meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

     

Snežienka
prerážajúce teplo a hra svetla

Sily múdrosti, ktoré panujú vo vesmíre a v prírode v harmonickej súhre, nalievajú svoju tichú silu do všetkých javov života.

Štyri druhy éterov (životných síl)

Na jar sa človek môže oddávať konkrétnemu a vernému pozorovaniu snežienky, ktorá sa pomaly vztyčuje. Bez rojčenia a hýrenia v romantických pocitoch vnímajúci človek vedie pozornosť konkrétne k rastline. Po čase a s opakovaným cvičením zbadá, ako prichádzajúce svetlo poskytuje rastline priestor, do ktorého sa môže rozvinúť. Ako prvé môže venovať pozornosť pokojnému pozeraniu sprevádzanému jasnými myšlienkami, ktoré sa časom rozvíjajú do jemných obrazov a vnútorných predstáv v duši pozorovateľa. Duša začína precitať do konkrétnych rozširujúcich sa obrazných predstáv. Tento druh zvláštnej pozornosti s konkrétnou, koncentrovanou myšlienkovou bdelosťou ponecháva vlastným zmyslom slobodný priestor. Človek sa v duši pripravuje na hlbšie zážitky.

Na prvom obrázku vidno, ako je sneh v tesnom okolí snežienky roztopený. Pri dlhodobejšom a rytmicky opakovanom cvičení cvičiaci naozaj môže pocítiť, že keď na jar z pôdy raší prvý malý lístoček, je rastlinka obalená akoby tepelným kabátikom. Kto ju takto zaodel? Toto teplo nazývame odborne tepelný éter. Je to sila života. Živé teplo však musí niekto vytvárať. Podľa Heinza Grilla toto pôsobenie duchovných bytostí z vesmíru, z planét predstavuje astrálno – duševný proces, ktorý neprestajne pokračuje počas celej vegetačnej periódy.

Teraz toto konkrétne pôsobenie planetárnych duchov na Zemi a nimi vytvárané a dodávané tepelno – éterické obaly rastlín podľa Rudolfa Steinera k sebe priťahujú určité bytosti, ktoré vnímajú tieto tepelné procesy. Tieto ďalšie bytosti prinášajú k prvým zeleným klíčiacim lístočkom svetlo a rastlinky ho pijú. Toto svetlo prúdi rastlinkou nadol do hĺbky až ku korienkom a oživuje zem. Na najjemnejších končekoch korienkov životný éter, ktorý prúdi z vnútra zeme, stúpa rastlinkou nahor a stretne sa so svetelným éterom pritekajúcim cez rastlinu zhora. V rastline sa teda stretáva svetelný éter prúdiaci zhora nadol do hĺbky so životným éterom vystupujúcim zdola nahor. Prostredníctvom tohto vzájomného pretkávania sa svetelného éteru a životného éteru vzniká iný druh životných síl - zvukový, teda chemický éter, ktorý spôsobuje samotné vyrastanie rastlinky. Teda súhra tepelného, svetelného a životného éteru má za dôsledok formotvornú budujúcu prácu zvukového, čiže chemického éteru, a tak rastlinka rastie.

Svetlo prichádzajúce zhora z vesmíru, pripravuje a priamo vytvára priestor, do ktorého rastlina môže vyrastať. V tomto svetelnom priestore rastlina stále ďalej vyrastá do teplého kabátika, ktorý roztápa sneh, teda do obalu z tepelného éteru, ktorý obklopuje rastlinnú bytosť. Cvičiaci a presne pozorujúci človek môže vnímať, ako sa činnosť rozličných bytostí živlov, prinášajúcich rozličné druhy životných síl, pracujúcich na vznikaní a vývoji rastliny strieda, dopĺňa a spolupracuje, až rastlinka začne napokon rozkvitať a tvoriť plody so semienkami.

Ďalšie príklady na cvičenia, ako sme ich rytmicky vykonávali na seminároch napríklad:
v r. 2015 na Orave
v r. 2016 v Marikovej
v r. 2017 v Marikovej
   tepelný éter    ...   svetelný éter  ...   zvukový éter   ...   životný éter
alebo na seminároch s pečením chleba (od r. 2004).
Pri cvičení ásan na kurzoch tak isto rozpoznávame štyri druhy éterov - môžete si to preštudovať na príkladoch viacerých ásan. Uvedieme tu napríklad ásanu stoj na pleciach.

 O joge <   Cvičenia duše  < Liečivé zmyslové vnímanie <  späť