meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Zostavy ásan

Zostavy ásan

Na cvičeniach jogy sú jednotlivé telesné cvičenia - ásany - zostavené do ucelenej zostavy. V umeleckom zoskupení ásan sú prostredníctvom vnútorných foriem prítomné tie jemné sily, ktoré nemajú fyzický pôvod. Cvičebná zostava ásan - jogových polôh - je živým prúdom vnútornej logiky, ktorý prechádza od ásany k ásane a patrí k reálnym obsahom cvičenia. Súvislosť myšlienok, vyjadrených telesne v ásanách patrí k zážitku cvičenia.

    ásany - telesné cviky jogy 
                             

  Zostavy ásan na cvičeniach a seminároch sú motivované zostavami uverejnenými v knihe Heinza Grilla "Preduchovnenie tela". Odtiaľ pochádzajú všetky imaginácie, ktoré uvádzame, aj postupnosť a následnosť ásan, aj hlavné myšlienky, podľa ktorých sú zostavy zostavované.

zostava - zvukový éter

 zostava - kozmický dych a svetelný éter

                 Zostava - vystúpenie z polarít pomocou tvorby životných síl

Zostava - tvorenie tepelného éteru

                Zostava SRDCE 

    zostava - 7 podnetov pre budúcnosť prostredníctvom jogových ásan 

    Zostava Tvorivá sila 

     tanečník