meditácie

články

meditačná práca s pojmami - pojem: kresťanské duchovné pôsobenie, pojem: éterické sily

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Mantra Šiva Šiva maha deva

Noty

    

spievanie

„Šiva, Boh askétov, podľa bájí prebýva v Himalájach, v ríši osamelých výšok a snehov. Himaláje sú ako výhľad na vnútornú prirodzenosť čistej matérie, prapôvodnej, nedotknutej zeme, ktorá je v sebe samej ako jasné, biele svetlo, ako sneh a kryštály, ako ligotavý ľad.

Matéria, ktorú vidíme v horách, ktorá bielymi kryštálmi snehu svieti voči našim očiam najpôvodnejšie a najfascinujúcejšie, je v istom zmysle spomienkovým obrazom čistého rajského existenčného bytia prahmoty, existujúcej ešte vo svojom východisku. V tejto matérii žije tajomná sila ohňa, ktorá ako tvorba tepla nie priamo, ale nepriamo, dospela do svojho vyjadrenia.

Veľké, tajomné mystérium nášho života je dané prostredníctvom seba-vedomia, to znamená, prostredníctvom ohňa Ja-seba. Avšak keď teraz chceme predstaviť Šivu v imaginácii a chceme zvoliť obraz snehov Himalájí, môžeme sa naučiť uznať, tíško tušiac, skutočnosť daného Ja-seba, ktoré nás pozdvihuje nad stvorenia iných ríš, a zažiť záhadu mlčiaceho ticha vyššej múdrosti.

Hory so zónami pokojnými a pokrytými snehom nás odkazujú na najvnútornejší princíp archai, princíp telesnosti v nás. Odvolávajú nás na personálne vznikanie Ja. Tak ako kopec raz vznikol a ustúpil späť vo svojom mlčaní matérie, tak sa v nás samých zrodí individuálne telo ducha, ktoré sa nachádza v mlčaní blahoslavenosti. Šiva je múdra, mlčiaca, archaická hora osobnosti v nás.

Z tohto dôvodu môže byť pri opakovaní mantry myslená jasne svietiaca hora vo svite mesiaca, ako symbol čistej matérie." - Heinz Grill

 

Mantry  <  späť