meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

1. seminár roku 2014 bol zhrnutím a vyvrcholením dvojmesačnej práce v kurzoch na danej téme. Všetkým účastníkom ďakujeme za aktívny prístup s veľkým záujmom, za vybudovanie nových postojov a vytvorenie reálneho vzťahu k téme.

    TICHO      

Téma:   TICHO

साक्षी - sakší

शान्ति - šánti

Termin: 22. február 2014 - sobota

Miesto: Waldorfská škola v Bratislave - Nové mesto, na Vihorlatskej ul.
1.časť  9:00 - 10:40  eurytmická miestnosť na 1.poschodí
2.časť 11:00 - 13:00 telocvičňa na prízemí

 

kliknite na obrázky - zväčšia sa

 

 

Ticho - ako prvá fáza meditácie.
Ticho - ako prvá fáza statickej časti ásany.

PREČO byť TICHO?
AKO byť TICHO?
....... BYŤ .........

Obsah seminára:

prednáška - uvedenie témy
cvičenia koncentrácie s dôrazom na 1. fázu - TICHO
vedenie pozornosti na vonkajší objekt - rastlina
vedenie pozornosti na mantru znejúcu v priestore - OM ŠANTI
diskusia k metódam
cvičenia ásan s dôrazom na 1. fázu - TICHO
vedenie pozornosti na vonkajší objekt - telo, diferencované myslenie, diferencované konanie
dych - objekt pozorovania
ticho v tu a teraz
objektivizácia obsahov vedomia

Usporiadavanie vnútorného sveta nastávalo pri každej skupine cvičení iným spôsobom. Podstata spočívala vždy v odvážnej vnútornej a samostatnej aktivite cvičencov. Vznikla z toho veľmi konkrétna radostná, jasná a rozširujúca atmosféra, za ktorú všetkým účastníkom ďakujeme.

Všetky uvedené metódy sme prebrali z literatúry Heinza Grilla, najmä:
Duševná dimenzia jogy, s.90 - Vnútorný pokoj a uvoľnenie
Iniciačné školenie v Arcu, 2.diel, 107 - Astrálne telo v obraze ásany

Vnútorný mier - príčina a zdroj mieru vo svete.

"Pravdepodobne nebudú na začiatku cesty a možno dokonca ani v pokročilom priebehu hneď rozpustené mnohé navzájom nesúvisiace a nepatričné nápady a impulzy, ktoré preklzujú vedomím, ale môžu byť privedené prostredníctvom cieleného pozorovania k OBJEKTIVIZÁCII, a tým k NEÚČINNOSTI. Tento postoj pozorovania a vzťahu k objektu vedie telo napokon k pokoju a pripravuje vedomie na slobodnejšiu činnosť. Ten sa dá označiť ako POSTOJ SVEDKA, sakší. - Heinz Grill: Duševná dimenzia jogy, s. 93

 

     

     

           

           

Spievanie mantry OM ŠANTI

Vnútorný mier - príčina a zdroj mieru vo svete.

"Poriadok v astrálnom tele vedie ku vzrastajúcej schopnosti lásky a múdrosti." H.Grill: Iniciačné školenie

Metódu koncentrácie na vnútorný objekt (myšlienka a citový vnem) máme naplánovanú podrobne uviesť na aprílovom seminári na tému: JOGA - SILY POHYBUJÚCE TELOM - SILY DUŠE.

"Človek musí do cvičenia vziať myšlienku, ktorá mu nie je hneď tak blízka, ktorú musí najskôr v koncentrácii vychovať, zatiaľ čo tú myšlienku, ktorá mu je hodne blízka, a predovšetkým pri ňom stojí skôr v podobe starostí a emócií, tú musí opatrne prekonať. S týmito blízkými, rýchlo sa vynárajúcimi myšlienkami nesmie hneď bezprostredne ísť do cvičenia." H.Grill: Iniciačné školenie

... Keď ich opatrne prekonáme a z cvičenia diskriminujeme, odsunieme, nastane vnútorný pokoj, tichý priestor v duši, do ktorého potom môžeme umiestniť konkrétnu myšlienku do koncentrácie...

  

                         semináre  <  späť

stručné správy o predošlých seminároch  <  späť