PODUJATIA S HEINZOM GRILLOM

  

ŠTUDIJNÉ DNI

MEDITÁCIE

DUCHOVNÉ VNÍMANIE

REGENERAČNO BUDUJÚCE A ORIENTAČNÉ DNI

VZDELÁVACÍ KRUH - ÁSANY

CESTA DO EGYPTA

TÉMY

MINULÉ PODUJATIA

ŠTUDIJNÉ DNI

Téma: Syntéza ezoteriky a exoteriky v jogových cvičeniach a v živote

Miesto: Lundo, Taliansko

Správy z predošlých študijných dní.

MEDITÁCIE

             študijné a meditačné stretnutia    ---     koncentrácia a meditácia - príklad cvičenia

Meditácie pre súčasnú situáciu

Námety na meditačné obsahy od Heinza Grilla v dobe korona-krízy:

Tie, ktoré tu nie sú uverejnené, si môžete vyžiadať mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.      

                         

Meditácia 32   Meditácie 33 - 40   Meditácie 41 - 44   Meditácie 45, 46,47  Meditácie 48, 49 a 50  Meditácia 51 a 52  Meditácie 53 - 57   Meditácie 58 a 59   Meditácie 60, 61 a 62   Meditácia 63, 64, 65 66 a 67  Meditácia 68, 69, 70 a 71  Meditácia 72, 73, 74, 75  Meditácia 76, 77, 78 a 79   Meditácia 80, 81, 82  Meditácia 83, 84, 85  Meditácia 86, 87, 88, 89   Meditácia 90, 91, 92, 93      

Články na stránke Heinza Grilla:

najnovší článok:  Imunitný systém je možné trénovať

Povinnosť tvorby vlastného úsudku

Slnečná oáza

Súčasná doba potrebuje špecifickú meditáciu

Kardinálny omyl súčasnosti

Duchovné školenie dokáže vypestovať vôľu a zdravie

Teplo a posilnenie vôle

Ako je možné pomocou spirituality zabrániť poškodeniam spôsobeným očkovaním?

Výhľad na rok 2021    1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Umelecko-tvorivé dni 2020 / 2021 po celom svete

Sociálny proces 

Kto sú vodcovia sveta?

Dôstojnosť – ako ju možno dnes znovu zažívať a rozumieť jej?

Problém korony by ostal neriešiteľný, keby sa nezohľadnila duchovná príčina

Umenie demonštrovať

Cvičenie na sebapoznanie a poznanie korona-situácie 

Pôsobenie koronakrízy na posmrtný svet

Veda a sloboda

Najlepšia odpoveď imunity

Koronavírus – čo možno ešte robiť?

Posilnenie imunitnej sily exaktným spoznávaním prejavov zla

Duchovná príčina sugescií

Posilnenie imunitného systému zaoberaním sa a konfrontáciou s prejavmi zla

Duchovná príčina koronavírusu

Správa o skúsenostiach z centra krízovej situácie v severnom Taliansku

Zvýšenie imunitnej kompetencie prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

Koronavírus: vysporiadavanie sa so strachmi a sugesciami posilňuje obranyschopnosť

         

Meditácie štúdia Joga Narajana k súčasnej situácii:

Vedomý vzťah k zlu

Premieňajúce dýchanie

1. cvičenie - rastlina

2. cvičenie - človek

3. cvičenie - vírus

4. cvičenie - únik

5. cvičenie - túžba po záchrancovi

6. cvičenie - skupinovosť

Organizujeme pravidelné stretnutia so štúdiom fenoménov súčasnej doby, s cvičeniami duše, s meditáciami - pozývame každého do otvoreného kruhu.

