meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

semináre  <  späť

Stručné správy zo seminárov jogy s pečením nového druhu chleba

JOGA  a dávajúca sila človeka

naposledy sa uskutočnil jarný (aprílový) jogový seminár spojený s pečením nového druhu chleba:

Medo–soľný chlieb

štruktúra a obsah seminára:

obilie a chlieb
PEČENIE MEDO-SOĽNÉHO CHLEBA

v sobotu dopoludnia 9:00 - 13:00
v nedeľu dopoludnia 9:00 - 11:00

Miesto:   Bratislava - Koziarka - KDE to je? 

Základné informácie o medo-soľnom chlebe, surovinách, príprave cesta a pečení si môžete prečítať tu.

Budovanie éterických životých síl môže nastať iba vtedy, keď sa vytvorí správne odpútanie.

Z obsahu:
Súvislosť vývoja vedomia človeka a vývoja spracovania obilnín pre výživu človeka v priebehu dejín.
Formotvorné sily obilia - 4 základné druhy obilia,
                                     4 druhy fotmotvorných síl v obilí a v človeku,
                                     4 druhy síl pri akejkoľvek práci,
                                     4 druhy síl pri vykonávaní ásany, 
                                     4 druhy síl v živote rastlín, obilnín,
                                     4 druhy síl pri pečení chleba.

Z čerstvo namletého obilia si účastníci napečú vlastný chlieb.

V sobotu

9:00 - myšlienková príprava, cvičenie ásan, mantra a meditácia      

12:00 – zarobenie cesta

V nedeľu

9:00 – 11:00 počas pečenia: cvičenia ásan na zvolenú tému - 4 druhy formotvorných síl

 

Jarný chlebový seminár - apríl 2016 - č.12.

Termín: 16. – 17. apríla 2016
             sobota 9:00 - 13:00
             nedeľa 9:00 - 11:00

Miesto: Koziarka - KDE to je? 

           

           

     

Jesenný chlebový seminár - október 2015 - č.11.

Termín: 17. – 18. októbra 2015
             sobota 9:00 - 13:00
             nedeľa 9:00 - 11:00

Miesto: Koziarka - KDE to je? 

           

     

Letný chlebový seminár - JÚN 2015 - č.10.

Termín: 6. – 7. júna 2015
             sobota 9:00 - 13:00
             nedeľa 9:00 - 11:00

Miesto: Koziarka - KDE to je? 

     

     

           

           

mantra Amma amma taje

Jarný chlebový seminár - MAREC 2015 - č.9.

 

Joga a dávajúca sila človeka

jogový seminár s pečením medo-soľného chleba

Termín: 14. – 15. marca 2015
             sobota 9:00 - 13:00
             nedeľa 9:00 - 11:00

Miesto: Koziarka - KDE to je? 

O novom druhu chleba si môžete prečítať tu:

     

           

 

Jesenný chlebový seminár - október 2014 - č.8.

 

Obilie a dávajúca sila človeka - seminár s pečením medo-soľného chleba

Termín: 25. a 26. októbra 2014

v sobotu dopoludnia 9:00 - 13:00
v nedeľu dopoludnia 9:00 - 11:00

Miesto:   Bratislava - Koziarka 

       

       


      

Jarný chlebový seminár - MÁJ 2014 - č.7.

Téma:    JOGA A DÁVAJÚCA SILA ČLOVEKA

obilie a chlieb
PEČENIE MEDO-SOĽNÉHO CHLEBA

Termin:   24. a 25. mája 2014

v sobotu dopoludnia 9:00 - 13:00
v nedeľu dopoludnia 9:00 - 11:00

Miesto:   Bratislava - Koziarka - KDE to je? 

Základné informácie o medo-soľnom chlebe, surovinách, príprave cesta a pečení si môžete prečítať tu.

Budovanie éterických životých síl môže nastať iba vtedy, keď sa vytvorí správne odpútanie.

Z obsahu:
Súvislosť vývoja vedomia človeka a vývoja spracovania obilnín pre výživu človeka v priebehu dejín.
Formotvorné sily obilia - 4 základné druhy obilia,
                                     4 druhy fotmotvorných síl v obilí a v človeku,
                                     4 druhy síl pri akejkoľvek práci,
                                     4 druhy síl pri vykonávaní ásany, 
                                     4 druhy síl v živote rastlín, obilnín,
                                     4 druhy síl pri pečení chleba.

