meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Kronika


Kronika

  

Túto stránku pripravujeme. Zatiaľ je možné pozrieť si kroniku jogových seminárov konaných pravidelne raz mesačne v rokoch 2001 až 2007 a potom stručné správy zo seminárov od začiatku r. 2014 doteraz. Chýbajúce roky 2008 - 2013 postupne doplníme.

Stručné správy z predošlých seminárov

    semináre s Heinzom Grillom

   semináre v školskom riku 2014 - 2015 s témou "Duševná dimenzia človeka"

   semináre na jar roku 2014

   semináre počas rokov 2001 - 2007 (69 seminárov)


Kronika

 

Kronika jogových seminárov organizovaných pravidelne raz mesačne v rokoch 2001 – 2007

 

Dlhú dobu sme semináre organizovali ako stretnutie priateľov jogy s hlavným programom – zostava ásan. Na každé stretnutie sme vybrali jednu kľúčovú ásanu, ktorej sme sa venovali podrobným nácvikom, čítaním textov o nej a v diskusii sme smerovali k myšlienkovému porozumeniu podstaty ásany. Ásanu sme študovali v rámci zmysluplnej zostavy s jej vzťahmi k ostatným ásanám.

 

shirsasana - stoj na hlave - v Rači

 

1. SEMINÁR - JANUÁR 2001, Téma: Točný sed

 

2. DRUHÝ SEMINÁR - MAREC 2001, Téma - Kobra

 

3. SEMINÁR - MÁJ 2001, Téma - Kliešte s výkrutom

       

4. SEMINÁR - JÚN 2001, Téma - SO HAM, - rovnovážne ásany

 

5. seminár - September 2001

Terapeutický význam rozvoja citlivosti pri jogových cvičeniach

POZDRAV SLNKU

Heinz Grill: Iniciačné školenie v Arcu

3. diel: Nová jogová vôľa pre integratívne vedomie v duchu a vo svete

 

 

 

6. a 7. SEMINÁR - OKTÓBROVÝ A NOVEMBROVÝ

Téma: zdravie

v dňoch 26. októbra a 18. novembra 2001

Cvičenia duše: sily múdrosti v prírode

spätné spomínanie na prežitý deň.

 

 

V období veľkých sviatkov roka sme slávnostne vyjadrili svoj vzťah k blízkemu aj širokému okoliu prostredníctvom vhodných cvičení.

 

8. DECEMBROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR - Téma: Advent,

dňa 9.12.2001

kľúčové ásany: polovičný diamant a balančné kliešte

 

9. JANUÁROVÝ   SEMINÁR 2002,

Téma - Kliešte s výkrutom

________________________________________________

 

10. FEBRUÁROVÝ   SEMINÁR, r. 2002

Téma – Pluh – halásana

halasana - pluh

_________________________________________________

 

11. MARCOVÝ   SEMINÁR, r. 2002

Téma – Polmesiac – aňdžanéjásana

 

12. APRÍLOVÝ JOGOVÝ SEMINÁR

Dňa 20. Apríla 2002 o 16:00 hod.

Téma: korytnačka - kurmásana

Cvičenie duše: sily múdrosti v prírode

_________________________________________________

 

 

matsyasana - ryba

 

13. MÁJOVÝ JOGOVÝ SEMINÁR

V sobotu, dňa 18.mája 2002 o 16:00 hod.

Téma: ryba - matsjásana

Cvičenie duše: sily múdrosti v prírode

________________________________________________

 

14. JÚNOVÝ JOGOVÝ SEMINÁR

V sobotu, dňa 15. Júna 2002 o 16:00 hod.

Téma: Trojuholník – trikonásana

Cvičenie duše: sily múdrosti v prírode

__________________________________________________

 

15. SEPTEMBROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR

V sobotu, dňa 21. septembra 2002 o 16:00 hod.

Téma: NERVOZITA

Cvičenie duše: sily múdrosti v prírode

_________________________________________________

 

16. SEMINÁR - Október 2002

Lipt. Ján - pozvaný Bernhard Spirkl – učiteľ jogy z Nemecka - I.

 

bhujangasana - kobra

________________________________________________

 

17. NOVEMBROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR, dňa 24.11.2002

Téma: Dýchanie, Koncentrácia, Sily múdrosti v prírode

Šikmá rovina s trojuholníkom

_________________________________________________

 

18. DECEMBROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR U Vila, dňa 15.12.2002

Téma: Advent - obrat – stoj na hlave - širšásana

__________________________________________________

 

19. JANUÁROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR

Sobota, dňa 18.1.2003

Téma: záklony

 

20. FEBRUÁROVO-MARCOVÝ SEMINÁR 2003

dňa 2.3.2003 o 14:00 hod.

