meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Mantra Džaj ambe

Význam a preklad:

Keď spievame túto pieseň, môžeme si vytvoriť predstavu, že vo stvorení existuje aspekt prijímania a vyrastania. Tak ako rastlina prijíma svetlo, asimiluje ho a tým prospieva a vyrastá, tak je celý život vo stvorení nesený týmto prijímajúcim nalievaním.

Prijímanie je však neustávajúci proces, ktorý v nás neprestajne prebieha. To prijímajúce je tu pomenované ako matka sveta, ako „džagat ambe mata".

Noty

    

spievanie

Preklad:

Víťazná si, Ty matka, Ó, matka sveta,

Matka Bhavani, Ty si najväčšia.

Durga, ničiaci nešťastie, Ty si najväčší.

Káli, Ty ničiteľka smrti, si najväčšia.

Uma, Rama, Brahmani, si najväčšia.

Radha, Rukamani, Sita, si najväčšia.


 

 

Význam slov:

Džaj – Ty si víťaz, veľký

Ambe – božská matka

džagat – svet

Mata – matka

Durgati – ten, kto ničí nešťastie

našini, vinášini – vzdialiť, oddialiť, zničiť

Kála – smrť, koniec

Ráma – Boh, ktorý potešuje, rozradosťuje, zdroj všetkej radosti

 

Bhavání – nekonečnosť, z ktorej vznikol vesmír a do ktorej sa opäť všetko navráti.

Durgá – zničila démona Maheša. Jazdí na levovi a nosí v jednej zo svojich 10 rúk smrtonosnú kopiju.

Kálí – Stelesňuje nastávanie a pomíňanie, prírodu, ktorej bytosti necháva sa rodiť a opäť umierať, zdroj a koniec radosti a žiaľu. Je ženským aspektom Šivu.

Umá – meno pre Parvati, je spoločníčkou Šivu, cvičí sa v horách Himalájí v najhlbších duchovných cvičeniach.

Rádhá – najväčšia ctiteľka Krišnu

Rukhamání – verná a oddaná Krišnova žena.

Sítá – Rámova najctnostnejšia, božská manželka.

preklad a význam -podľa - Berd Lindner: Liederbögen

 

OM AIM HRIM KLIM ČAMUNDAJE VIČČEJ

OM - prazvuk, ktorý Šiva nechal zaznievať na počiatku stvorenia

Semenné mantry (bidža):

aim - zvukové semienko, v ktorom sa môže v bielom svetle stelesniť žiariaca panenská strážkyňa slova Sarasvati

hrím - semenná mantra bohyne Zeme Bhúvanéšvarí, vládkyňa sveta javov

klím - v tejto semennej mantre vibruje Šiva ako darca radosti a blaženosti

Čamunda viččej - víťazná bohyňa Durga, ktorá jazdí na levovi. Ničí všetkých démonov, ktorých neustále plodí náš egoistický človek. Nemilosrdne im zráža hlavy, navlieka ich na červenú niť a nosí ich ako náhrdelník.


spievanie

 

OM ŠRÍM HRÍM KLÍM GLAUM

 

 

spievanie

 

 

 

Mantry  <  späť