Ásany

           

  Telesné cviky jogy - ásany

usporiadané podľa hľadiska fyzického tela:
(+ zdravotné účinky ásan na fyzické telo)

          ásany v stoji
          ásany v sede
          ásany v ľahu
          obrátené ásany
          predklonové ásany
          záklonové ásany
          výkrutové ásany
          rovnovážne ásany
          úklonové ásany

usporiadané podľa hľadiska duševnej dimenzie:

          muladhara čakra
          svadhistana čakra
          manipura čakra
          anahata čakra
          višudha čakra
          adžňa čakra
          sahasrara čakra

 zostavy ásan - na samostatné cvičenie

 

Ásana

Heinz Grill

Život vnímavého cítenia,
bdelá hľadiaca imaginácia
zažíva sa v prežívaní telesnej formy.

V cítiacom hlbokom zmysle,
v dotknutí inšpiráciou
prežíva sa duša zjednocujúc
v nadobudnutí harmónie.

Slobodné prežívanie svetla myšlienok
a mlčiace pokojné odovzdanie sa
je teraz oboje dané,
pre žitie lásky v tele.

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

O joge <   späť

Trojuholník - trikonasana

 

       

 

Postupom času tu budeme uverejňovať ďalej a ďalej nové myšlienky v súlade s priebehom aktuálne bežiacich jarných kurzov v r. 2018.

  

Pluh - halasana

   

       

Postupom času tu budeme uverejňovať ďalej a ďalej nové myšlienky v súlade s priebehom aktuálne bežiacich jarných kurzov v r. 2018.

ásana sviečka - stoj na pleciach - sociálny aspekt

Ásana a život

Ásana sviečka nás učí rozlišovať rôzne spôsoby vykonania telesného pohybu. Priame nasadenie fyzickej sily bez myšlienkovej prípravy prináša väčšinou nutnosť príliš vysokého napätia a úsilia. Ak takto konáme aj v živote, zbytočne veľa síl premrhávame, práca často zadrháva na nepredvídaných okolnostiach, ktoré počas behu treba väčšinou rýchlo a opäť bez riadneho premyslenia riešiť a výsledok nebýva uspokojivý.

Na rozdiel od tohto skoro až bezmyšlienkovitého konania, bez potrebnej prípravy, môžeme si akciu v myšlienkach pripraviť, dopredu predstaviť a potom úplne iné sily vedú naše konanie. Činnosti prebiehajú koordinovane, plynule, usporiadane a zmysluplne. Prináša to pre všetkých zúčastnených radosť, rytmus, ľahkosť a pocit dobre vykonanej práce. Jasná koncentrovaná predstava so správnym obsahom cielene vedie činnosti smerom k úspešnému dovŕšeniu.

Sviečka nás učí používať iné sily v živote, než sme bežne navyknutí. Sú to sily priam opačné voči tým bežným. Na ásane je to viditeľné v tom, že v dynamickej fáze, po zaujatí prvej pozície po vyzdvihnutí trupu a nôh, ešte nie celkom do vertikály, nepokračujeme hneď nasadením ďalšieho fyzického úsilia, či dokonca násilia, aby sme sa dostali do zvislej línie, ale chvíľku počkáme a sústredíme sa na centrum polohy, teda na oblasť srdca. Životné sily tak majú možnosť a čas sústrediť sa v srdci. Sprítomníme si obraz ásany a počkáme, kým sa zhromaždí skutočne toľko pozornosti, aby priniesla dostatok energie do centra na ďalšie konanie. Keď už cítime prílev síl do centra, môžeme sa následne rozhodnúť použiť ich na ďalšie vyrastanie nahor. V tomto momente sú to už však úplne iné sily, než tie, ktoré by sme na dvíhanie tela použili bez tejto fázy spokojnenia, sústredenia a zvnútornenia.

Pokoj a zvnútornenie je prvým výsledkom. Vyrastanie nahor, teda ďalšia práca na ásane, je tu možná celkom inak, ľahko, ladne, nenásilne, pokojne. Podobne aj v živote po podobnej myšlienkovej prípravnej práci, po uvedomení si jasnej myšlienky, ktorú chceme vykonať, po jasnom zadaní zmyslu práce, po určitom čase sústredenia vnútorných síl pre túto prácu a po presnom vykreovaní jasnej predstavy, nastane následne vykonanie práce koordinovane, plynule, s dostatočným množstvom síl na vykonanie.

Sociálny aspekt

Najdôležitejším efektom, ktorý takýmto cvičením dosiahneme však je to, že určitú konkrétnu myšlienku tak postavíme do priestoru, že ona potom sama žiari a stojí k dispozícii aj pre všetkých ľudí navôkol. Toto je ten najzvláštnejší aspekt tejto jogy. Je to sociálne pôsobenie pre všetkých ľudí.

Ásana sa takýmto cvičením stáva niečím otvoreným a prínosným pre sociálny život. Človek si necvičí sám pre seba v tichosti, uzavreto, aby sám pre seba niečo natrénoval alebo zdokonalil, ale aby to, čo ásanou vytvorí, bolo predovšetkým pre ostatných.


Sviečka - stoj na pleciach - sarvangasana

     

       

sviečka z pohľadu sociálnej dimenzie

Ponúkame brožúru o stoji na hlave a o stoji na pleciach - sviečke.