Téma – Kliešte - PREDKLONY

________________________________________________

 

21. SEMINÁR

apríl - Lipt. Ján s Bernhardom Spirklom, učiteľom jogy z Nemecka - II.

 

vrscikasana - škorpión

______________________________________________

 

22. Májový jogový seminár, 2003

Šesť možností pohybu chrbtice

Duchovný význam pohybu, rytmu, chrbtice a imaginatívneho vedomia

Sily múdrosti v prírode

Rozvinutie praktického myslenia a sily koncentrácie

 

 

23. Júnový jogový seminár, 2003

Téma: Rytmus, dýchanie, pohyb a myšlienka

_________________________________________________

 

24. Júlový jogový seminár, 2003

Pozorovanie modrosti oblohy, Štúdium textov o výžive, Spievanie, Zostava ásan, koncentrácia na bytosť rastliny

_________________________________________________

 

25. SEMINÁR

Týždeň v auguste 2003 s Ondrušovcami v Starej Lesnej, Vysoké Tatry

Téma - ANAHÁTA

________________________________________________

 

26. SEMINÁR

September 2003, (opakovanie a rozvinutie z júna 2003)

Rytmus, dýchanie, pohyb, myšlienka - SLOBODA

_________________________________________________

 

27. OKTÓBROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR

Sobota, dňa 25.10.2003

Téma: ideálny postoj budúcnosti

Záklony (opakovanie a rozvinutie z januára 2003)

________________________________________________

 

28. SEMINÁR - November 2003

S   VETROM   O   PRETEKY   (vátajánásana - kôň)

Téma:      polarity v ásanách - širšásana a sarvangásana

STOJ NA HLAVE A STOJ NA PLECIACH

Rozpoznávanie rozličných síl formotvorne utvárajúcich telesnú polohu

sarvangasana - sviečka

_________________________________________________

 

Niekoľko seminárov tvorilo jednu ucelenú tému –

lotosové kvety a ásany, zaoberali sme sa duševnou dimenziou jogy.

 

29. December 2003

ZRENIE OSOBNOSTI ROZVÍJANÍM ČAKIER

SRDCE – SLNEČNÁ OBLASŤ DUŠE

Rozvíjanie cítenia, vnútorného stredu v srdci. Obsahové utváranie života

Prvý zo série štvorice seminárov, DUŠEVNÁ DIMENZIA JOGY

_________________________________________________

 

30. SEMINÁR - Január 2004

Tvorivá imaginácia, vedomie zmierenia (manas)

Druhý zo série štvorice seminárov, DUŠEVNÁ DIMENZIA JOGY

_______________________________________________

 

31. SEMINÁR - február 2004

Rozvíjanie dôvery, vnútornej schopnosti tvorby

A rozvíjanie sily vedomia slobodnej od projekcií (buddhi)

Tretí zo série štvorice seminárov, DUŠEVNÁ DIMENZIA JOGY

________________________________________________

 

32. seminár - Marec 2004

Povzbudenie tvorivej prasily a rozvinutie sily rozhodnosti,

Rozvíjanie slobody od tela (átman)

Štvrtý zo série štvorice seminárov, DUŠEVNÁ DIMENZIA JOGY

______________________________________________________

 

 

vrščikásana - škorpión

 

33. SEMINÁR - apríl - Bernhard Spirkl, učiteľ jogy z Nemecka- III.

 

 


_______________________________________________________

 

34. SEMINÁR - Máj 2004

Mantra ku koncentrácii:   "Ticho načúvania"

Estetický spôsob cvičenia ásan, ako výraz duševnej dimenzie

Ásana – Páv - majurásana

 

_________________________________________________

 

35. Jogový seminár dňa 19.6.2004

MEDITÁCIA A ZÁKONITOSTI ŽIVOTA

V čase svätojánskom, keď výdych Zeme dosahuje svoje maximum na letných výšinách roka.

V cvičeniach rozvíjame cítenia, očistené od egoizmu a v zjaveniach vyššej múdrosti, vo svetle a teple sveta hľadá duša svoje zrkadlenie.

_______________________________________________________

 


 

36. SEMINÁR - Júl 2004

Svetlo jogy

pečenie chleba

 

  

____________________________________________________

 

kapotasana - holubica

 

37. SEMINÁR – týždeň v auguste 2004 s Bernhardom Spirklom v Tittmoningu, Nemecko     - IV.

 

___________________________________________________

 

38. SEPTEMBROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR

V čase michaelského sviatku

V sobotu, dňa 18. septembra 2004 o 15:00 hod.

