meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Puky

Pre túto predmetnú meditáciu zvolíme ako objekt puky v predjarí pred rašením, kedy ešte viditeľne nenastalo pučanie, teda na pohľad tu ešte nie je nič zelené, ani inak farebné. Ako prvé si treba uvedomiť, že to neviditeľné nie je oddelené od toho viditeľného. Úmyslom je objaviť zážitky a poznanie hlbšej neviditeľnej duchovnej skutočnosti, ktorú nie je možné vnímať zmyslami.

Postup cvičenia:

1. Verne a presne vnímať to, čo je pre zmysly vnímateľné: 

vzhľad stromu / kríka, kôra, tvary konárov, nasadenie na hlavný kmeň alebo hrubší konár, ako a kde sú nasadené puky, ako vyzerajú, aké rôzne sú puky na jednom konári, na tej istej rastline ...

2. Odvrátiť zrak a vytvoriť si predstavy vnímaného. Presne a jasne.

3. Vytvoriť si pojmy, pomenovať to, čo je vnímateľné.

4. Na základe pojmov a popisov opäť vytvoriť predstavy. 

5. Položiť otázku a držať ju pár minút pred sebou v priestore: Akým dojmom strom / krík pôsobí?

6. Myšlienka, že z toho, čo je momentálne neviditeľné, sa raz pri vhodných podmienkach stane nová viditeľná časť rastliny, vnímateľná aj všetkými zmyslami, vyvolá v našej duši pocit, že z neviditeľného sa raz rozvinie to viditeľné. Sila, ktorá z týchto pocitov vytryskne, v nás spôsobí nový spôsob nazerania.

Ďalej pracujeme iba v predstavách. Vytvoríme predstavu, že puky sa začínajú nalievať a jemne pukať. Ako sa bude puk vvyvíjať? Ako bude vyzerať ďalší vývoj? Bude puk dlhší, bucľatejší, čo sa stane... ?

7. V tomto štádiu zotrváme niekoľko minút v pôsobení myšlienky a vnímame pocity v duši, ktoré prichádzajú od objektu.

Emócie, asociácie, projekcie a ďalšie nepríslušné subjektívne hnutia duše musíme z cvičenia odstrániť. Existujúce emócie zaniknú pri dlhšom vernom pozorovaní tak, ako zaniká to staré, ak má nastať niečo nové. Emócie a asociácie sú vždy niečím, čo pochádza z minulosti, z prežitých zážitkov. Sú našej duši známe a preto sú hneď "po ruke" a rýchle ako prvé vystreľujú nahor do vedomia. Súvisia teda s človekom, ktorý pozoruje a nie s práve novo pozorvaným objektom.

Na rozdiel od týchto starých pocitov, nápadov alebo posudzovaní, nové dojmy a citové vnemy z pozorovania predmetu, ktoré vzniknú po dlhšej chvíli cvičenia, prichádzajú priamo od objektu vonku a nazývame ich objektívne.

Takéto cvičenie spôsobí pokoj a silu v duši.

Cvičenie môže trvať 5-10 minút.

Ďalšia fáza nastane, ak pozorujeme ten istý puk, ako sa naozaj rozvíja, počas niekoľkých dní. Každý deň si môžem všimnúť, ako sa včerajšia forma premenila, ako zanikla a je tu pred nami nová forma, vzhľad, časom aj farby. Tvar sa stáva čoraz viac plastickým, členeným, vznikajú nové formy. Prežívame proces otvárania. Aký dojem v duši vzniká pri otváraní?

V tejto fáze už pracujeme aj so spomienkami na včerají, predvčerajší... vzhľad a radíme tieto obrazy za sebou. Duša prežíva proces otvárania, vznikania, rozvíjania.

Každý deň opäť a opäť si možeme pripájať aj nové predstavy smerom do budúcnosti.

Prostredníctvom pozorného a presného pozorovania ako aj predstavovania si, rastlina a jej tajomstvo nastávania nám stále viac prichádza v ústrety a my zažívame, ako k nej a k tomu narastá náš vzťah.

Opakovaným pozorovaním zisťujeme, že to staré, spomienky, emócie, asociácie, úsudky z minulosti... musíme opäť nanovo zakaždým prekonávať pomocou verného pozorovania, orientácie na objekt a pestovania nového vzťahu k objektu. Ako keď si murár musí každý deň zarobiť novú čerstvú maltu. Nemôže použiť včerajšiu, lebo stvrdla a nedá sa použiť. Aj cvičiaci človek musí týmito prvými fázami odumierania toho starého stále znova a znova prechádzať.

A objekt sa každý deň javí ako nový, zmenený, rozvinutejší. Každý deň sa smerom k človeku vyslovuje novými dojmami, citovými vnemami a zážitkami, ktoré doteraz neboli prítomné. Život sa neustále rozvíja a mení.

Môžme sa opýtať: Môžeme vnímať pri danej rastline aj niečo, čo sa nemení? Čo predstavuje rastlinu ako takú, ako celok, ako jej podstatu?

Podobné cvičenie - so semiačkom.

Ďalšie cvičenie - odumierajúci, kvitnúci a rašiaci život.

O spôsobe cvičenia meditácie 

O joge <   Cvičenia duše  < Liečivé zmyslové vnímanie <  späť

 

                            Puky na konári hrušky.

         Pohľad na mladý strom hrušky.

          Z kmeňa vyrastajú konáre a ďalšie konáriky s pukmi.

       Rozkonárenie a korunka mladého stromu hrušky.

        Umiestnenie mladej hrušky v spoločenstve ďalších rastlín v sade.

O spôsobe cvičenia meditácie 

O joge <   Cvičenia duše  < Liečivé zmyslové vnímanie <  späť

na začiatok cvičenia  <  späť

pokrok každých 9 dní:

       

vývoj jedného puku od 10.2. do 23.3. 2024 až po kvet:

                      

 

pozorovanie vývoja vnútornej štruktúry puku hrušky od 6.3. do 22.3. 2023:

        

Ako sa stromček zmenil od 10.2. do 24.2.:

Rozvinutie koruny: