meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

semináre  <  späť

Stručné správy z predošlých seminárov

    semináre s Heinzom Grillom

    seminár "Trojčlennosť duše v praxi ásan"
Koziarka, Bratislava

    seminár "životné sily - ich poznávanie a tvorenie"
leto 2018 v Hornej Marikovej

    seminár "STRETNUTIE ... životné sily - ich poznávanie a tvorenie"
leto 2017 v Hornej Marikovej

   semináre v školskom roku 2015 - 2016
s témou "Centrovanie do vnútra a otvorenie navonok"

   semináre v školskom roku 2014 - 2015
s témou "Duševná dimenzia človeka"

   semináre na jar roku 2014
s témou "Človek" - jednotlivé články ľudskej bytosti

   semináre počas rokov 2001 - 2007 (69 seminárov)

Semináre s Heinzom Grillom v Bratislave

      

Pohľad na 1. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2012.

Pohľad na 2. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2013.

Pohľad na 3. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v novembri 2014.

             

Semináre v školskom roku 2015 - 2016

Počas leta 2016 sa uskutočnil seminár v Marikovej

od nedele 24.7. do piatka 29.7. 2016

LETO 2016  JOGA   A   ŽIVOTSILY  V  PRÍRODE  A  V ČLOVEKU

regeneračný pobyt

Viac podrobnejších informácií tu:

O letnom jogovom seminári v r. 2015 si stručne môžete pozrieť tu: 

téma školského roka 2015 - 2016:

Centrovanie dovnútra a otvorenie navonok

téma: CENTROVANIE DOVNÚTRA A OTVORENIE NAVONOK

termín: 21.5. 2016

uceľujúci a prehlbujúci seminár so zavŕšením celoročnej práce na téme

Všetkým zúčastneným ďakujeme za

- aktívny prístup so záujmom o tému

- kolegiálne-priateľské pracovné nasadenie

- schopnosť rovnocenného postoja všetkých zúčastnených

- preukázanie istého stupňa zrelosti pri rozvíjaní témy

- značnú samostanosť pri práci s ásanami

Tému sme zasadili do rámca snahy o porozumenie zmyslu života človeka na Zemi a jeho úlohy vzhľadom k sebe navzájom a k ostatným prírodným ríšam.

Cvičenia prebiehali v duchu novej jogovej vôle tak, ako ju charakterizoval Rudolf Steiner a ako ju novodobo učí Heinz Grill prostredníctvom "Jogy z čistoty duše".

Mnohí si skúsili aj škorpióna. Išlo to ľahšie s porozumením vzťahu medzi stojom na hlave a škorpiónom prostredníctvom ich imaginatívnych obrazov. Celú zostavu si môžete pozrieť tu:

CENTROVANIE A OTVORENIE

téma:    OTVORENIE NAVONOK

termín: sobota 27. februára 2016

viac informícií:

Jogový seminár s pečením medo-soľného chleba

Termín: 16. – 17. apríla 2016

Miesto: Koziarka - KDE to je? 

Viac informácií tu:

2. seminár: v rámci celoročnej témy "Centrovanie dovnútra a otvorenie navonok"

CENTROVANIE  A  OTVORENIE

Téma:      KONCENTRÁCIA

Termín:    sobota 28.11. 2015

Viac informácií tu:

Jogový seminár s pečením medo-soľného chleba

Termín: 17. – 18. októbra 2015

Miesto: Koziarka - KDE to je? 

Viac informácií tu:

Semináre v školskom roku 2014 - 2015

LETO 2015  JOGA   A   ZDRAVIE

Termín:  3. – 8. augusta 2015

Miesto:   Oravská Lesná, Orava snow

 

obnova (regenerácia) tela životných síl

tvorenie nových životných síl

   

   

Podrobnejšie informácie tu:

Téma všetkých seminárov počas školského roka 2014 - 2015: "Duševná dimenzia človeka"

a tiež semináre s pečením chleba:

Jogový seminár s pečením medo-soľného chleba

Termín: 6. – 7. júna 2015

Miesto: Koziarka - KDE to je? 

Viac informácií tu:

7. seminár - jar 2015

Téma:    SVADHISTÁNA - 2. lotosový kvet

Termín:  23. mája 2015

Podrobnejšie o seminári:

6. seminár - jar 2015

Téma:    MANIPÚRA - 3. lotosový kvet

Termín: 18. apríla 2015

Podrobnejšie o seminári:

 

5. seminár - jar 2015:

Joga a dávajúca sila človeka - jogový seminár s pečením medo-soľného chleba

Termín: 14. – 15. marca 2015
             sobota 9:00 - 13:00
             nedeľa 9:00 - 11:00

Miesto: Koziarka - KDE to je? 

Podrobnejšie o seminári:
O novom druhu chleba si môžete prečítať tu:

4. seminár - jar 2015:

Názov: ODPÚTANIE a NOVÝ POČIATOK

Téma:  VIŠUDDHA - 5. lotosový kvet

Termín: 14. februára 2015
             9:00 - 13:00

Podrobnejšie o seminári:

3. jesenný seminár 2014

Stredobod človeka - rovnováha v živote - tvorivá sila človeka

Téma:    4. čakra - ANAHATA

Termín: sobota 29. novembra 2014

                 9:00 - 13:00

Podrobnejšie o seminári:

2. jesenný seminár 2014 - Joga a dávajúca sila človeka

jogový seminár s pečením medo - soľného chleba

Termín: 25. a 26. októbra 2014

Spievali sme mantru Amma amma taje

Podrobnejšie o seminári:
O novom druhu chleba si môžete prečítať tu:

1. jesenný seminár:

Sloboda - čistá myšlienka - myšlienková koncentrácia

Téma:    ADŽŇA čakra - 6. lotosový kvet
Termín: sobota 11. októbra 2014
                 9:00 - 13:00
Miesto: waldorfská škola - KDE to je?

Spievali sme mantru OM SATJA s rovnakou melódiou ako mantra OM ŠANTI.

Semináre na jar v roku 2014

Téma všetkých seminárov: "Človeče, poznaj sám seba"

články ľudskej bytosti - fyzické telo, éterické telo, astrálne telo a ja

5. seminár:

Téma: VŠETKO PLYNIE - PANTA RHEI - πάντα ῥεῖ
Termín: 14. jún 2014 - sobota      9:00 do 13:00

Podrobnejšie o seminári:
 

4. seminár:   JOGA A DÁVAJÚCA SILA ČLOVEKA

jogový seminár s pečením medo - soľného chleba

Podrobnejšie o seminári:

3. seminár:  

Téma:   JOGA - SILY POHYBUJÚCE TELOM - SILY DUŠE

Termín: nedeľa 13. apríl 2014

            9:00 - 13:00

Podrobnejšie o seminári:
 

2. seminár: 

JOGA A DÁVAJÚCA SILA ČLOVEKA

jogový seminár s pečením medo - soľného chleba

Podrobnejšie o seminári:

1. seminár 

Téma:   TICHO

Termin: 22. február 2014 - sobota

Podrobnejšie o seminári:
 

semináre  <  späť

  kronika   <  späť