meditácie

články

22.12.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

 aktuálne cvičenia:
zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

semináre  <  späť

LETO 2015  JOGA   A   ZDRAVIE

Termín: 3. – 8. augusta 2015

Miesto: Oravská Lesná, Orava snow 

Téma seminára:

joga a zdravie

zdravie fyzického tela a jeho súvis s vývojom človeka

obnova - regenerácia životných – éterických síl

aktívne tvorenie nových životných síl

4 živly
4 druhy éterov
4 druhy síl pri akejkoľvek práci
4 druhy síl pri vykonávaní ásany
4 druhy síl v živote rastlín
4 druhy síl pri spievaní mantier

     

     

Obsah seminára:

prednášky a diskusie

           

cvičenia jogy – ásany, cvičenia duše - meditácie, spievanie mantier, relaxácie

joga - cvičenie ásan podľa zákonitostí éterického tela

     

     

     

prechádzky a výlety v prírode

           

           

pozorovanie rastlín a iné cvičenia duše, zber liečivých bylín a lesných plodov

   

     

     

Podľa Rudolfa Steinera, zakladateľa antropozofie, modernej duchovnej vedy o človeku a kozme, nastala v súčasnosti nová doba jogy. Prostredníctvom jogy sa má v ľudstve uskutočniť nová vôľa. Na seminári sa budeme zaoberať cvičeniami, ktoré zodpovedajú tejto novej dobe s jej novými možnosťami a silami.

Stará doba s jej dychovými jogovými cvičeniami, pranajámou, ustúpila novému spôsobu, kde to, čo bolo pred tisícročiami sprostredkovávané človeku pomocou dychu, dnes je mu umožňované prostredníctvom rozvíjania vedomia pri zmyslovom vnímaní.

Seminár je vystavaný podľa zákonitostí étericého tela človeka, s rešpektovaním rytmov šiestich a troch dní. Námety sme čerpali zo živých cvičení s Heinzom Grillom a z príslušnej literatúry.

   

V novembri 2014 sa v Bratislave konal seminár s Heinzom Grillom JOGA  A  ZDRAVIE.

Po večeroch po výdatných cvičeniach počas dňa, po výletoch a plní dojmov z prekrásnej prírody sme sa porozprávali o bylinkách, o výžive a o ďalších zaujímavých témach súvisiaich so zdravím:

Štvornosť v našom svete – 4 živly a 4 étery

Vývojové rytmy Zeme a človeka (vývoj človeka a zdravie) - večerná prednáška

 

Výživa ako tvorivá oblasť života človeka

Pred každým jedlom sme si čítali z inšpiratívnej knihy Heinza Grilla "Výživa a dávajúca sila človeka".

semináre  <  späť