meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

JOGA a ZDRAVIE

Zúčastnili sme sa 3. seminára s Heinzom Grillom na Slovensku, v Bratislave (neorganizovali sme ho):

Téma:    Joga a zdravie

Hosť:     Heinz Grill

Termín: sobota 8. novembra 2014

               14:00 - 20:30

Miesto: reštaurácia Pohoda, Majakovského 9, Bratislava

Program:
14:00 registrácia
14:30 prednáška Heinza Grilla
17:30 cvičenie jogy s Heinzom Grillom
19:00 vegetariánske občerstvenie

Heinz Grill vo svojom diele rozpracoval nasledujúce oblasti súvisiace so zdravím:

Duševné sily - myslenie, cítenie a vôľa a ich súvislosť so zdravím nervového, srdcovo-cievneho a metabolického systému.

Rozdiel medzi prianím človeka byť zdravý a konkrétnou predstavou zdravej ľudskej bytosti.

Rakovina, jej prevencia a podporná liečba samostatným aktívnym utváraním života, jeho obsahu a zmyslu.

Duševno-duchovný vývoj človeka a jeho súvislosť so zdravím.

Orgány človeka a ich duševno-duchovné súvislosti.

Životné sily, ich tvorba a rozlišovanie kvalít v súvislosti so zdravím a regeneráciou.

Cvičenie jogových cvikov - ásan a podpora zdravia, posilnenie dychu, zdravý život chrbtice a tvorba životných síl.

Vzťahy človeka, súvis sociálnej pozície so zdravím.

Výživa a dávajúca sila človeka.

Vítaní sú všetci záujemci o tému a jogu.
Predchádzajúce skúsenosti s jogou nie sú potrebné.
Tlmočenie z nemčiny do slovenčiny je zabezpečené.


 

Drobný popis jedinečného pohľadu "Jogy z čistoty duše" Heinza Grilla na zdravie alebo na zdravotné účinky jogových cvičení, podávajú niektoré texty v časti Články (Joga a kvety), alebo popisy ásan a ich súvislosť so zdravím v časti Cvičenia jogy, najmä v zostave o pôsobení ásan na meridiány, kde je stručne vysvetlená cesta jogy zhora nadol, alebo o hormonálnom pôsobení. V zostave na rozvinutie srdca okrem rozvíjajúcich myšlienok uvádzame aj zdravotné účinky k jednotlivým ásanám.

V časti o joge a rakovine popisujeme tiež niekoľko zaujímavých myšlienok Heinza Grilla, ktoré v našej cvičebnej praxi uvádzame do života. Túto stránku ešte pripravujeme.

      

Pohľad na 1. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2012.

Pohľad na 2. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v máji 2013.

Pozvanie na 3. návštevu Heinza Grilla na Slovensku v novembri 2014.