Z čerstvo namletého obilia si účastníci napiekli vlastný chlieb.

V sobotu

9:00 - myšlienková príprava, cvičenie ásan a meditácia      

12:00 – zarobenie cesta

V nedeľu

9:00 – 11:00 počas pečenia: cvičenia ásan na zvolenú tému - 4 druhy formotvorných síl


       

       

      

 Jarný chlebový seminár - marec 2014 - č.6.

Téma:    JOGA A DÁVAJÚCA SILA ČLOVEKA

obilie a chlieb
PEČENIE MEDO-SOĽNÉHO CHLEBA

Termin:   22. a 23. marec 2014

v sobotu dopoludnia 9:00 - 13:00
v nedeľu dopoludnia 9:00 - 11:00

Miesto:   Bratislava - Koziarka - KDE to je? 

Základné informácie o medo-soľnom chlebe, surovinách, príprave cesta a pečení si môžete prečítať tu.

Budovanie éterických životých síl môže nastať iba vtedy, keď sa vytvorí správne odpútanie.

Z obsahu:
Súvislosť vývoja vedomia človeka a vývoja spracovania obilnín pre výživu človeka v priebehu dejín.
Formotvorné sily obilia - 4 základné druhy obilia,
                                     4 druhy fotmotvorných síl v obilí a v človeku,
                                     4 druhy síl pri akejkoľvek práci,
                                     4 druhy síl pri vykonávaní ásany, 
                                     4 druhy síl v živote rastlín, obilnín,
                                     4 druhy síl pri pečení chleba.

Z čerstvo namletého obilia si účastníci napiekli vlastný chlieb.

V sobotu

9:00 - myšlienková príprava, cvičenie ásan a meditácia      

12:00 – zarobenie cesta

V nedeľu

9:00 – 11:00 počas pečenia: cvičenia ásan na zvolenú tému - 4 druhy formotvorných síl


       

       

 

 Letný chlebový seminár - JÚN 2013 - č.5.

    

    

 

JARNÝ  CHLEBOVÝ  SEMINÁR  - APRÍL 2013 - č.4.

uskutočnil sa 6.4. - 7.4.2013 

          

       

 

    

Novembrový chlebový seminár - č.3.

uskutočnil sa 17.-18.11.2012 

Základné informácie o medo-soľnom chlebe, surovinách, príprave cesta a pečení si môžete prečítať tu.

          

Termín: 17.11. – 18.11.2012

V sobotu

9:00 - myšlienková príprava, cvičenie ásan a meditácia      

12:00 – zarobenie cesta

V nedeľu

9:00 – 11:00 počas pečenia: cvičenia ásan na zvolenú tému

Cena: 15.- €, v cene sú suroviny, inštruktáž k pečeniu, joga počas oboch dní

Miesto: u Ondrušovcov na Koziarke

 

Októbrový chlebový seminár - č.2.

uskutočnil sa 20.-21.10.2012

Sobota 

1. Myšlienková príprava 

4 druhy obilia – pšenica, raž, jačmeň, ovos 

4 živly - zem, voda, vzduch, oheň

4 étery – v obilí, v práci, v príprave chleba, v mantre

Alkoholové a mliečne kvasenie

2. Miesenie 

        

3. Cvičenie ásan – počas kysnutia cesta – 4 étery v priebehu cviku, najmä tepelný 

          

Anantásana – trojuholník v ľahu na boku  

Matsjásana – ryba 

Paščimottanásana – kliešte 

Trikonásana – trojuholník

Nedeľa

4. Pečenie chleba 

      

5. Cvičenie ásan - počas pečenia – 4 étery v priebehu cviku, najmä tepelný

       

Anantásana – trojuholník v ľahu na boku 

Matsjásana – ryba 

Eka pada padma Paščimottanásana – kliešte s 1 nohou zohnutou 

Parivrtta džanu širšásana – kliešte s výkrutom 

Konásana – široké roztiahnutie 

Sarvangásana – stoj na pleciach 

6. Ochutnávka napečeného chlebíka

        

 

Septembrový chlebový seminár - č.1.

 uskutočnil sa 17.-18.11.2012

 

       

 

Pečenie medo-soľného chlebíka s deťmi na Waldorfskej škole

september 2012