meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Centrovanie dovnútra a otvorenie navonok

ohnivý živel a tepelný éter

 Nasledovná zostava ásan je inšpirovaná princípami preduchovňovania tela (H:Grill: Preduchovnenie tela) a je zostavená na tému:

"Centrovanie dovnútra a otvorenie navonok"

V praxi na kurzoch je pretkávaná prípravnými a rozcvičovacími cvičeniami a tiež cvičeniami duše, ktoré vychádzajú z novej jogovej vôle tak, ako ju formuloval R.Steiner. Ako základnú literatúru pre naštudovávanie ásan odporúčame "Duševnú dimenziu jogy" a "Novú jogovú vôľu" od H.Grilla.

    

Cvičebná zostava ásan - jogových polôh - je živým prúdom vnútornej logiky, ktorý prechádza od ásany k ásane a patrí k reálnym obsahom cvičenia. Súvislosť myšlienok, vyjadrených telesne v ásanách patrí k zážitku cvičenia.

V umeleckom zoskupení ásan, utváranom z vyššej múdrosti a v rytmickom spolupôsobení, sú prostredníctvom vnútorných foriem prítomné tie jemné sily, ktoré nemajú fyzický pôvod.

Obrázky napravo platia pre tehotné ženy.

Krásny rytmus

Andrejov kríž - SAMDHISTHANA
centrovanie a otvorenie

  

Stoj na prstoch nôh v drepe - PADANGUSTHASANA
centrovanie a otvorenie

  

Váha - TULADANDASANA
odvážne rozpínanie

  

Váha bokom – PARSVA TULADANDASANA
odvážne rozpínanie

  

Stoj na hlave – SHIRSASANA
centrovanie

  

Škorpión – VRSCIKASANA
alebo Ryba - MATSJENDRÁSANA
diferenciácia, odpútanie od starého a nový začiatok

  

Sviečka – SARVANGASANA
centrovanie
alebo trojuholník s výkrutom - PARIVRTTA TRIKONASANA
centrovanie a otvorenie

    

Pluh – HALASANA
premena ... rozpínanie obráteným smerom
alebo trojuholník stranou - Parsva trikonasana

   

Sviečka – SARVANGASANA
centrovanie

  

Malý mostík – SETU BANDHASANA
otvorenie

  

gesto jogy – JOGA MUDRA
odpútanie od starého a otvorenie pre tvorbu nového (čas)

  

Kobra – BHUJANGASANA
alebo polmesiac - AŇDŽANÉJÁSANA
otvorenie, pohyb a protipohyb

 

Široké roztiahnutie – KONASANA
pohyb a protipohyb

  

Balančné kliešte - URDHVA MUKHA PASCHIMOTTANASANA
rovnováha v rozpínavej aktivite

  

Trojuholník v ľahu na boku – ANANTASANA
centrovanie a rozpínanie

  

Slnečné krúženie a ťava – USTRASANA
centrovanie a otvorenie

  

Točný sed – ARDHA MATSYENDRASANA
centrovanie a otvorenie

Holubí sed – KAPOTASANA
pohyb a protipohyb, centrovanie a otvorenie

  

Strom – TADASANA
centrovanie a otvorenie

  

Kôň – VATAYANASANA
prestúpenie do novej, vyššej dimenzie

  

Vrana – KAKASANA
centrovanie, vyváženie

  

Tanečník - NATARADŽASANA
rovnováha v centrovaní a otvorení

  

Trojuholník - TRIKONASANA
centrovanie a otvorenie v aktivívnom rozpínaní

  

Luk – DHANURASANA
alebo polovičný diamant - SUPTA VADŽRÁSANA
centrovanie a otvorenie vo vysokej aktivite

  

OHEŇ a TEPLO

Centrovanie dovnútra a otvorenie navonok

 

Tepelný éter centruje do hĺbky a rozpína do šírky – pohyb a protipohyb

konanie z myšlienky

tepelný éter časuje – pohyb sa deje v čase

úloha tepla - ohňa

Čo robí človeka krásnym, vznešeným, ušľachtilým?

Aké sily spôsobujú v rastline jej vývoj v čase ... dozrievanie ... ?

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť