meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

 Hlavné témy seminára:

Ako prelomiť kruh opakujúcich sa udalostí a oslobodzovať sa z pút osudu?

Vedomý život v ducha - prítomnosti namiesto naučených myšlienkových a pocitových vzorcov. 

Ako si utvárať individuálny stred a súčasne otvorené spojenie s okolím?  

Sebavýchova človeka a spoznávanie širších súvislostí života ako cesta k slobode.

Čo môže naučiť archanjel Michael dnešného človeka a celú kultúru? 

Uskutočňovanie spirituálnych myšlienok v praktickom živote. 

Ako rozvinúť zrelosť, dospelosť a zodpovednosť za seba aj voči svojmu okoliu? 

Umenie viesť dialóg, ktorý spája a prináša nové podnety pre všetkých. 

Ako sa dá spojiť spiritualita, rodinné vzťahy a práca človeka? 

Práca zmysluplná pre celok prináša jednotlivcovi slobodu. 

Dajú sa spojiť starobylé učenia o archanjeloch a božstvách s vedou? 

Utváranie novej spoločnosti, ktorá zohľadňuje individuálne ciele aj celistvý vývoj ľudstva.

   Celkom všeobecne povedané cieľom jogy je úplná sloboda. Táto sloboda, o ktorej je reč, by však veľmi ľahko mohla nadobudnúť mylné formy a znamenať určitý druh pocitovej vitality s extatickým životným pocitom, alebo by mohla byť ukrytou identitou ja, ktorá je založená výlučne na intelektuálnych merítkach hodnôt a na porovnávaní vedomostí. Joga však nehľadá tieto vonkajšie formy a pocity slobodného cítenia sa, ale slobodu v takzvanom Ja, v joge označovanom ako najvyšší puruša, v myslení - manas, v cítení - buddhi a vo vôli - atman. Tá sloboda, ktorá vzniká na ceste a má dominovať na konci, má úplne inú svietivosť, ako tá, ktorá prebýva na začiatku. Cvičiaci zostáva rovnaký v úkonoch svojho života, v práci a povinnostiach, zostane podľa okolností usídlený vo svojich zvyklostiach a nemení svoj život podľa alternatívnych zásad, ktoré nesú východný alebo svetonázorový prízvuk. Cvičiaci iba zosilnie a ustáli sa vo svojom duševnom živote, ktorý mu poskytuje väčšiu slobodu vo vonkajšom stretaní. Cvičiaci sa stáva aj voči sebe samému slobodnejší a môže skôr rozpoznať malicherné starosti, strachy a závislosti ako relatívne udalosti bytia. Sloboda vznikajúca na vývojovom chodníku nie je preto vonkajšej povahy, ale spočíva na pohyblivosti a dynamike myslenia, cítenia a vôle, ktoré sa stávajú objektívnymi nástrojmi duše a sú preniknuté a obohatené svietiacim duchom. Nové a väčšie vedomie sa pripojí k tomu doterajšiemu. Duša sa rozširuje ponad obvyklé genetické hranice do väčšej kapacity. Tak stojí na začiatku ten človek, ktorý je zrodený v karme alebo v mäse, a na konci zas onen, ktorý je zrodený v duchu alebo v puruša. Cesta však kvôli jej zdaru musí byť od začiatku až do konca urovnaná veľmi čistými podmienkami a kroky po nej nesené slobodnými rozhodnutiami. “ (Heinz Grill: Orientácia a stanovenie cieľa „Jogy z čistoty duše“).

Len čo sila, ktorú sa človek naučí týmto univerzálnym spôsobom rozvinúť, vstúpi do duchovného sveta, môže tento zasa v tichej reakcii vyslať späť svoje - obrazne vyjadrené – svetelné lúče. Sociálny proces, ktorý sa zakladá v myšlienkovom éterickom budovaní, môžeme popísať ako duchovnú prácu, ktorá prospieva všetkým svetom.

