meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Mantra Bansuri

Význam a preklad:

Bansuri je Krišnova flauta. Je to hudobný nástroj, cez ktorý previeva ľudský dych. Rozozvučí nástroj flauty a vydá zo seba nádherné tóny.

Preklad Heinza Grilla: V dávaní, v dávaní, v dávaní plesá duša.

Noty

    

 

spievanie

Mantry  <  späť