meditácie

články

meditačná práca s pojmami - pojem: kresťanské duchovné pôsobenie, pojem: éterické sily

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

3. seminár:

      

Téma:   JOGA - SILY POHYBUJÚCE TELOM - SILY DUŠE

Termín: nedeľa 13. apríl 2014

            9:00 - 13:00

Miesto:  waldorfská škola

Prejavenie síl duše počas druhej fázy statickej časti ásany prostredníctvom tela.
duševný rozmer jogy
utkať si nový hviezdičkový šat

"Aj keď je dôležité mĺkve ticho, hlboká kontemplácia, absolútny pokoj pre slobodné prežívanie nového druhu, ktoré sa v cviku otvára, tak..." ... "...Oveľa významnejšie je ponad pokoj presahujúce estetické vyformovanie vyššieho zmyslu prostredníctvom cvičenia." - H.Grill: Duševná dimenzia jogy s.96

Praktická jogová aktivita:

cesta zhora nadol - od ducha ku hmote.

Trojčlennosť astrálneho tela

priebeh: myslenie - cítenie - vôľa / konanie

Spievali sme mantru BANSURI.

     

     

           

                          semináre  <  späť

stručné správy o predošlých seminároch  <  späť