meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

seminár v rámci celoročnej témy "Centrovanie dovnútra a otvorenie navonok"

CENTROVANIE  A  OTVORENIE

Téma:      KONCENTRÁCIA

Termín:    sobota 28.11. 2015    ---    9:00 - 13:00

Miesto: Apollo klub, Súkenícka 4, v Bratislave

Ja tvorím z myšlienky predstavu ... úloha na seminnári: odlíšiť "ja" od činnosti duše „tvorenie predstavy“, vyvinúť cit pre danú formu a vyjadriť ju telom.

V prvej časti seminára sme pracovali s jednoduchými geometrickými predstavami: bod, priamka (zvislica a vodorovnica), kruh, špirála a trojuholník. Najskôr sme geometrický tvar myšlienkovo vybudovali a z myšlienky tvorili predstavu. Pracovali sme s ásanami strom, zvislý stoj na nohách, váha, kruh srdca, kobra, točný sed a trojuholník. 

 

V druhej časti seminára sme si myšlienkovo dobre vybudovali pojem koncentrácia. Vysvetlili sme si rozdiel medzi športovou koncentráciou a koncentráciou v joge.

Heinz Grill:

Iniciačné školenie v Arcu, 2. diel: článok "Trojčlennosť v cvičení duše"

Nová jogová vôľa a jej terapeutické nasadenie pri strachoch a depresiách: článok "Rozvíjanie citových vnemov a sociálnych schopností pomocou tela"

Joga a kresťanstvo: články "Koncentrácia, druhé cvičenie duše" a "Koncentrácia a rozvoj vedomia"

Duševná dimenzia jogy: článok "Rozvoj pozornosti, koncentrácie a schopnosti vzťahu"

V tretej časti seminára, v hlavnej zostave ásan, sme postupne prichádzali k formovaniu tela z imaginatívnej myšlienky, ktorú sme vyňali z literatúry:

Preduchovnenie tela, Duševná dimenzia jogy, Nová jogová vôľa, Harmónia v dýchaní

Z myšlienok sme formovali predstavu, ktorú sme vložili do koncentrácie. Dôsledne sme členili pozornosťou telo od síl duše a od článku Ja. Rozlišovali sme vlastné spontánne pohyby v duši od obsahu koncentrácie a v ásanách sme nechali obraznú myšlienku, imagináciu, pôsobiť na telo.

Cvičili sme ásany: strom, váha a váha s prechodom do váhy s výkrutom, poloha nohy, stoj na hlave, predklon v stoji s variáciou s nohou nahor, tanečník, točný sed, kliešte, kliešte s výkrutom, sviečka.

Postupne počas seminára sme sa stupňovite v niekoľkých konkrétnych krokoch približovali k cvičeniu duše "koncentrácia".

 

Ako obsah koncentrácie sme si vzali aj napríklad mantru "So ham Šivo ham", ktorá znela niekoľkokrát počas seminára a postupne sme ju v koncentrácii rozvíjali.

 

 

Vyvrcholením seminára bolo, po vytvorení kvalitnej konsolidácie, cvičenie duše podľa článku "Trojčlennosť v cvičení duše", koncentrácia na Ja.

semináre  <  späť

stručné správy zo seminárov  <  späť