meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Prognózy na rok 2024

Heinz Grill

Spätný pohľad na dni umelcov v Naone
Nereflektovaná ezoterika vytvára ilúzie
  

          

Vojna a násilie - 8

        

Pravdy prvýkrát získajú prevahu nad klamstvami - 7 

            

Počasie v roku 2024 - 6

          

Vývojový skok v ľudstve ešte len dá o sebe vedieť - 5  

             

Ekonomika budúcnosti - 4 

           

Ktoré neviditeľné zlé a dobré sily vedú svet? -3 

         

Všeobecné pozorovanie roku 2024 - 2

               .

Duchovný spôsob vytvárania prognózy - 1

        .       .

Podujatia s Heinzom Grillom   <    späť