Zostavy ásan

Zostavy ásan

Na cvičeniach jogy sú jednotlivé telesné cvičenia - ásany - zostavené do ucelenej zostavy. V umeleckom zoskupení ásan sú prostredníctvom vnútorných foriem prítomné tie jemné sily, ktoré nemajú fyzický pôvod. Cvičebná zostava ásan - jogových polôh - je živým prúdom vnútornej logiky, ktorý prechádza od ásany k ásane a patrí k reálnym obsahom cvičenia. Súvislosť myšlienok, vyjadrených telesne v ásanách patrí k zážitku cvičenia.

    ásany - telesné cviky jogy - jednotlivo systematicky usporiadané
                              podľa fyzického hľadiska
                              podľa hľadiska duševnej dimenzie

  Zostava: 7 podnetov pre budúcnosť prostredníctvom jogových ásan   

  Pozdrav Slnku               - svetoznáma dynamická zostava
                             cvičená podľa zákonitostí sústavy životných síl

  Rišikéšska zostava        - klasická zostava prepracovaná pre moderného európana
                             podľa imaginatívnych myšlienok, s rozvíjanímnových citových vnemov
                             a s uskutočňovaním novej jogovej vôle.

  Zostava "KRÍŽ"  

  Zostava zmena skokom   

  Zostava s vranou a holubicou   

  Zostava "Stred a tri kruhy"   

  Zostava "Centrovanie dovnútra a otvorenie navonok"  

  Zostava "Otvorenie"  

  Zostava "Dýchanie a tvorivá sila"  

  Zostava "Vývoj a zdravie - 3"  

  Zostava "Vývoj a zdravie - 6"  

  Zostava "Tvorivá sila"  

  Zostava "Aktivita a čírenie"  

  Zostava na rozvinutie 7. lotosového kvetu Sahasrara  

  Zostava na rozvinutie 6. lotosového kvetu Adžňa  

  Zostava na rozvíjanie 5. lotosového kvetu Višudha

  Zostava na rozvinutie 4. lotosového kvetu Anaháta - srdce  

  Zostava na rozvíjanie 3. lotosového kvetu Manipúra

  Zostava na rozvíjanie tretej duševnej oblasti - manipúra

  Zostava na rozvíjanie 2. lotosového kvetu Svadhistána

  Zostava na rozvíjanie 1. lotosového kvetu Múladhára

  Zostava na rozvíjanie vnímania citom

  Vôľa a vnútorná sila človeka   

  Zostava ásan s kľúčovou ásanou "točný sed"  

  Zostava ásan s účinkami na hormonálny systém

  Orgánové hodiny - ásany        

  Pozdrav Mesiacu        

  Vzduch a svetlo

  Voda a znenie

  Zostava ásan: "Vlastnosti a zákonitosti éterického tela"

  Zostava ásan na oživenie a rozvíjanie potenciálu krčnej chrbtice

  Zostava ásan na oživenie a rozvíjanie potenciálu najspodnejšej časti chrbtice

O joge  <  späť