meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

ciele - priestor - sila pnutia - vzťahy

 

Téma:    MANIPÚRA - 3. lotosový kvet

Termín: 18. apríla 2015

             9:00 - 13:00

Miesto:  v Bratislave, Apollo klub, Súkennícka 4

Spievali sme mantru Vande sat-čit-ánanda.

Diskusia, prednáška a cvičenia duše:

Čakry ako orgány duševného života.
Ako rozvíjať manipúra čakru v modernej dobe?
Cvičenie duše: Kontrola zmyslového vnímania.
Vzdušný živel a svetelný éter (svetlo).
Vývin v 3. sedmoročí života.
Cvičenie duše: priestor a rozširovanie vedomia.

Ásany:

POZDRAV SLNKU

čítanie: manipúra ako centrum astrálneho tela (vedomia), vedomie je ako kvet:
"Preduchovnenie tela", s. 33-34, 1. a 2. odsek

STROM

VÁHA a VÁHA S VÝKRUTOM

 

ANDREJOV KRÍŽ

TROJUHOLNÍK, čítanie: "Duševná dimenzia jogy", s. 154, 2. odsek

 

PLUH

   

RYBA

KLIEŠTE, čítanie: "Duševná dimenzia jogy", s. 136, 1. odsek

   

VÝKRUT V ĽAHU NA CHRBTE

ŤAVA, čítanie: "Duševná dimenzia jogy", s. 148, 2. odsek

 

ANDREJOV KRÍŽ V ĽAHU NA CHRBTE

BALANČNÉ KLIEŠTE, čítanie: "Preduchovnenie tela", s. 82 a "Nová jogová vôľa", s. 45

TROJUHOLNÍK V ĽAHU NA BOKU, čítanie: "Nová jogová vôľa", s. 48

LUK, čítanie: "Nová jogová vôľa", s. 52

"Tretí región duševného života reprezentuje vo vonkajšom výraze cieľavedomosť, schopnosť ciele si priať, ciele myslieť, ciele pre život vystavať a v živote z nich utvárať rastúcu šíravu. Tento región, keď je opísaný ideálnym obrazom, je vyslovene regiónom otvárajúceho sa priestoru diaľavy, priestoru, ktorý sa ani nestráca a ani nezadržiava úzkym ohraničením. Tak ako nemôže rastlina vyrásť pod hustými konármi stromov, tak nemôže ani jednotlivec dosiahnuť vo svojom vývoji zdravý pokrok, keď mu nie je kvôli vôľovým pomerom a podmienkam vzájomného súžitia dopriaty dostatočný priestor. Otázka priestoru korešponduje v duševnom ohľade blízko s otázkou vývoja a jeho slobodných podmienok. Tak je táto otázka priestoru závislá od možnej slobody a šíravy, ktorú ľudia utvárajú súžitím."

Heinz Grill: Duševná dimenzia jogy, s.44

semináre  <  späť

Ak kliknete na ilustračný obrázok, zväčší sa:

Cena: 12 € pri platbe vopred do stredy 15.4. 2015
osobne na cvičeniach alebo na účet č. 1125907508/8410 – do poznámky uveďte meno,
          15 € pri platbe na mieste