meditácie

články

meditačná práca s pojmami - pojem: kresťanské duchovné pôsobenie, pojem: éterické sily

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

JOGA v Bratislave - Joga Narajana

 

Vitajte na stránke:

    NARAJANA - štúdio jogy v Bratislave

JOGA  POČAS  JESENE  2021

V súčasnosti na živo prebiehajú iba súkromné hodiny 
a cvičenia
v malých skupinkách
.

Téma:

INTEGRITA

7 podnetov pre budúcnosť prostredníctvom jogových ásan

November a december – 7 týždňov

Tat tvam asi

Správne rozšírenie duše smerom k druhým ľuďom spôsobuje poriadok na poli medziľudských vzťahov. Sociálny život v tom prípade vychádza z pocitu spolupatričnosti do jedného celku. Dôsledkom je prijatie druhých až k vedomiu úplného spojenia. Schopnosť prijať druhého v slobode a rešpektovaní jeho individuality má za následok súčasne aj pocit, že je človek prijímaný. V tejto oblasti duše tak človek prežíva celkom nové a skutočné pocity šíravy a súčasne spolupatričnosti a súdržnosti. Tat tvam asi – to si ty. Ten druhý si vlastne ty sám. To, čo on hovorí, vlastne hovoríš ty. To, čo si urobil pre niekoho jednotlivého, urobil si pre všetkých, aj sám pre seba. Je to zákon, ktorý žije vo vnútrajšku života. Nejde o nejakú povrchnú alebo svetskú morálku, ale o hlbokú duchovnú skutočnosť, v ktorej duša naozaj žije.

 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, 36 bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.

...

40 Kráľ im odpovie: Amen, hovorím Vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších bratov, mne ste urobili.

Matúš 25,40

Sám život nás učí metafyzickému zákonu, že v každom okamihu je možné preorientovať sa na nové ciele, ktoré rozpustia staré zdržiavajúce a nepotrebné štruktúry. Umrieť a znovuzrodiť. Odkiaľ prichádzajú pre človeka podnety, aby rozpoznal to, čo treba eliminovať a kto mu pomáha pri zrode nových cieľov?

V stave integrity dokáže človek reálne stanovovať tieto ciele, z ktorých prúdi aj sila na ich uskutočnenie. Budúcnosť sa ohlasuje v podobe cieľových myšlienok a predstáv. Vôľu ihneď ich realizovať sa však musíme učiť na čas pozdržať, kým dozrejú a nadobudnú skutočnú múdrosť z vyšších svetov.

Človek však sám musí pre to vytvoriť určité predpoklady. Dôležité je, aby poznal evolúciu a tiež evolučné skoky, revolučné impulzy. Nevyhnutné je aj poznať cieľ vývoja, v podobe pochopiteľných myšlienok a predstáv. Z toto myšlienkového poznania potom treba rozvinúť kvalitnú predstavivosť v zmysle morálnej fantázie. Cieľ určuje cesty. Je veľa ciest – každý človek kráča tou svojou, ktorá vzniká individuáciou jednotného zákona.

Žitie v súlade s duchovnými zákonmi prináša radosť. Je to úplne iná radosť, než tá emotívna, náhla, prudká, vyvolaná vonkajším podnetom. Radosť srdca je mierna, tichá, ale nesmierne mocná. Nesie silu a nadšenie pre život, pre implementáciu duchovných zákonov a realizáciu cieľov. 

   

Rozvrh cvičení

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
9:00-10:30
Surya joga

7:30-8:30
firma LMN
8:00-9:00
individuálna
hodina MI
7:00-8:00
firma DF
10:00-12:00
Koziarka
štúdium
11:00-12:00
firma SI
8:00-9:00
firma DF
16:16-17:47
wald.škola

16:00-16:45
Koziarka
Mantry
17:30-18:30
individuálna
hodina DV
17:30-19:00
Knižková dolina

16:30-18:00
KC Rača

16:30-17:30
Vernosť
16:16-20:20
Koziarka
cvič.pre dušu
18:00-19:00
MC Hojdana
18:30-19:30
MC Ráčik
tehotné
17:00-18:30
Surya joga

17:30-19:00
KC Rača

18:00-19:00
Vajnory

20:00-21:00
Vajnory

19:00-20:10
Kulíškova

18:30-20:00
Surya joga

18:00-19:30
Rača

Kliknutím na zvolené políčko v rozvrhu dostanete podrobnejšie informácie o cvičení.

Jogu vnímame ako spirituálne mentálnu cestu uskutočňovania a rozvíjania vyššej múdrosti, celého potenciálu zrelej a slobodnej ľudskej bytosti v jej začlenení do plnohodnotného života v jeho pestrosti a kráse. Odráža sa to aj v našej ponuke, ktorá je bohatá svojím obsahom a otvára priestor pre prílev nových síl a budovanie nových kvalít vo všetkých oblastiach Vášho života. Zaujímavé sú aj zdravotné účinky jogy - ásan a cvičení duševných síl.