Slnko, ktoré je stredobodom tohto sociálneho procesu, potrebuje tiež prísun duchovných síl zo strany ľudí. Táto predstava sa dnes ľuďom stratila v dôsledku materialistických životných očakávaní.

Ako vníma Heinz Grill slobodu si môžete prečítať aj tu.

semináre  <  späť

POZVÁNKA na seminár znela:

 Pozývame Vás na 

druhý seminár s Heinzom Grillom na Slovensku 

S L O B O D A 

Vnútorná sloboda jednotlivca a aktívne utváranie spoločnosti

Hostia seminára: 

Heinz Grill - spirituálny učiteľ (Nemecko) 

Emil Páleš - sofiológ (Slovensko) 

Sobota 25. máj 2013, Hotel Devín, Bratislava

Program seminára:

8.30 – registrácia

9.00 – začiatok

Program bude obsahovať prednášky a diskusie k téme, cvičenie jogy a krátke umelecké vystúpenie eurytmickej školy Anna Sophia.

cca 12.30 – 14.00 prestávka – vegetariánsky obed 7 Eur

19.00 – záver

Seminár uzavrie cvičenie ásan s H. Grillom.

Organizačné informácie:

Termín: sobota 25. máj 2013

Miesto: hotel Devín, Riečna 4, Bratislava

Cena: 25 EUR v predpredaji (zľava po dohode); 30 EUR na mieste;

Možnosť objednať si vegetariánsky obed za 7 Eur

Prihlasovanie: Danica a Ivo Ondrušovci

Mailový kontakt na prihlásenie:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poznámky:Vítaní sú všetci záujemcovia o tému. Nie sú potrebné predchádzajúce skúsenosti s jogou. Tlmočenie z nemčiny do slovenčiny a naopak je zabezpečené.

 

Heinz Grill - spirituálny učiteľ, tvorca Novej jogovej vôle. Celoživotné snaženie venuje pretváraniu rôznych oblastí každodenného života spirituálnymi impulzmi. Vo svojom obsiahlom diele prináša okrem jogy inšpiráciu aj do oblasti výživy, medicíny, architektúry, pedagogiky, výchovy, medziľudských vzťahov a vzťahu človeka s prírodou. Jeho cieľom je podpora slobodného vývoja individuality človeka v spojení s rozvojom jeho sociálnych schopností. K téme slobody píše: „V ľudskom srdci sa zjednocujú práve také náročné polarity, ktoré môžeme na jednej strane pomenovať slobodou a na strane druhej povinnosťou." Heinz Grill: Tajomstvo podstaty psychických ochorení. www.heinzgrill.de (aj po slovensky)

 

 

Emil Páleš - sofiológ, slovenský bádateľ v oblasti spájania spirituality a vedy. Založil neziskovú organizáciu Sophia, ktorej cieľom je uvedenie duchovných hodnôt do života človeka a spoločnosti. Objavuje a skúma duchovné zákonitosti či pravzory v ľudskej psychológii, v dejinách kultúry a v evolúcii prírody. Inšpirovala ho k tomu staroveká náuka o siedmich archanjeloch alebo božstvách, ktoré v rôznych podobách nájdeme takmer v každej kultúre sveta. K téme slobody hovorí: „Neexistuje sloboda bez sebapoznania a úsilia o sebazdokonaľovanie. Bez takého úsilia totiž človeka podvedome povedú zlé sily a bez sebapoznania o tom ani nevie. Voliť zlo nie je sloboda, zlo je vždy otroctvo, z ktorého nás vyslobodzuje len láska a obeť." www.sophia.sk (aj po nemecky)

 

 Hlavné témy seminára:

Ako prelomiť kruh opakujúcich sa udalostí a oslobodzovať sa z pút osudu?

Vedomý život v ducha - prítomnosti namiesto naučených myšlienkových a pocitových vzorcov. 

Ako si utvárať individuálny stred a súčasne otvorené spojenie s okolím?  

