meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Duchovný pohľad na zemetrasenie v Turecku

Článok Heinza Grilla uverejnený 15.2.2023 na jeho stránke

Po nemecky: https://heinz-grill.de/geistige-sicht-erdbeben-tuerkei/

Mapa ukazuje oblasť zemetrasenia na hraniciach so Sýriou

Foto: Juri V. Lizenz: Creativ Commons

Geologicko-fyzická príčina tohto obrovského zemetrasenia s mimoriadne veľkými škodami a ľudskými obeťami by mala byť bezpochyby objasnená. V oblasti, kde došlo k tomuto ťažkému zničeniu budov a štruktúr, sa pod povrchom stretávajú tri rozličné tektonické dosky – Arabská, Anatolská a Euroázijská. Napätie zapríčinené stretaním dosiek spôsobí, že v Zemi dôjde k výboju a na povrchu k deštrukcii.1

Tento geologicko-fyzikálny výklad zemetrasenia však necháva veľa otázok nezodpovedaných. Prečo dochádza k výbojom zemských stavov napätia a možno sa dá otázka položiť aj kauzálnejšie: Prečo pod zemským povrchom dochádza k rozličným pohybom rôznych platní, ktoré sa smerom do seba posúvajú ako ľadové kryhy? Zem a jej vnútorné pohyby zostávajú veľkou záhadou a, hoci sú teraz pomocou pokročilých techník umožnené mnohé výskumy, nedá sa z nich odvodiť žiaden prijateľný a celostný výklad ničivých prírodných javov.

Pre objasnenie duchovnej príčiny je možné položiť otázku: Ako korešponduje ľudské vedomie s hlbšími pomermi Zeme? Každopádne existuje v činnosti ľudského vedomia jav, ktorý sa označuje ako takzvané projektovanie. Je to častý psychologický a všeobecne platný fenomén ľudskej vzájomnosti. Namiesto zdravej seba-reflexie, myšlienkovej a citovej analýzy a napokon z nej vychádzajúceho vnímania druhých ľudí, človek ich predčasne obviňuje a premieta svoje nedostatočné a nedokonalé vedomie na svojich blížnych.

Fyzikálna príčina zemetrasenia by mala byť nepochybne správna. Celkový kauzálny zmysel zemetrasenia sa však  netýka iba geologického pôsobiaceho mechanizmu, ale celého ľudstva a spolupôsobenia najrozličnejších duší vo svetovom pláne. Takto sa zemské platne posúvajú v hlbšej vnútornej vrstve zeme, vytvárajú napätie a vybíjajú sa, zatiaľ čo ľudia z rôznych miest a vedení rôznymi záujmami uvoľňujú každý deň množstvo projekcií. Turecko by zrejme nemalo byť nezaujímavé pre ciele s odsudzujúcim charakterom. Je zarážajúce, že pri väčšine zemetrasení je postihnutých veľa chudobných ľudí.

Duchovne videné - nad obrazom zničených domov vystupuje svojrázna bytostná postava, ktorá pôsobí veľmi manipulatívne mesačne a skrytým spôsobom akoby cynicky a sarkasticky. Samozrejme, že by bolo potrebné ďalej analyzovať túto bytostnú postavu, ale viedlo by to príliš hlboko do odbornej oblasti ezoteriky. Dnes je možné zemetraseniam napomáhať. Zdá sa však, že technický zásah nehrá hlavnú úlohu v tejto hroznej nehode, ktorá sa stala v Turecku. Skôr je to sféra projekcie, ktorá predurčuje to, čo na fyzickej úrovni vedie k príšernej a závažnej katastrofe.

Táto prírodná katastrofa sa nemôže zapísať do svetových dejín inak, než že bude mať určité politické dôsledky. Určité štátne systémy budú pravdepodobne pranierovať iné štátne systémy. V každom prípade je Turecko výrazne oslabené a s týmito stratami má tendenciu stať sa krajinou, ktorá si už nemôže udržať svoju pozíciu vo svetovom konkurenčnom zápase. Žiaľ, ako som avizoval vo výhľadoch na rok 2023, nasledovať budú ďalšie údery.

Protikladom projekcie je intenzívna práca vedomia, ktorá nespočíva v profánnych meditáciách, dobre mienených želaniach alebo afirmáciách, ale ktorá hlboko skúma javy sveta, spoznáva ich a to nie iba na základe matérie, ale so zahrnutím celého potenciálu ľudského vývoja.2 Ak zohľadníme náuku jogy o čakrách, táto aktivita zodpovedá takzvanému šiestemu centru. V rovnakom zmysle hovorí antropozofia o duši vedomej.3 Aristoteles označuje tento rozvíjajúci sa potenciál, ktorý má sídlo v čele, ako dianoethikon. Rozvíjanie tohto ľudského potenciálu tvorivosti vyvážene vyžaruje na sféru sveta, zatiaľ čo projekcie môžu viesť k vzrastajúcim konfliktom a napokon v konečnom dôsledku k príšerným prírodným katastrofám.

Poznámky

1 Video dostupné na internetovej stránke „Erdbeben – Definition – Enstehung und Arten" 15.2.2023 (v nemčine)

2 V knihe Heinz Grill: „Duševná dimenzia jogy" v kapitole „Rozvinutie sily vedomia slobodnej od projekcií – adžňa čakra" je popísaný rozdiel medzi projekciou a jasným formovaním myšlienky.

3 Tiež: Rudolf Steiner: „Theozofia" (GA 9, s.14) o duši vedomej a o myslení slobodnom od tela.