meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Zostava na oživenie najspodnejšej časti chrbtice

Prvá čakra – múladhára
Živel – ZEM
Pedagogika – mesačná

Neemocionalita
praktické, konkrétne cvičenie / uvedomiť si emóciu a nechať ju odísť

rozhodnosť, ľahkosť, pokoj
Vojdenie do hmoty
Rozlišovanie hmota a nie hmota (telo, duša, duch)

Z pohybu vzniká forma

Podnietiť fantáziu z pojmu samotného

Kontemplácia


MANTRA - ŠIVA ŠIVA MAHA DEVA

sed diamantový - pri stene s vystretými rukami nahor - vertikála

Sed so skríženými nohami – kontrakcia – v spodnej časti chrbtice
Sed – trojčlennosť - muladhara bandha

MANTRA – VANDE SAT ČIT ÁNANDA

joga mudra - z pohybu vzniká forma 
„klaniam sa – poklona"

MANTRA - BANSURI ŠJAMAKI

Predklon v stoji  - z pohybu vzniká forma 
„vstupujem do kontaktu so zemou, do hmoty – práca„

Záklon v stoji  - z pohybu vzniká forma
„otváram sa – otvorenosť"

Predklon, záklon – uvoľnene vojsť do polohy a doformovať ju

Váha - z pohybu vzniká forma 
„odvážiť sa k odvahe"

Váha - impulz k pohybu z 1.c. 

Trojuholník – úklon - z pohybu vzniká forma
Rozlišovanie– hmota a nie hmota – 3: duch, duša, telo

mardžari asana- Mačací dych – impulz k pohybu z 1.c.

parvati asana - hora (trojuholník s tvárou nadol)  
+ dvíhať 1 nohu nahor

viparitta sarpasana - z ľahu na bruchu dvihnúť intenzívne súčasne nohy a trup s rukami vystretými dopredu

Predklon v sede  
s nohami trochu pokrčenými, rukami chytiť prsty na nohách, pomaly vystierať nohy zo spodku trupu.

kríž v ľahu na chrbte (kresťanský +)

Šikmá rovina - purvottanasana

Šikmá rovina s trojuholníkom - vasišthásana

Točný sed – výkrut - s vystretými nohami - z pohybu vzniká forma
„otáčam sa – točný sed"

Páv - majurásana

Video: ako Heinz Grill cvičí asanu páv

Ryba s vystretými rukami nad hlavou na zemi 
stiahnuť sa do jedného konkrétneho bodu a odtiaľ vykĺzne pohyb s ľahkosťou a slobodne

BHUMI - ZEM

vôľový rozvoj vedomia oslobodeného od tela

Živel zeme, ktorý podlieha tiaži a pominuteľnosti, sa dá zaiste najlepšie vnímať, keď sa rozvinie úplné odpútanie a uvoľnenie v celom strednom a vrchnom tele. Trup je odovzdávaný Zemi, alebo lepšie povedané, trup sa najintenzívnejšie odpúta od všetkých napätí a nechá sa visieť, takže v istom zmysle upadá nadol ako v procese odumierania.

Po úplnom odpútaní sa rozvinú nové éterické sily alebo po skutočnom procese odpútania a smrti nasledujú nové kroky vôle.

Poloha nohy – vzpriamovanie

Andrejov kríž - samdhistána - X 

Trojuholník s výkrutom – 3 pohyby:
Rozpínanie paží v rozkročenom stoji vzpriamenom
Predklon – rozpínanie chrbtice vodorovne 
Výkrut – rozpínanie paží – postoj rozpnutia medzi nebom a zemou 
2 varianty: ruka medzi nohy do stredu
alebo trup viesť k nohe a ruku ku chodidlu

relaxácia – na tému 1. čakra, mesiac

POZDRAV MESIACU - ČANDRA NAMASKAR

MANTRA DŽAJ AMBE

. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť