meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Názov: ODPÚTANIE a NOVÝ POČIATOK

Téma:  VIŠUDDHA - 5. lotosový kvet

Termín: 14. februára 2015
             9:00 - 13:00

Miesto:  v Bratislave, Apollo klub, Súkennícka 4

Čo je to čakra?
Prečo sa nazýva aj lotosový kvet?
Ako sa dá rozvinúť?

ČISTOTA – s novým začiatkom je spojená čistota.
Nový život je čistý.

OTVORENOSŤ – senzibilná PRÍTOMNOSŤ

SLOBODNÉ DÝCHANIE – súvislosť myslenia a dýchania

Imaginácia višuddha čakry.

Ktoré duševné schopnosti pestujeme na rozvinutie 16 lupeňového lotosu?

Spievali sme mantru DŽJOTI DO.

     

           

Literatúra od Heinza Grilla:

Harmónia v dýchaní
Nová jogová vôľa
Duševná dimenzia jogy (v slovenčine)
Preduchovnenie tela (v slovenčine)
Kozmos a človek
Sedem sedmoročí a sedem energetických centier
Bytostné tajomstvo duše

                          semináre  <  späť

stručné správy o predošlých seminároch  <  späť