Sebavýchova človeka a spoznávanie širších súvislostí života ako cesta k slobode.

Čo môže naučiť archanjel Michael dnešného človeka a celú kultúru? 

Uskutočňovanie spirituálnych myšlienok v praktickom živote. 

 Ako rozvinúť zrelosť, dospelosť a zodpovednosť za seba aj voči svojmu okoliu? 

 Umenie viesť dialóg, ktorý spája a prináša nové podnety pre všetkých. 

Ako sa dá spojiť spiritualita, rodinné vzťahy a práca človeka? 

Práca zmysluplná pre celok prináša jednotlivcovi slobodu. 

Dajú sa spojiť starobylé učenia o archanjeloch a božstvách s vedou? 

Utváranie novej spoločnosti, ktorá zohľadňuje individuálne ciele aj celistvý vývoj ľudstva.

   Celkom všeobecne povedané cieľom jogy je úplná sloboda. Táto sloboda, o ktorej je reč, by však veľmi ľahko mohla nadobudnúť mylné formy a znamenať určitý druh pocitovej vitality s extatickým životným pocitom, alebo by mohla byť ukrytou identitou ja, ktorá je založená výlučne na intelektuálnych merítkach hodnôt a na porovnávaní vedomostí. Joga však nehľadá tieto vonkajšie formy a pocity slobodného cítenia sa, ale slobodu v takzvanom Ja, v joge označovanom ako najvyšší puruša, v myslení - manas, v cítení - buddhi a vo vôli - atman. Tá sloboda, ktorá vzniká na ceste a má dominovať na konci, má úplne inú svietivosť, ako tá, ktorá prebýva na začiatku. Cvičiaci zostáva rovnaký v úkonoch svojho života, v práci a povinnostiach, zostane podľa okolností usídlený vo svojich zvyklostiach a nemení svoj život podľa alternatívnych zásad, ktoré nesú východný alebo svetonázorový prízvuk. Cvičiaci iba zosilnie a ustáli sa vo svojom duševnom živote, ktorý mu poskytuje väčšiu slobodu vo vonkajšom stretaní. Cvičiaci sa stáva aj voči sebe samému slobodnejší a môže skôr rozpoznať malicherné starosti, strachy a závislosti ako relatívne udalosti bytia. Sloboda vznikajúca na vývojovom chodníku nie je preto vonkajšej povahy, ale spočíva na pohyblivosti a dynamike myslenia, cítenia a vôle, ktoré sa stávajú objektívnymi nástrojmi duše a sú preniknuté a obohatené svietiacim duchom. Nové a väčšie vedomie sa pripojí k tomu doterajšiemu. Duša sa rozširuje ponad obvyklé genetické hranice do väčšej kapacity. Tak stojí na začiatku ten človek, ktorý je zrodený v karme alebo v mäse, a na konci zas onen, ktorý je zrodený v duchu alebo v puruša. Cesta však kvôli jej zdaru musí byť od začiatku až do konca urovnaná veľmi čistými podmienkami a kroky po nej nesené slobodnými rozhodnutiami. “ (Heinz Grill: Orientácia a stanovenie cieľa „Jogy z čistoty duše“).

  Vlani sme v rovnakom období zorganizovali prvý seminár s Heinzom Grillom na Slovensku s témou „Aktívne utváranie života a dobre rozvinuté srdce“.

Len čo sila, ktorú sa človek naučí týmto univerzálnym spôsobom rozvinúť, vstúpi do duchovného sveta, môže tento zasa v tichej reakcii vyslať späť svoje - obrazne vyjadrené – svetelné lúče. Sociálny proces, ktorý sa zakladá v myšlienkovom éterickom budovaní, môžeme popísať ako duchovnú prácu, ktorá prospieva všetkým svetom.

Slnko, ktoré je stredobodom tohto sociálneho procesu, potrebuje tiež prísun duchovných síl zo strany ľudí. Táto predstava sa dnes ľuďom stratila v dôsledku materialistických životných očakávaní.