meditácie

články

22.12.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

 aktuálne cvičenia:
zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

7. semnár - jar 2015

Téma:    SVADHISTÁNA - 2. lotosový kvet

Termín:  23. mája 2015

Miesto: Apollo klub, Súkenícka 4, v Bratislave

meditačný obrázok k téme z knihy od Heinza Grilla "Duševná dimenzia jogy"

Sva - svoj, vlastný

Adhistána - sídlo, základ

Niekoľko fotografií zo zostavy ásan, na ktorej sme študovali svadhistanu:

   

   

 

Spievali sme mantru Džaj ambe

Svadhistána tvorí dôverujúcu silu, ktorá v časoch nepokoja napomáha a pôsobí pokojom, uvoľnenosťou, optimizmom, istotou dôvery.

Hlboký priestor brucha predstavuje podvedomie úplne vzdialené vonkajším pocitom a rozumu. Je to priestor, akoby priestor zakoreňovania semiačka pod zemou.

Svadhistána je oblasť síl duše, schopností konať morálne dobré činy a dôvery vo vyššiu morálku.

Svadhistána je oblasťou duše, čakrou, ako pokojné more bez vĺn, a aj keď sa vzduje vietor, svadhistána ostáva v hĺbke a tichu zachovná vo vlastnej podstate. Svadhistána je ako jagajúci sa les vo večernom svite, ktorý ostáva nedotknutý vonkajškom. Človek je najhlbšou vierou vo vnútri integrovaný do života, ale nie je poviazaný.

Novotvorba sa vždy deje na úkor starého.

 Semeno musí odumrieť, aby narástol v hlbinách pod zemou pevný koreň, ktorý zabezpečí ďalšie podmienky pre život. Tak sa oddeľuje pevné od plynúcich vôd.

S rozvojom je spojený múdry proces koncentrácie.

Citáty z knihy Heinza Grilla "Sedem sedmoročí života, sedem energetických centier a znovuzrodenie z ducha a z vody"

 

V rozličných ásanách pestujeme rozličné city, vnemy, pocity, ktoré pochádzajú z kozmu a nie z vlastnej subjektivity. Tieto kozmické city sú vypestovávané pomocou myšlienkovej práce a vyjadrujeme ich v gestách ásan. Pôsobia spájajúco a poskytujú zážitok integrity. Pomocou nich nachádzame svoju spojitosť s celkom kozmu. Tieto zdravé vnemy dávajú éterickému telu živú základňu a stabilizáciu.

Leto 2015

semináre  <  späť