meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Tvorivá sila - dýchanie - orgány - procesy

4 základné formy dychu
a sociálne kroky vyplývajúce z ich použitia

STRED
sociálny proces
srdce

              

STROM a KRUH SRDCA
predstava

ČAS
myšlienkový proces 
pečeň

UTTANASANA + POLMESIAC V STOJI
slobodné dýchanie ... čas ... "striedanie"

STRED
sociálny proces
srdce

ŤAVA
predstava

ČAS
myšlienkový proces
pečeň

PLUH - po ásane dýchať do brucha
"premena"

PRIESTOR
citový proces
Obličky
 
 
 

VÁHA + POLOHA NOHY
TROJUHOLNÍK S VÝKRUTOM
Pohyb nevychádza z tela,
ale prichádza z ďalekého kozmu, zo šíravy,
zo slobodného ďalekého priestoru.

TICHO

zmyslový proces
Pľúca
 

JOGA MUDRA
telo uviesť do ticha
a dych motivovaný pokojom

STRED
sociálny proces
srdce

DREP

predstava "sociálny kruh"

ČAS
myšlienkový proces
pečeň

 

 

KLIEŠTE
časová aktivita
uvoľnenie, odpútanie
nová aktivita

"vývoj"

PRIESTOR
citový proces
obličky
 

HOLUBÍ SED
cit pre formy v priestore
ako dych súvisí s priestorom

TICHO
zmyslový proces
pľúca
 
 
 
 

POLOVIČNÝ DIAMANT
- odpútame sa od privlastňujúceho prežívania,
ktoré chce stále niečo mať, niečo konať, dychtí po obsahoch (životných)
- nezásobujeme už ego ďalšími obsahmi, cieľmi
- zo seba trocha vydať /oddať / venovať preč
- - > otvoria sa nové dvere k budúcnosti