Predošlé meditácie:

V roku 2020:

7. marec2020

    Vytváranie tepelného éteru - po slovensky

15. február 2020

    Teplo je kozmický element - po slovensky 

1. február2020

     Kreovanie vnímania citom - po slovensky

25. január 2020

     Pozorovanie ako kreatívny proces  - po slovensky

V roku 2019:

16. november 2019

    Rozvíjanie empatie

26. október 2019

    Vertikálna línia je výrazom duchovna

19. október 2019

    Duša je individuálna a kozmická

28. september 2019

    Aham Brahman - Ja som duch

14. september 2019

    Mantra OM

27. júl 2019

    Oddelenie svetla od temnoty - po slovensky

20. júl 2019

    Svetlo vonku a vo vnútri

22. jún 2019

    Myšlienka je ako Slnko

18. máj 2019

    Tvorenie obrazov a rozvíjanie centra srdca

13. apríl 2019

    Rozlišovanie tela duše a ducha- poznámky po slovensky

3. marec 2019

    Tri roviny ľudského bytia - poznámky po slovensky

16. február 2019

    Čo ostáva po smrti?

 

1. september 2018 od 18:00 do 19:00

Meditácia v júli 2018:

28. júla 2018

     Rozlišovanie medzi sugesciou a sebaurčením

Meditácia v júni 2018:

30. júna 2018

     Predstava kruhu ako cvičenie koncentrácie

Meditácie v máji 2018:

26. mája 2018

     Forma a sily tvoriace štruktúru

Meditácie v apríli 2018:

21. apríla 2018, 18:00 - 19:00 ... Taliansko, Lundo 78/E, 38077 Comune di Comano Terme

     Ideál pre údolie Sarca - po slovensky (doplníme)

     mantra Asato ma sat gamaja

7. apríla 2018

     Rozvíjanie pozornosti - po slovensky (doplníme)

Meditácie v marci 2018:

3. a 10. marca 2018

     Myslieť ideály - po slovensky (doplníme)

Meditácie počas decembra 2017:

28. a 29.12. 2017

   Slnko prijíma duchovnosť človeka

   meditácia 28. a 29.12. 2017  - po slovensky

30. a 31.12. 2017

   Myšlienka vyžaruje sama zo seba

   meditácia 30. a 31.12. 2017  - po slovensky

16.12.2017

   Svetlo a Ja

   meditácia 16.12.2017  - po slovensky

Predchádzajúce meditácie:

18.11. 2017

   Éterické zákony koncentrácie

   meditácia z 18.11.2017 - po slovensky

21.10 2017

   Aktivita myšlienky je podobná tvorivej sile Slnka

   meditácia z 21. októbra 2017 - po slovensky

14.10 2017

   Človek tvoriaci príslušné podmienky

   meditácia zo 14. októbra 2017 - po slovensky

7.10. 2017

   Vo svetle žijú človekom tvorené myšlienky

   meditácia zo 7. októbra 2017 - po slovensky

9.9. 2017

   Priebeh meditácie

   meditácia z 9. septembra 2017 - po slovensky

DUCHOVNÉ VNÍMANIE

príspevok: Sebaurčenie v dobe vzrastajúcich manipulácií a sugescií  po slovensky onedlho doplníme

príspevok: Archetyp kysličníka uhličitého a jeho význam pre človeka
   - 
po slovensky - po nemecky

Najbližšie stretnutie kurzu "duchovné vnímanie": 9. - 11. októbra 2020

špeciálne štúdium

Na stretnutí 4. - 6. októbra 2019 sme preberali tému:

Charakteristika bytostí

Ako vyzerá človek, ktorý vedie svoje telo životných síl?

Ako vyzerá aura konkrétneho človeka?

Tvorivá sila a morálne posilnenie

Srdečne Vás pozývame na najbližší seminár "duchovné vnímanie":

seminár prebieha v nemčine

najbližší termín:  7. - 9. september 2018 ... tému upresníme

naposledy sa konal v termíne: 19. - 21. január 2018 ... onedlho prinesieme stručnú správu

od piatka 18:00 do nedele 13:00

Témy:
          rozvíjanie poznania bytosti človeka
          cvičenia v súvislostiach so sociálnymi záujmami a dialógmi
          obraz ideálu "človek"

Ako sa dá rozpoznať klamstvo?
Ako vyzerajú slobodné myšlienky a city?
Akými formami, farbami, štruktúrami a dojmami sa prejavujú rozličné bytosti?