Joga je pružný cvičebný spôsob a my sa Vám venujeme z pozície potrieb moderného európskeho človeka s jeho kultúrnym zázemím. Prastaré jogové cviky sú prepracované na súčasný stupeň vývoja ľudstva, aby Váš vývoj napredoval do budúcnosti a splnil svoj cieľ.

JOGA  POČAS  LETA  2021

V súčasnosti na živo prebiehajú iba súkromné hodiny 
a cvičenia
v malých skupinkách
.

Téma leta 2021:

dýchanie a meditácia

Témy pre študentov s hlbším záujmom o jogu:
           január  -  astrálne telo
           február - éterické telo
           marec  -  fyzické telo
           apríl - obrazné vnímanie tela
           máj - preduchovnenie tela
           jún - meditačná práca s pojmami
           júl - slobodné dýchanie a meditácia

   

 

Zásadne ponúkame absolvovanie celého jogového kurzu. Jednotlivé vstupy je možné absolvovať iba na vyskúšanie alebo podľa dohody - v odôvodnených prípadoch.
Pri vynechaní niektorej lekcie ponúkame po predošlej dohode možnosť náhrady v ktoromkoľvek inom kurze. Do niektorých kurzov sa ešte dá pripojiť aj v priebehu. Informujte sa mailom alebo mobilom.

Prihlásenie:

vopred mailom na adrese: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo mobilom.

Zaručujeme Vám individuálny kvalifikovaný prístup. Tešíme sa na Vašu účasť a na Váš osobitý záujem.

  Téma roka 2019-2020:

"Zdravá chrbtica"

Ako súvisí chrbtica s duševnými silami?

Ako súvisí chrbtica s vývinom človeka?

Integrálny prístup

 

  Téma roka 2018-2019:

"Celostná joga a zdravie"

Podpora celostného vývoja človeka pomocou jogy
a z toho vyplývajúce účinky ásan na zdravie.

Precízne vypracovanie techniky,
ktorá vyplynie z imaginácie.

  Téma roka 2017-2018:

Životné sily človeka - ich poznávanie a tvorenie

   Téma roka 2016-2017:

dimenzia duše človeka a jej prejav prostredníctvom tela

energetické centrá duše - čakry - lotosové kvety

 

 

  Ásany - relaxácia - koncentrácia

Ponúkame Vám paletu jogových cvičení a aktívnych podujatí. Na kurze pre začiatočníkov sa Vám otvoria dvere do sveta jogy od veľmi jednoduchých cvičení, ktoré pomaly a postupne, podľa Vašich potrieb naberú na náročnosti, šírke a hĺbke. Našou úlohou je vytvoriť Vám priestor pre pokojnú a aktívnu prácu na poli jogy.

Ásany - poznávanie - meditácia

Pre pokročilých jogínov ponúkame vysoko aktívne školenie vedomia a prístup k telesným cvikom z pohľadu jogy, ktorý sa odlišuje od bežných postojov. Intenzívnejšie zaoberanie sa vlastnou bytosťou a vzťahmi s okolím je prirodzenou súčasťou klasických jogových cvikov.

S otázkami týkajúcimi sa obsahov cvičení, Vašich osobných postojov, alebo čohokoľvek z oblasti jogy sa obracajte na nás osobne v čase pravidelných cvičení alebo mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  .

  Téma roka 2015-2016:

CENTROVANIE DOVNÚTRA

A

OTVORENIE NAVONOK

1. časť - september a október:

Rozvíjanie sily, ktorá nás oslobodzuje od nadvlády animality v nás.

centrovanie

zakladanie myšlienky

individuálne bytie v rámci spoločenstva

Cvičenia jogy pomáhajú vytvárať vnútorné sily osobnosti, aby bola schopná odvážneho a slobodného postoja voči okoliu, aby bola schopná zvládať konfrontáciu so svetom, informačné tlaky a nápory moderného sveta.

Slobodné dýchanie

 

  Témy v školskom roku 2014 - 2015 boli:

JOGA a rozvíjanie telesného a duševného potenciálu človeka

myšlienka ako zdroj

telo ako nástroj

metódami modernej integrálnej jogy
podľa jogovej školy Heinza Grilla "Joga z čistoty duše".

január a február 2015 - SLOBODNÉ DÝCHANIE

V prvých týždňoch nového roka sa na kurzoch zoznamujeme s prirodzeným procesom dýchania.

Pri cvičeniach kladieme dôraz na jasnú a štrukturovanú formu fyzického vykonania ásany, ktorá je výrazom určitej konkrétnej a jasnej myšlienky.

Nové kroky prinášajú čistotu a nárast nových životných síl.

Necháme staré, aby ustúpilo novému.

marec a apríl 2015 - PRIESTOR a CIEĽ

priestor tela, priestor okolia tela, priestor duše

slobodná aktivita, cielená aktivita

riešenie hraničných situácií po novom z novo vytvorených síl, prekračovanie hraníc

máj a jún 2015 - PLYNUTIE, RYTMUS, DôVERA

dynamika pohybu

koordinácia zo stredu pokoja a dôvery

harmónia ducha, duše a tela