meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

VŠETKO PLYNIE - PANTA RHEI 

5. seminár:

 

Téma: VŠETKO PLYNIE - PANTA RHEI - πάντα ῥεῖ
Termín: 14. jún 2014 - sobota      9:00 do 13:00
Miesto: Bratislava - Koziarka - KDE to je? 

           

JOGA v prírode:
cvičenia duše s rastlinami - sily múdrosti v prírode - 4 étery

cvičenia ásan - životné sily v človeku - tvorenie a regenerácia

1. časť:   tvorba myšlienok a myšlienkových predstáv
Andrejov kríž – kontakt s vesmírom, dva smery prúdenia a človek = stred v priestore
odpútanie od uchopujúceho chcenia

2. časť:   Verne pozorovať, popísať a z toho vytiahnuť a vytvoriť obraznú myšlienku.
Slobodné dýchanie
.

 

     

3. časť: rytmus, opakovanie, stupňovanie
odpútanie, uvoľnenie od vôľového chcenia dosiahnuť cieľ

4. časť:  ľahkosť, nezávislosť od matérie

šikmá rovina - odpútanie od determinácie telom

sviečka - samodyamika chrbtice
Obraz vyrastania, vyrastanie je odpoveďou na svetlo.
Vyrastanie zo stredu chrbta (srdce) /
nasávanie svetlom zhora.

Záver, vyvrcholenie:

Budovanie éteru môže nastať iba vtedy, keď sa vytvorí správne odpútanie. Odpútanie v členení podľa 4 éterov.

Rytmické a opakované spievanie mantry ŠIVA ŠIVA MAHA DEVA s obrazom imaginatívnej myšlienky.

Všetky cvičenia - cvičenia s jabloňou, sedem ásan a spievanie mantry sme stupňovite rozvíjajúc a prehlbujúc trikrát zopakovali.

Nastala RE-GENERÁCIA v praxi  -  NOVÉ TVORENIE životných síl metódami modernej integrálnej jogy podľa jogovej školy Heinza Grilla "Joga z čistoty duše".

O vybudovanie nových životných, alebo éterických síl, alebo ako to často Heinz Grill nazýva – éterizáciu - sme sa snažili v princípe štvorakými spôsobmi, ako je stručne uvedené povyše. Pri tom sme dodržiavali rytmus vonkajší, ale predovšetkým rytmus vnútorný, tvorený z myšlienok, z ktorých bol celý seminár vystavaný.

                          semináre  <  späť

stručné správy o predošlých seminároch  <  späť