meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

semináre  <  späť

LETO 2016 

JOGA   A   ŽIVOTSILY
V  PRÍRODE  A  V ČLOVEKU

regenerácia
Aký je zmysel života?

 

Termín: 24. – 29. júla 2016

Miesto: Horná Mariková, Horský hotel Eva Mária

Ubytovanie: popis na http://www.evamaria.sk/ubytovanie.html

Strava:  plná penzia – vegetariánska, pripravovaná domácou kuchyňou, na základe myšlienok podporujúcich tému a priebeh seminára.

Seminár mal krásny vonkajší rytmus:
8:00     ranné cvičenie jogy
9:00     raňajky
10:00   výlet s cvičeniami zmyslového vnímania v prírode
13:00   obed
16:15   meditácia
16:30   zostava ásan
18:30   večera
19:45   spoločné večerné posedenie (každý večer s iným obsahom)

Seminár mal okrem vonkajšieho, aj svoj vnútorný rytmus. Celý pobyt bol tématicky vystavaný podľa jednotlivých duševných zážitkov, ktoré môže človek zažiť pri pobyte v prírode a tak isto pri cvičeniach jogy. V nedeľu sme pred večerou začali s cvičením ásan a po večeri sme založili tému a ciele seminára s otázkou:

"Aký je zmysel toho, že človek žije na Zemi?"

 

Spievali sme mantru OM SATJA OM.

V pondelok sme sa venovali formám - v prírode aj v ásanách. Verné zmyslové vnímanie je prvým predpokladom nadviazania vzťahu s prírodnou bytosťou a tiež správneho vykonania ásany.

 

Z pohybu vzniká forma.  - Kládli sme si otázky: Čo sú to formotvorné sily? odkiaľ pochádzajú? Ako pôsobia?

Predklon, záklon, úklon, výkrut, obrat ... bod, priamka zvislá, vodorovná, vzpriamená, obrátená, kruh, oblúk, špirála, trojuholník ...

 

Každý účastník každý deň samostatne cvičil s jednou samostatne vybratou rastlinou. Na záver pobytu v piatok sme zavŕšili toto venovanie pozornosti a nadväzovanie vzťahu spoločným cvičením s položením otázky.

Večer sme strávili pokojným kreslením mandaly. (formy, farby...)

V utorok sme pozorovali svetlo, v rôznych denných dobách, v jeho rôznych pôsobnostiach vo formách a farbách listov a kvetín ... ktoré rastliny majú viac svetla, ktoré menej ... ako sa na rozličných rastlinách svetlo stretáva s hmotou ...

   

Spievali sme mantru DŽJOTI DO.

 

 

Aký je vzťah medzi svetlom, svetelným éterom a vzduchom, vzdušným živlom? 

 

Ako tvoríme životné sily?

rytmus ... odpútanie od uchopujúceho chcenia ... význam dovŕšenia činnosti ... verné vnímanie ... joga - cvičenie ásan podľa zákonitostí éterického tela

Večer sme strávili na prednáške o svetelnom koreni.

V stredu sme sa venovali samostatnému a precíznemu formovaniu ásan s dlhšími výdržami s dôrazom na pokojnú fázu vnútornej aktivity.

 

Postoj sakší sme v tento deň pestovali ako v ásanách, tak aj v samostatnom cvičení koncentrácie.

Každý účastník absolvoval samostatný pohovor s lektormi o ásane, ktorú si počas pobytu vybral na samostatné štúdium. Prediskutovali sme spoločne osobné úskalia a podstatu bytosti ásany, ktorú si každý mohol študovať z príslušných inšpiratívnych meditačných textov.

Večer sme strávili meditáciou.

Vo štvrtok dopoludnia pršalo. Preto sme namiesto výletu cvičili už pred obedom zostavu ásan tématicky zameranú na fenomén šírky.

 

 

Ďalšou mantrou seminára bola ASATO MA SAT GAMAJA.

Popoludní sa vyčasilo a vyšli sme na vrchol najbližšieho kopca - Malý Javorník, kde nám predsa len zapršalo.

 

Večer sme strávili pri rozprávke Edwarda Bacha o 16 pútnikoch putujúcich lesom s premietaním obrázkov jednotlivých rastlinných bytostí.

Na posledné dopoludnie sme naplánovali prekračovanie hraníc. Účastníci odvážne preukázali ako počas týždňa pracovali so samostatnou ásanou.

   

V posledný deň sme zavŕšili aj meditačnú prácu na "tajnej ásane". Každý deň pred hlavným cvičením ásan sme meditovali. Každý deň sme pribrali iný meditačný obsah, ktorý "tajnú ásanu" čoraz viac približoval porozumeniu a tvorbou myšlienkového obrazu čoraz viac zjasňoval. Z týchto obrazov sa počas týždňa postupne vytváral meditatívny obraz "tajnej ásany". V piatok sme napokon dospeli od myšlienkového obrazu v predstave až ku skutočnej forme danej ásany.

Za spoluprácu pri vedení cvičení ďakujeme Katke a Silvii.

 


Podľa Rudolfa Steinera, zakladateľa antropozofie, modernej duchovnej vedy o človeku a kozme, nastala v súčasnosti nová doba jogy. Prostredníctvom jogy sa má v ľudstve uskutočniť nová vôľa. Na seminári sme sa zaoberali cvičeniami, ktoré zodpovedajú tejto novej dobe s jej novými možnosťami a silami.

Stará doba s jej dychovými jogovými cvičeniami, pranajámou, ustúpila novému spôsobu, kde to, čo bolo pred tisícročiami sprostredkovávané človeku pomocou dychu, dnes je mu umožňované prostredníctvom rozvíjania vedomia pri oduševnelom a oživenom zmyslovom vnímaní.

V čom spočívajú cvičenia novej jogovej vôle?

O letnom jogovom seminári v r. 2015 si stručne môžete pozrieť tu: 

O cvičeniach duše s prírodninami tu: