meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Morálnosť

Uverejnené na stránke Heinza Grilla 25.7.2023

Po nemecky: https://heinz-grill.de/moralitaet-steiner-schiller/

Schopnosť vzpriamiť sa, odvaha a múdrosť v stretnutiach s javmi tohto sveta, s dobrými, aj so zlými, charakterizuje duchovnú podstatu morálky. V žiadnom inom umeleckom diele sa neprejavuje táto schopnosť vzpriamenia lepšie, než v Davidovi od Michelangela z Florencie. David bojuje proti Goliášovi, symbolu mocného, povýšeného zla, a vďaka svojmu rozhodnému postoju z neho vyšiel ako víťaz. Postoj odvahy, pravdaže, nikdy neznamená slepú priebojnosť, ale bdelosť, múdrosť a schopnosť čeliť svetu vo všetkých situáciách. Morálka tvorí duchovnú substanciu pre tento postoj.

Dôvodom tohto obrazného znázornenia umeleckého vyjadrenia morálky je, že posledné meditačné listy, aj tie ďalšie, sa zaoberajú témou tejto duchovnej cnosti a podstaty.

Johann Christoph Friedrich Schiller hovorí o morálke nasledovné:

Prirodzenosť nám vo svojom fyzickom stvorení načrtáva cestu, ako ju premeniť na morálnosť. Nie skôr, než sa utíši boj síl živlov v nižších organizáciách, pozdvihne ich na ušľachtilé útvary fyzického človeka."

Friedrich Schiller, Teoretické spisy. O estetickej výchove človeka, v rade listov z r. 1793-1794, 7. list

Rudolf Steiner definuje morálku ako silu slobodnú od tela:

Lebo žiadna iná definícia morálnosti nie je možná, než Táto: Morálne je to, pre čo sa človek rozhodne, čo človek urobí pomocou síl, ktoré sú nezávislé na jeho tele."

Rudolf Steiner, Morálne impulzy a ich dôsledky, GA 159, s.129, Tajomstvo smrti