meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Deň vzduchu a svetelného éteru

seminár "STRETNUTIE" - o životných silách  <  späť

Aj v stredu prebiehal deň v peknom zvolenom rytme, tak ako aj v ostatné dni. Ranné cvičenie sme zamerali aj dnes na ásany, ktoré v popoludňajšom bloku rozvinieme v rámci témy.

Pri téme vzduchu sme sa nemohli nevenovať dýchaniu. Spoznávali sme význam slobodného dýchania a vo veľkom množstve cvičení sme sa učili, ako ho dosiahnuť metódami slobodnej dychovej školy na základe novej jogovej vôle iniciovanej slobodným myslením.

Raňajky priniesli na stôl farebnú pestrosť. Oči sa mohli potešiť, aj chute mohli pocítiť pestrosť a vyváženosť.

     

Predpoludním sme vystúpali na Malý Javorník. Cestou nahor sme skúmali rôzne kvality živla vzduchu. Cestou nadol sme pozornosť zamerali viac na vlastnosti svetla a pôsobenie rôznych priestorov (vzťah svetla a priestoru), ktorých šírka, diaľka a iné kvality sa počas výletu príslušne menili.

     

Jedlo v tento deň hýrilo farbami. Avšak centrálna myšlienka sa týkala predovšetkým jačmeňa, ktorý má zo všetkých obilnín najsvetlejšie a farebne najpestrejšie obilné zrná. Pomletá jačmenná múka je najsvetlejšia zo všetkých druhov múk. Z jačmennej múky sa upečie najsvetlejšie a najsuchšie pečivo. V tento deň vzdušného živlu a svetla sme sa ďalej venovali lieskovým orieškom a harmónii.

Keltský príbeh o posvätnej studni poznania

  

Cvičenia duše pri lieske sme začali, ako vždy, verným pozorovaním vonkajšieho objektu - rastlinnej bytosti. Dnes to bola lieska. Pri tomto cvičení sme sa vo vzájomných rozhovoroch zamerali na tvorenie priestoru pre druhých. Na vytvorenie priestoru, kde sa ľudia stretnú, bez ohľadu na osobné sklony, osobné sympatie alebo antipatie, treba vnútorné prekročenie hraníc. Človek, ktorého vedomie vychádza slobodne smerom navonok, keď jeho bdelá činnosť zmyslov a myslenia vychádza v ústrety okolitým objektom v priestore s úctivou pozornosťou (dnes - lieska alebo druhý človek), ktorá jeho vitalitu harmonicky obmedzuje, spôsobuje otvorenie priestoru a človek tak pôsobí empaticky. Slobodné, ľahké, konkrétne myslenie nesie v sebe harmonizujúce sily, ktoré vytvárajú vyvážené a krásne formy v priestore.

Heinz Grill vo svojej knihe „Liečivé sily duše" píše o silách svetelného éteru, ako vytvárajú štruktúry a formy, lebo ohraničujú priestor, do ktorého sa rastlina vyvíja. Svetelný éter prichádza z diaľok vesmíru a na periférii rastlinnej bytosti sa stretáva s hmotou.

K tejto meditatívnej myšlienke sme pribrali otázku: "Aká je to sila, ktorá spôsobuje, že táto živá bytosť zaberá práve tento priestor?" Môžeme ju udržať v koncentrácii ako jediný objekt pozorovania pomocou vôle vonku mimo pozorovateľa. Tým môže myšlienka pôsobiť slobodne a viesť k poznaniu.

Myšlienka s otázkou sprevádzala aj ďalšie pozorovania foriem jednotlivých rastlinných orgánov (vetvy, listy, jahňady, oriešky...). Aj tu ostávala ako zdroj inšpirácie slobodne v priestore.

Keď sa človek venuje čistým myšlienkam naplneným múdrosťou, aj keď v ňom ešte nezakorenili, podnieti u seba procesy svetelného metabolizmu a pohyb éterov. Súčasne tým vybudováva éterické sily pre okolie. Vnímali sme to aj na ľuďoch, ktorí žili v okolí, ale seminára sa nezúčastňovali.

     

S úlohou svetla pri tvorbe priestoru sme sa zaoberali aj na výlete, aj pri cvičeniach duše, ale snáď najdôkladnejšie pri cvičeniach ásan. Zo dňa na deň sa pojmy ako "živly" alebo "životné sily" vyjasňovali a v dušiach sa maľovali reálne obrazy a protistojné obrazy.

V prvej časti cvičebného popoludnia sme spoznávali vzduch a v druhej svetlo. Pomocou ásan sme sa popri ostatných vlastnostiach možno najsvedomitejšie venovali sajúcej charakteristike svetla (na rozdiel od vzduchu, ktorý tlačí, tlak vzduchu sa dá aj merať) a tiež ohraničujúcej, vymedzujúcej schopnosti svetla, teda jeho úlohe tvorby vymedzeného priestoru.

   

V tento deň svetla sme pri zostavovaní jedálnička mimoriadne dbali aj na kvetné koreniny (kvety - svetelné orgány rastliny) s ich schopnosťou žušľachtiť jedlo, najmä obilniny. Jačmenné krúpy sa môžu okoreniť napríklad koriandrom, šalviou alebo tymiánom, aby nadobudli kvetný charakter a boli ľahšie stráviteľné. Estetika, harmónia a zušľachťovanie boli témami pri zostavovaní pokrmov.

Účastníci neboli jednostranne preťažovaní žiadnymi teoretickými intelektuálnymi prednáškami, ale všetky obsahy vychádzali z praktických pozorovaní a následne formulované myšlienky viedli ku konkrétnym krokom, ktoré boli pre každého zažiteľné a zvládnuteľné. Nové myšlienky a skúsenosti rozširovali dovtedajšie poznanie. Každý účastník zažil rozšírenie a pokrok.

Metodika vedenia seminára umožňovala, aby sa ezoterické zákonitosti životných síl stali pre každého reálnym obsahom na obyčajnej rovine bežného života, pretože sa o nich dalo konkrétne exotericky rozprávať a napokon, aby každý zo stretnutia odchádzal obohatený o reálne poznanie čo i len malého množstva nových poznatkov, ale takých, ktoré prešli osobnou skúsenosťou s dovtedy neznámymi zákonitosťami životných síl tak, aby ich vedel vo svojom normálnom živote uplatňovať.

Tým najdôležitejším na seminári bolo to, čo sme vytvárali, čo sme pre život ako taký vytvorili, čo sme nového pridali k tomu, čo tu už predtým existovalo. Podstatné je to, čo nové naším pôsobením vzniklo a vtieklo do celého okolia a do sociálneho života ľudstva ako takého. Exoterickým a praktickým štúdiom životných síl sme umožnili syntézu univerzálne platných myšlienok s materiálnou rovinou bytia.

Priebeh stretnutia:

Uvedenie do témy v prvý deň seminára.

Deň vody   ...  Deň zeme    ...   Deň vzduchu    ...   Deň ohňa

Záverečný deň - štúdium zákonitostí sústavy životných síl (éterického tela)