meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Ochorenia na rakovinu budú pribúdať aj v budúcnosti

Článok Heinz Grilla uverejnený 2.11.2023 na jeho stránke:
po nemecky: https://heinz-grill.de/krebserkrankungen-chemtrails-geoengineering/

Geoinžinierstvo

Jeden z najsilnejších vplyvov zaťažujúcich zdravie vzniká prostredníctvom takzvaných chemtrails, čo je vysoká oblačnosť vytvorená umelo, ktorá bráni prenikaniu slnečného svetla s jeho prirodzenom žiarením. Počas pekného dňa je možné pozorovať oblačné útvary, ktoré sa na nebi stále viac objavujú ako belavé kobercovité tvary. Väčšina prirodzených oblakov je umiestnená nižšie, zatiaľ čo geoinžiniersky vytvorené umelé ploché pruhy sú veľmi vysoko hore a ukazujú svoj celkom neprirodzený, akoby odcudzujúci charakter.1

Ľudský organizmus potrebuje prirodzené slnečné žiarenie, ktoré s mierou oživuje zmysly a perifériu, a tým ich najjemnejším spôsobom organizuje. Veľmi silné slnečné expozície na nechránenú pokožku, ktoré vedú k predráždeniu a spáleniu, sú známe ako veľmi nezdravé a môžu podporovať keratózy alebo dokonca nebezpečné melanómy. Vedomie však bezpodmienečne potrebuje celkom prirodzené slnečné svetlo, lebo to prebúdza sily vytvárajúce štruktúry a podporujúce život. Oči sa tešia z jasného svetla a jemne hladiace teplo sa nedotýka iba pokožky, ale celej náladovej mysle človeka. V prírode, keď je leto vlhké a teplé, a napriek tomu dostáva málo jasného slnečného svetla, rastliny majú tendenciu rásť prebujnelo. Celá Zem, aj ľudské vedomie potrebuje dobromyseľné, jasné slnečné svetlo, bez toho, aby bolo pozmenené zatienením.

Slnečné svetlo rast priamo nepodporuje, ale skôr tvorí štruktúry a prostredníctvom fotosyntézy nepriamo prispieva k rastu. Keď skoro ráno rosa ťaží listy a konáre stromov, celá príroda pôsobí ešte ťaživo a akoby tlačiac. S prvými lúčmi slnka sa veľmi rýchlo listy a trávy nadvihnú a celý obraz nadobudne rozčleňujúce štruktúrovanie. Kedy však rastliny rastú? Vyrastajú vo fázach noci a v podmienkach zatienenia. Na slnečnom svetle sa priamo neuskutočňuje žiaden rast, ale skôr tvorba štruktúr s diferenciáciou jemne členených foriem.

Borovica v rannom svetle a vo večernom svetle

Obraz rakoviny

Rakovina je prejavom bujnejúceho, neštruktúrovaného, hyperplastického narastania celých bunkových zväzkov v dôsledku oslabenia celého imunitného systému a ľudského organizmu. Bunky začínajú patologicky odpovedať vlastným životom. Ako ľudské vedomie, tak aj celková schopnosť človeka zmysluplne sa nastaviť voči zaťažujúcim vplyvom povážlivo klesá. Rakovinu môžeme okrem iného objasniť aj tak, že organizujúce a formotvorné sily skĺznu pod znepokojujúcu hranicu a organizmus generuje nesprávne procesy rastového bujnenia buniek.

  

Neprirodzene vytvorené oblaky narúšajú vzťah s vesmírom.

Nezakalené ranné svetlo sa dotýka pokožky a prebúdza zmysly k intenzívnejšiemu vnímaniu.

Hoci mnohé karcinogénne vplyvy pôsobia na organizmus priamo cez znečistenie životného prostredia a všeobecne psychický stres vyvoláva významné fázy vyčerpanosti a hoci najrozmanitejšie traumatizujúce psychologické vplyvy treba akceptovať nespracované, je ďalšou záťažou, ktorú netreba podceňovať, jednako to, že už ľudský organizmus nemôže prijímať to správne, príjemné a prospešné slnečné svetlo. Prirodzené slnečné žiarenie v správnej miere, ktoré vytvára štruktúry, pôsobí antidepresívne a podporuje vôľovú motiváciu človeka. Deň, ktorý začína s jasným nebom a vychádzajúcim Slnkom, celkom prirodzene prebúdza ľudské impulzy túžby po činnosti a umožňuje ľahšie myslieť perspektívy.

Vysoko sa rozprestierajúce pruhovité clony, ktoré sa nakoniec spoja a vytvoria celú sieť oblakov, vyzerajú, akoby sa počas dňa do kozmickej sféry nasúvala akási mesačná sféra. Toto svetlo nadobúda bledý, mierne tlmený charakter a nie bezvýznamne podporuje neštruktúrované rastové procesy. Ako ľudské vedomie prežíva túto plošnú, vysokú a umelo vytvorenú oblačnú pokrývku? Oči šokovane vzhliadajú a tichý pocit bezmocnosti sa okamžite zmocní vedomia, ktoré vedome či nevedome registruje túto umelú sféru. Akoby sa do kozmických výšin šírila cudzia bytosť podobná fantómu. Pozorujúci hľadá diaľavu modrej oblohy a k jeho ešte väčšej skľúčenosti si teraz musí ešte aj vtláčať do pamäti onú nešťastnú formulku, že tieto clony sú nevyhnutné v dôsledku globálneho otepľovania a sú len pre jeho dobro. Ale ako veľmi týmito neblahými umelými vplyvmi trpí príroda a človek, ako fyzicky, tak aj psychicky?