Pokoj a sloboda

Konásana - svadhistána

_____________________________________________

 

39. Októbrový jogový seminár

V dňoch 22.-24.10.2004

Tráviaca a zažívacia sústava z pohľadu jogy - odložená téma na február 2005

Skrátený seminár na sobotu

__________________________________________________

 

40. Novembrový jogový seminár, dňa 20.11.2004

Téma - višuddha

Zostava - trojuholník a ásany na poznávanie a rozvíjanie 5. čakry

slobodné dýchanie, slobodné myslenie

__________________________________________________

 

 

Sada seminárov prehlbujúcich porozumenie a vzťah k ásanám, podľa toho, aký duševný obraz je vyjadrovaný pohybom chrbtice – 6 pohybových imaginácií

 

41. DECEMBROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR

Podstata ásany a jej stvárnenie

Cvičenie duše "pravý úsudok"

Adventná meditácia - R.Steiner. - Kríž a sedem ruží

Ásany – výkrut – ardhamatsjendrásana

____________________________________________________

 

42. JANUÁROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR - 22.1.2005

Podstata ásany a jej stvárnenie

Cvičenie duše "pravý úsudok"

Šesť možností pohybu chrbtice

Prvá pohybová imaginácia - Rotácia - točný sed - rozbor zostavy

____________________________________________________

 

 

43. Seminár - 11. - 13.februára 2005

Mikrokozmos a makrokozmos, vedomie

Mudr. Juraja Žišková - trávenie a zažívanie ako kozmické procesy

                                  - ľudské telo ako odraz kozmických síl

Druhá pohybová imaginácia - predklon – paščimottanásana

 

uttanasana - predklon v stoji

 

 

44. SEMINÁR, v sobotu, 12.3. 2005 od 14:30 do 19:00 hod.

Podstata ásany a jej stvárnenie

tretia pohybová forma - záklon

      

 

45. SEMINÁR, v sobotu, 30.4. 2005 od 14:30 do 19:00 hod.

Podstata ásany a jej stvárnenie

štvrtá pohybová imaginácia – rozpínanie - v á h a

 

_____________________________________________________

 

46. Seminár s Bernhardom Spirklom V.

 

Od piatku 27. mája 2005, od rána 9:30 hod.

do nedele 29. mája 2005, do 13:00 hod

Umelecké stvárnenie ásan

Rozlišovanie

Podstata utvárania medziľudských vzťahov

Piata pohybová imaginácia – parivrtta džanu širšásana - kontrakcia

_____________________________________________________

 

47. SEMINÁR - Jún 2005

trojuholníky – posledná pohybová imaginácia - stranová flexia

 

 

 

Po snahách o porozumenie jednotlivým ásanám a ich vzťahom k ostatným ásanám sme sa vydali na štúdium celých zostáv.

 

 

48. SEMINÁR - August 2005, 5-dňový letný seminár s v celodenným výletom do Súľovských skál

štúdium dvoch zostáv ásan

podstata skál - štúdium

 

 

 

49. SEMINÁR - september 2005

zostava ásan o trojuholníkoch

pozemské a duchovné dimenzie - SLOBODA

 

 

50. SEMINÁR v sobotu, 22.10. 2005 od 15:00 do 19:00 hod.

Štúdium zostavy ásan – koleso - čakrásana

Pohyb a vôľa

Ásana a myšlienka

Svetlo cez temnotu – tma cez svetlo      

 

51. SEMINÁR - November 2005

štúdium súznenia ásan v zostave

polovičný diamant - suptavadžrásana

 

 

V nasledovnom období sme sa ľudskej bytosti venovali z pohľadu 4-člennosti, respektíve 7-člennosti. Postupne sme sa v cvičeniach dotkli ľudskej, zvieracej, rastlinnej a minerálnej ríše. Od ľudského Ja sme cez astrálne a éterické telo prešli k otázkam fyzického zdravia.

 

52. SEMINÁR, December 2005, víkend

Obsahové utváranie života a rozvíjanie pocitu vnútorného centra v srdci

Padanguštásana, vatajanásana, kákásana

Šikmá rovina s trojuholníkom

Vrana a stoj na rukách

Postoj harmonickej uvedomelosti, ktorý je nesený svetlom a láskou, sa vyjadruje navonok cez telo.

_______________________________________________________

 

53. JANUÁROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR

Ásany so zvieracími názvami

Vzťah človeka a zvieracej ríše

Súznenie ásan vo vznešenej piesni

Astrálna sféra človeka

 

54. FEBRUÁROVÝ JOGOVÝ SEMINÁR r. 2006

India a Satja Sai Bába

Ásany predklonové a záklonové (korytnačka, kobra...)

