Cvičenia duše

  Cvičenia duše

     slobodné dýchanie

     koncentrácia a meditácia

     sily múdrosti vo stvorení

     čítanie

     pravý úsudok

     spätný priebeh

     výchova myslenia

     výchova vnímania citom - neue Yogaempfindung

     spievanie mantier

     vnímanie s rozšíreným vedomím

     meditácie X (chí)

     vedomý vzťah k zlu

Cvičeniami duše vytvárame, doslova budujeme duševnú stavbu svojho duševného tela. Podobne ako antický chrám, ktorý musel byť starostlivo a odborne navrhnutý a postavený, a ktorý sprostredkovával spojenie medzi pozemským a duchovným svetom, aj cvičenia duše nám pomáhajú budovať vnútorné duševné telo, ktoré má plniť rovnakú úlohu.

Informácie o pravidelných stretnutiach s cvičeniami duše: TU

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

Túto stránku postupne dopĺňame článkami, návodmi, popismi cvičení. 

 O joge  <   späť

           

    

      

 

       

    

    

Človek – strelec – ideál

Imaginatívnym obrazom duchovných bytostí pôsobiacich z priestoru zo sféry bytostí Strelca je okrídlený Kentaurus. Meditatívnou koncentráciou na tento obraz by bolo možné dostať sa ku kvalitám, ktoré tieto bytosti nesú a spoznať ich. Človek by tak zhliadol nahor k pravzoru, k jednej dvanástine seba samého.

Kentaurus je rozpoltenou bytosťou so spodnou časťou podobajúcou sa na koňa - jupiterské zviera - horná časť je podobná ľudskej postave. V rukách drží luk a šíp a mieri nahor. Konská časť predstavuje animálnosť človeka. Ľudská časť predstavuje tie sily, ktorými sa človek vymaňuje zo živočíšnej ríše a svoje nižšie sily ovláda pomocou vyšších.

Samotný Kentaurus ako okrídlená bytosť však nemá už nič spoločné s určitou surovosťou alebo hrubosťou. Jednoznačne predstavuje vyššiu stránku človeka. Je to obraz človeka, ktorý spája nižšiu prirodzenosť, ktorú ovládol pomocou vyšších síl, so schopnosťami ducha, vhľadu a úsudku vlastnému iba človeku.

Človek časťou svojej bytosti, tou strelcovskou, túži povzniesť sa nad zviazanosť s pozemskosťou a zamieriť svoju pozornosť k tomu, čo je vyššie, k duchovnému svetu, vypestovať si akoby z darovaného semienka vyššie sily, ktorými doteraz nedisponoval a venovať ich do služby ľuďom a svetu.