

3. a 10. marca 2018

     Myslieť ideály - po slovensky (doplníme)

Meditácie počas decembra 2017:

28. a 29.12. 2017

   Slnko prijíma duchovnosť človeka

   meditácia 28. a 29.12. 2017  - po slovensky

30. a 31.12. 2017

   Myšlienka vyžaruje sama zo seba

   meditácia 30. a 31.12. 2017  - po slovensky

16.12.2017

   Svetlo a Ja

   meditácia 16.12.2017  - po slovensky

Predchádzajúce meditácie:

18.11. 2017

   Éterické zákony koncentrácie

   meditácia z 18.11.2017 - po slovensky

21.10 2017

   Aktivita myšlienky je podobná tvorivej sile Slnka

   meditácia z 21. októbra 2017 - po slovensky

14.10 2017

   Človek tvoriaci príslušné podmienky

   meditácia zo 14. októbra 2017 - po slovensky

7.10. 2017

   Vo svetle žijú človekom tvorené myšlienky

   meditácia zo 7. októbra 2017 - po slovensky

9.9. 2017

   Priebeh meditácie

   meditácia z 9. septembra 2017 - po slovensky

DUCHOVNÉ VNÍMANIE

príspevok: Sebaurčenie v dobe vzrastajúcich manipulácií a sugescií  po slovensky onedlho doplníme

príspevok: Archetyp kysličníka uhličitého a jeho význam pre človeka
   - 
po slovensky - po nemecky

Najbližšie stretnutie kurzu "duchovné vnímanie": 9. - 11. októbra 2020

špeciálne štúdium

Na stretnutí 4. - 6. októbra 2019 sme preberali tému:

Charakteristika bytostí

Ako vyzerá človek, ktorý vedie svoje telo životných síl?

Ako vyzerá aura konkrétneho človeka?

Tvorivá sila a morálne posilnenie

Srdečne Vás pozývame na najbližší seminár "duchovné vnímanie":

seminár prebieha v nemčine

najbližší termín:  7. - 9. september 2018 ... tému upresníme

naposledy sa konal v termíne: 19. - 21. január 2018 ... onedlho prinesieme stručnú správu

od piatka 18:00 do nedele 13:00

Témy:
          rozvíjanie poznania bytosti človeka
          cvičenia v súvislostiach so sociálnymi záujmami a dialógmi
          obraz ideálu "človek"

Ako sa dá rozpoznať klamstvo?
Ako vyzerajú slobodné myšlienky a city?
Akými formami, farbami, štruktúrami a dojmami sa prejavujú rozličné bytosti?

Miesto: Lago di Tenno, Club hotel, Taliansko

Prihlasovanie na adrese:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Informácie v slovenčine:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Informácie v nemčine: http://www.geistige-erkenntnis-entwickeln.de/

Podrobnejšie tézy - klik tu: 

Koncentrácia pri cvičení s telom

Správa zo stretnutia v máji 2016

Správa zo stretnutia v októbri 2015

Termíny stretnutí v roku 2017:

31. marca  - 2. apríla 2017

30. júna - 2. júla 2017 - téma: vordenken und nachdenken

6. októbra - 8. októbra 2017 ... tento termín je presunutý na január

Prihlasovanie v nemčine

V máji 2018 sa otvára intenzívne školenie "Pedegóg sociálnej integrity a meditácie".

Info: http://akademie-für-soziabilität.com/ausbildung/

Na tomto mieste budeme pravidelne informovať.

REGENERAČNO BUDUJÚCE A ORIENTAČNÉ DNI

možnosť rozhovorov

Termín: 7. október 2017 a 16. december 2017

Miesto: Lundo, Taliansko

VZDELÁVACÍ KRUH - ÁSANY

Srdečne Vás pozývame na najbližšie semináre "asana - vzdelávanie":

Termíny v r. 2018:  30.03 - 01.04. / 20.07. - 22.07. / 02.11. - 04.11.

Ako usporiadaná tvorba predstáv podporuje fyzické a psychické zdravie človeka

Prihlasovanie: Akademie für Yoga in der sozialen Ausgestaltung

Video ako Heinz Grill cvičí asany:

majurásana (páv)

hanumanásana (špagát)

Inormácie: Internationaler Forschungskreis für Yoga

Téma roka 2017

Nové vzdelávanie

TÉMY

Témy pre budúce vzdelávanie v zmysle novej jogovej vôle sú:

Postoj stredobodu srdca a jeho činnosť prostredníctvom sociálneho procesu pri vyučovaní jogy
Práca s textami na tvorbu rozlišovacej schopnosti a na obsahové podporenie schopnosti komunikácie a dialógu
Rozličné ásany, ich význam, cvičenie a zlepšovanie pomocou korekcií
Vegetatívny nervový systém vo vzťahu k cerebrospinálnemu nervovému systému
Výchova k poznaniu prostredníctvom tvárniacej práce s ásanami
Pokročilé ásany
Slobodný dych a jeho uplatnenie v sociálnom živote
Regenerácia prostredníctom výchovy k poznaniu a spirituálneho vývoja
Pedagogika v zmysle siedmych planetárnych procesov
Štyri étery, ich zosúlaďovanie a kognitívne vypracovanie, ako aj uplatnenie v praxi

odborný kruh - ásany

odborný kruh - liečiteľstvo

školiaci kurz duchovného vnímania

Joga a sociálny proces

 

viac o možnostiach stretnutia a témy budúcich vzdelávaní (v nemčine)

CESTA DO EGYPTA

Regeneračná a študijná cesta do Egypta s Heinzom Grillom je naplánovaná na 2. - 9. decembra 2017.

Správy z predošlých študijných dní, aj z cesty do Egypta.

MINULÉ PODUJATIA

pripravujeme aj stručné správy zo seminárov duchovného vnímania od r.2012

Semináre s Heinzom Grillom v Bratislave

      

Pohľad na 1. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2012.

Pohľad na 2. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2013.

Pohľad na 3. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v novembri 2014.

             

<p style="text-align: justify;"><a href="index.php/novinky/183#MEDITACIE">Podujatia s Heinzom Grillom</a>&nbsp; &nbsp;&lt;&nbsp;&nbsp;späť</p>

Eliminácia negatívnych účinkov očkovania