Miesto: Lago di Tenno, Club hotel, Taliansko

Prihlasovanie na adrese:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Informácie v slovenčine:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Informácie v nemčine: http://www.geistige-erkenntnis-entwickeln.de/

Podrobnejšie tézy - klik tu: 

Koncentrácia pri cvičení s telom

Správa zo stretnutia v máji 2016

Správa zo stretnutia v októbri 2015

Termíny stretnutí v roku 2017:

31. marca  - 2. apríla 2017

30. júna - 2. júla 2017 - téma: vordenken und nachdenken

6. októbra - 8. októbra 2017 ... tento termín je presunutý na január

Prihlasovanie v nemčine

V máji 2018 sa otvára intenzívne školenie "Pedegóg sociálnej integrity a meditácie".

Info: http://akademie-für-soziabilität.com/ausbildung/

Na tomto mieste budeme pravidelne informovať.

REGENERAČNO BUDUJÚCE A ORIENTAČNÉ DNI

možnosť rozhovorov

Termín: 7. október 2017 a 16. december 2017

Miesto: Lundo, Taliansko

VZDELÁVACÍ KRUH - ÁSANY

Srdečne Vás pozývame na najbližšie semináre "asana - vzdelávanie":

Termíny v r. 2018:  30.03 - 01.04. / 20.07. - 22.07. / 02.11. - 04.11.

Ako usporiadaná tvorba predstáv podporuje fyzické a psychické zdravie človeka

Prihlasovanie: Akademie für Yoga in der sozialen Ausgestaltung

Video ako Heinz Grill cvičí asany:

majurásana (páv)

hanumanásana (špagát)

Inormácie: Internationaler Forschungskreis für Yoga

Téma roka 2017

Nové vzdelávanie

TÉMY

Témy pre budúce vzdelávanie v zmysle novej jogovej vôle sú:

Postoj stredobodu srdca a jeho činnosť prostredníctvom sociálneho procesu pri vyučovaní jogy
Práca s textami na tvorbu rozlišovacej schopnosti a na obsahové podporenie schopnosti komunikácie a dialógu
Rozličné ásany, ich význam, cvičenie a zlepšovanie pomocou korekcií
Vegetatívny nervový systém vo vzťahu k cerebrospinálnemu nervovému systému
Výchova k poznaniu prostredníctvom tvárniacej práce s ásanami
Pokročilé ásany
Slobodný dych a jeho uplatnenie v sociálnom živote
Regenerácia prostredníctom výchovy k poznaniu a spirituálneho vývoja
Pedagogika v zmysle siedmych planetárnych procesov
Štyri étery, ich zosúlaďovanie a kognitívne vypracovanie, ako aj uplatnenie v praxi

odborný kruh - ásany

odborný kruh - liečiteľstvo

školiaci kurz duchovného vnímania

Joga a sociálny proces

 

viac o možnostiach stretnutia a témy budúcich vzdelávaní (v nemčine)

CESTA DO EGYPTA

Regeneračná a študijná cesta do Egypta s Heinzom Grillom je naplánovaná na 2. - 9. decembra 2017.

Správy z predošlých študijných dní, aj z cesty do Egypta.

MINULÉ PODUJATIA

pripravujeme aj stručné správy zo seminárov duchovného vnímania od r.2012

Semináre s Heinzom Grillom v Bratislave

      

Pohľad na 1. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2012.

Pohľad na 2. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2013.

Pohľad na 3. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v novembri 2014.

             

<p style="text-align: justify;"><a href="index.php/novinky/183#MEDITACIE">Podujatia s Heinzom Grillom</a>&nbsp; &nbsp;&lt;&nbsp;&nbsp;späť</p>