Prečo sa dnes čoraz viac rozbiehajú experimenty a podnikanie s ľudstvom, ktorých dôsledky sa sotva zvážili? Odpoveď na túto otázku je veľmi zložitá, pretože nie je ľahké ju dosiahnuť definitívne a rýchlo vysvetliteľným spôsobom. Niektorí hovoria, že v pozadí sú vojenské účely, iní sa zameriavajú na horlivé túžby po ekonomickej moci a zas iní ľudia hovoria o úmysle zdecimovať ľudstvo a o pripravovaní katastrof. V žiadnej z doteraz uvažovaných odpovedí sa však zatiaľ nedá objaviť logická zrozumiteľnosť a skutočne koherentný vysvetľujúci model. Ak však uprieme pohľad na ľudskú psychiku a na nesformovaný a hlboko založený pudový život človeka, čoraz častejšie si všimneme úplnú stratu rovnováhy. S určitým jemnocitom možno kedykoľvek rozpoznať, že človek má k dispozícii nevyužitý a nie rozumne riadený potenciál moci, no nedokáže ho vložiť do vhodnej sociálnej, kultúrnej a etickej otázky. Z istého uhla pohľadu psychopatológia, ktorá vzniká z tejto stále narastajúcej nerovnováhy v mocnom pudovom živote ľudí, je príčinou prehnaných a deštruktívnych činov vo svetovom dianí. Človek má radosť z experimentov na ľuďoch a využíva svoje neočistené inštinkty tým, že prináša do sveta vládu prostredníctvom technológií. Pudenie zahrávať sa s ohňom je väčšie, než rozum. Pokušenie využiť veľké technické výdobytky, ktoré človek experimentálne a so silným, zvedavým zápalom vyvinul, je mimoriadne veľké. Ak by nebezpečné zbrane dostal do rúk silný mladík, pravdepodobne by sa len tak ľahko nedokázal zdržať ich nasadenia a riadne ich používať. Žiaľ, pudový život súčasných ľudí inklinuje k psychopatickým experimentom a považuje sa to za originálnu progresivitu.  

Ako sa človek môže chrániť pred geoinžinierstvom?

Ak sa obloha umelo pokryje rozprášenými ťažkými kovmi, blokuje to slnečné svetlo na rozľahlých plochách. Jednotlivec by teraz mohol utiecť do domu a menej sa vystavovať dennému svetlu „tangovaného mesiacom". Umelé zdroje svetla však nie dostatočne nahrádzajú zdravé slnečné svetlo. Nedostatočne oživujú perifériu, pokožku a zmysly a tým pôsobia tak, že nevytvárajú štruktúry až do organického vnútra človeka. Chýba vesmír, diaľava priestoru a jasná svetlá sféra. Jednotlivec sa preto nemôže chrániť útekom pred týmito javmi, ktoré sa objavujú vysoko vo vzduchu. Musia sa rozvinúť iné spôsoby.

Sila podporujúca zdravie, ktorú človek dokáže vo svojej duši rozvinúť a ktorá slúži ako náhrada slnečného žiarenia, vzniká zo samotných zdravých a slobodných procesov zmyslového vnímania. Občan tejto doby si musí popri rozumnému obsahovému utváraniu života vychovať zvláštnou mierou schopnosť, ktorá sa v joge nazýva pratjahára2, správne stiahnutie zmyslov. Na jednej strane sa procesy vnímania v zmysle pratjaháry zvláštnym spôsobom posilnia a na druhej strane sa určité nepokojné a jednostranné motorické impulzné sily z nich musia stiahnuť. Keď sa jedincovi podarí priaznivo a objektívne usporiadane riadiť procesy vnímania, rozvinie nezvyčajné posilnenie svojho imunitného systému a môže napríklad vytvoriť novú rovnováhu proti choroboplodným vplyvom času. Napriek tomu, že tieto spôsoby nie sú neprirodzené alebo nezvyčajne zložité, vyžadujú si vytrvalosť a rozlišujúcu starostlivosť. Táto cesta je však schodná pre všetkých ľudí a predstavuje akúsi základňu pre celý duševný a duchovný vývoj bez ohľadu na konfesiu a vierovyznanie.3

V nasledujúcom článku budú popísané základy vedenia zmyslov a rozvoja vnímania, ktoré umožnia zdravé zasahovanie imunitného systému.

Poznámky:

1 Existencia chemtrails je považovaná za kontroverznú, hoci štáty, inštitúcie a nadácie už roky vynakladajú veľmi veľa peňazí na geoinžinierstvo. (viď. článok Frankfurter Rundschau a Schweizer Tagblatt) Nezávisle na tejto diskusii je prítomnosť neprirodzených oblačných útvarov a ich vplyvov na zdravie pre nezaujaté vnímanie evidentná.

2 Pratjahára je piaty stupeň jogovej cesty, ktorá je popísaná v Pataňdžaliho osemdielnej ceste v Jogasútre. Zaoberá sa disciplínou zmyslového vnímania.

3 Pozri tiež knihu od Heinza Grilla: Objasnenie, profylaxia a terapia rakoviny, Lammers-Koll-Verlag.