meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Nasledovná zostava ásan je inšpirovaná princípami preduchovňovania tela (H.Grill: Preduchovnenie tela, s.102) a je zostavená na tému:

Vystúpenie z polarít pomocou tvorby životných síl

1. Kozmická modlitba alebo Pozdrav Slnku

2. Poloha nohy (utthita eka pada hastasana)

3. Stoj na hlave (širšásana)

4. Stoj na pleciach (sarvangasana) s dynamickým striedaním s mostíkom (setu bandhasana)

5. Koleso vedené zo zeme (čakrásana)

6. Poloha hlava-koleno s dlhou výdržou (pačšimottanásana)

7. Poloha hlava-koleno s výkrutom (parivrta džanu širšásana)

8. Šikmá rovina (purvottanásana), ako krátky protiťah, 15-30 sekúnd

9. Lotosový sed (padmásana)

10. Andrejov kríž (samdhisthána)

11. Trojuholník (tikonásana), trikrát na každú stranu

12. Pluh (halásana)

Literatúra:

Heinz Grill:

Preduchovnenie tela

Meditácie - prepracovaná kniha Joga a kresťanstvo - ásany: stoj na hlave, stoj na pleciach, lotosový sed, trojuholník, pluh

Štyri étery v chlebe 

Výživa a dávajúca sila človeka

Čítanie a utváranie éterických síl

 

Myšlienka bez polarity podporuje dobrú budúcnosť a spôsobuje transformáciu negatívneho

Uvedená zostava ásan podporuje vývinovú cestu človeka od súčasného predmetného vedomia k nasledujúcemu stupňu vývoja, k vedomiu imaginatívnemu. Pracujeme v nej postupne, systematicky, koncentrovane a prakticky na otváraní a rozvíjaní vedomia človeka a na prejave novo nadobudnutých postojov prostredníctvom tela v hmotnom svete.

Je to prenádherné umelecké zoskupenie ásan. Prostredníctvom vnútorných foriem vedomia sú prítomné tie jemné sily, ktoré nemajú fyzický pôvod. Cvičebná zostava ásan - jogových polôh - je živým prúdom vnútornej logiky, ktorý prechádza od ásany k ásane a patrí k reálnym obsahom cvičenia. Súvislosť myšlienok, vyjadrených telesne v ásanách patrí k zážitku cvičenia.

Z toho vyplýva tiež krásny rytmus pôsobenia od vyšších článkov smerom k energiám, ktoré sú napojené na telo a zásobujú ho energiou. Keď sa na tento zmysluplný celok pozrieme z pohľadu duševnej dimenzie, z pohľadu energetických centier, z pohľadu rozvíjania lotosových kvetov, ukáže sa nám nádherná štruktúra a jasné súvislosti v rámci uceleného celku zostavy. Keď sa na zostavu pozrieme v jej pôsobení na energetické dráhy, taktiež vidíme krásny rytmus a premyslenú postupnosť, znesenú z vyššej múdrosti.

„Práca jogového žiaka, venujúceho sa týmto predkladaným obsahom, má byť ako činnosť záhradníka. Zavlažuje klíčky a rastliny a teší sa hojnému rozkvetu a prospievaniu. On sám však nedal rast, iba polieval hriadky, staral sa o ne, plel burinu a chránil ich pred škodcami. Svetlo slnka dáva z veľkého éterického zdroja prospievanie a rozkvet, a to je božie svetlo z milosti Jeho nedotknuteľnosti. Záhradník nepoužíva svetlo sám, pretože jeho starostlivosť o kvetinovú záhradu celkom prináleží pôde Zeme, nasadí svoje ruky a chystá priestor pre sadeničky tak, aby sa rastliny navzájom neprerastali. Svetlo je tým nekonečným zdrojom, o ktorom záhradník vie a pozná jeho prednosti, ktoré udržujú a darujú život a nakoľko vie o tomto svetle pre kvety zverené mu do opatery, tak vie, že toto isté svetlo pôsobí v tichu jeho duše. Je to však ešte oveľa viac ako zdroj svetla, je to vysoké tajomstvo stvorenia a to je tým rastom v jeho všeobsahujúcej nekonečnosti. Záhradník sa spolieha na rast, ktorý vošiel do stvorenia a ktorý zo svojho vnútrajška pôsobí navonok vo svojich vlastných rytmoch. Nezúfa, keď sa spustí krupobitie alebo dážď zaplaví záhony, pretože v istote svojho počínania vie, že nastane kvitnutie a rast, keď sa priblížia letné mesiace. Tak má medzi obdobiami práce trpezlivosť a oddych, ktoré robia jeho život jednoduchším a pokojnejším. Jeho radosť z kvetinovej záhrady je nezištne založená na poznaní: Boh, Pán, dal rast, dal ho kvetom a dal ho záhradníkovi. Múdrosť umožní, aby toto svetlo pôsobilo v meditácii tak, ako pôsobí v prírode nad kvetinovou záhradou."

- píše Heinz Grill v knihe Preduchovnenie tela. 

Myšlienka bez polarity podporuje dobrú budúcnosť a spôsobuje transformáciu negatívneho