meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľady na rok 2022 - prehľad

Vízia vytvorená priamo z meditácie

Všetci, ktorí do stredu svojho života umiestnia s odvážnym a múdrym vedomím pravú spirituálnu predstavu a z ne determinujú svoje rozhodnutia a konania, rozšíria svoj psychický horizont, podporia zdravie a budú úspešní. Je to duchovný svet, čo svojím radostným obličajom žiari v úsrety človeku, ktorý začína pôsobiť a žiť v dôvere v myšlienku. To, čo je zo skutočných spirituálnych predstáv esenciálne, rozvíja sa do hlboko založených duševných obsahov, do cítenia pravdy a do múdreho poznania a to čoskoro preberie svoju vedúcu úlohu a ochranu existenciálneho života pred stratami a biedou.

Inak je to pre všetkých tých, ktorí nenaberú odvahu pre myšlienku ideálu, ktorá by sa mohla rozvíjať pomocou predstavy odkazujúcej na budúcnosť a nadväzujúcich pocitov, ale orientujú sa iba na otázky existenčných istôt života. Dostanú sa do narastajúcej húšťavy nepreniknuteľných rastlín a kríkov, a keď do nej vniknú, započatá cesta zakrátko opäť nanovo zarastie bujnejúcou vegetáciou, takže cestu späť už viac nedokážu rozpoznať a nájsť. Existenčné otázky týkajúce sa zabezpečenia a stratégia takzvaného holého prežitia potlačí esenciálne, v duchu čakajúce, pravé obsahové predstavy a vedomé a nevedomé strachy s ich zívajúcou prázdnotou, ktoré z toho vyplynú, budú ako hustá spleť listov vrhať na Zem mnoho tieňov.

1.časť – Matematická skica karmy súčasnosti

Čo to znamená karma?

Členenie pozorovania kvôli zachyteniu budúcnosti

Súvislosť medzi vedomím a kozmom

Sila, ktorá bude v budúcnosti chýbať

Čím sa vyznačoval uplynulý rok?

Chýbajúca sila na uskutočnenie v rozličných oblastiach života

Slnečný stav bude nahradený mesačným

2.časť - Zostup temnoty až do vnútra človeka

Kde v kozme dnes žije temná postava?

Účinky tejto tmavej postavy na človeka

Zdravotné účinky

Uzdravenie nemôže nastať zo subjektívnej situácie, potrebuje ducha.

Bytostná existencia myšlienky

3.časť - Radosť zo vzťahov vystupuje zo síl smrti

Sféra vzťahov sa stáva čoraz dôležitejšia

Zosnulí chcú, aby ľudia vstupovali do vzťahov

Drobná osobná príhoda

Temný svet vedie človeka k hlbokým skúsenostiam s druhým svetom

4.časť - Politické osobnosti a ich pôsobenie

Pozorovanie Karla Lauterbacha – strach vo vonkajšku

Ursula von der Leyen – strach vo vnútajšku

Pôsobenia prostredníctvom duše Satja Sai Babu

5.časť - Ekonomický kolaps a nové ideály kvality

Problematika očkovania a všeobecná obsedantno-kompulzívna choroba v spoločnosti

V hospodárskom systéme sa zrodí kvalita