Expanzia a kontrakcia v praxi ásan a v živote rastlín

Éterické telo človeka (a rastlín)

 

55. MARCOVÝ JOGOVÝ SEMINÁR r.2006

Zdravie tela i duše
Profylaxia rakoviny pomocou jogy
 

 

56. seminár v botanickej záhrade v Bratislave

v sobotu, 22.4. 2006 od 14:00 do 18:00 hod

Prevencia a možnosti liečby rakoviny pomocou jogy
 

 

57. seminár s Bernhardom Spirklom

Od piatku 5. mája 2006, od 18:00 hod. do nedele 7. mája 2006, do 17:00 hod

Partnerstvo a vzťahy na spirituálnej cvičebnej ceste

 

58. seminár v botanickej záhrade v Bratislave.

v sobotu, 17.6. 2006 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Prevencia a možnosti liečby rakoviny pomocou jogy

 

Duševnými silami sme sa zaoberali postupne. Študovali sme ich, poznávali a rozvíjali.

 

59. seminár v sobotu, 23.9. 2006 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Rozvíjanie CITU pre rozličné pohybové formy

Význam hrudnej chrbtice

____________________________________________________

 

60. seminár –

Rozvíjanie michaelského impuzlu v MYŠLIENKAch a v ásanách,

manipúra a višudha = "čistá"

SLOBODA - myslenia, cítenia a pohybu

v nedeľu, dňa 29.10. 2006, od rána 10:00 do večera 17:00 hod

______________________________________________________

 

61. seminár - v sobotu, 25.11. 2006 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Poznávanie a rozvíjanie vnútornej VôLE v rozličných pohybových formách

 

 

V poslednom období sme sa venovali predovšetkým vedomej práci na astrálnom tele, z mnohých strán a mnohými spôsobmi, a práci smerom od ducha - od myšlienok, cez citovú zložku, k vôli a jej prejavu prostredníctvom fyzických činov – ásan.

 

62. seminár

od soboty rána 9.12.2005 do nedele rána 10.12.2006

Železný proces v kozme a v človeku - špirála

 

63. seminár - v sobotu, 20.1. 2007 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

KONCENTRÁCIA - Ako sa vyvíja počas roka myšlienka zasiata v období Vianoc?

Nevyhnutnosť učeniu sa novému spôsobu myslenia.

Cvičenie kontroly myšlienok

Pojmové okienko – články ľudskej bytosti.

_______________________________________________________

64. seminár - od piatku večera 9.2.2006 do soboty popoludnia 10.2.2006

Rytmizácia astrálneho tela (AT) - Praktická práca na astrálnom tele

Pozdrav Slnku – klíčenie zasiatej myšlienky pod zemou

Rozvíjanie citu pre blízkosť a vodorovnosť zeme

My vytvárame myšlienku, myšlienka vytvára cit a cit pôsobí na činnú vôľu.

včleňovanie nových, svetlých, imaginatívnych myšlienok do AT

Pojmové okienko – AT

______________________________________________________

65.seminár – v sobotu, 17.3. 2006 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Rytmizácia astrálneho tela (AT) - KRÍŽ

Praktická práca na astrálnom tele

Pojmové okienko – AT

Andrejov kríž, Šikmá rovina, Holubí sed, Kobra, 4 dimenzie nádychu, 4-člennosť človeka,

_______________________________________________________

66. seminár - od piatku večera 13.4.2006 do soboty popoludnia 14.4.2006

Rytmizácia astrálneho tela (AT) - KRUH

rozvíjanie kozmických cítení

KOZMICKÁ MODLITBA, KRUH, ásana Holubica, kapotásana – syntéza, Hviezdičkový šat a Lotosové kvety

______________________________________________________

67. seminár v zoologickej záhrade v Bratislave.

v sobotu, 12.5. 2006 od 9:00 hod. do 18:00 hod

Astrálne telo a rytmus

Ásany a planéty

 

 

 

 

68. seminár - Joga ako spirituálna cvičebná cesta

(s Bernhardom Spirklom), s Heinzom Grillom – OM NAMO NARAJANAJA

18. – 20. mája 2007, Tenno, Taliansko

 


______________________________________________________

Posledný – 69. seminár - od soboty rána do soboty popoludnia 9.6.2007

ČLOVEK

Ásany a cvičenia na poznávanie človeka ako bytosti pozemskej a kozmickej

Diskusia o ďalšej spoločnej práci

 

Naši milí priatelia, s ktorými sme roky spolu študovali jogu na seminároch nášho jogového štúdia Narajana v súčasnosti učia jogu v samostatných jogových školách.