meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Deň vody a zvukového éteru

seminár "STRETNUTIE" - o životných silách  <  späť

Na začiatku sme jasne vymedzili pojmy. Zistili sme, že pojem "vodný živel" vo svojom prejave neznamená iba vodu v pohári, v potoku alebo inde v prírode, ale aj benzín, víno, krv ... Fenomenologickou cestou sme od prejavov živlov dospeli induktívne k charakterizovaniu pojmu živel.

Druhý deň seminára sme sa začali systematicky a usporiadane zaoberať prvým sesterským párom nadzmyslových entít: zo živlov sme si vybrali vodu, lebo jej prejavy sú našim zmyslom dobre prístupné, a do páru aj zvukovým, čiže chemickým alebo číselným éterom. Dbali sme na plynulý, zmysluplný a jemný rytmus dňa.

Pred raňajkami sme sa zoznámili s ásanami, ktoré nám v hlavnom popoludňajšom cvičení slúžili ako študijný materíál pre porozumenie živlu vody a éterických zákonitostí zvukového éteru.

  

ranné cvičenie - joga - cvičenie ásan podľa éterických zákonov - ásana ryba

Na fotografiách vidno cvičenie ásany ryba, pri ktorom sme mohli zažiť členenie svojho tela na tri časti. Dve periférne, nohy s bruchom a hlava s krkom a plecami sme ponechali uvoľnené. Prostrednú časť hrudníka, najmä v oblasti hrudnej chrbtice, sme vypínali vo vysokom napätí nahor k nebu, ale učili sme sa nevkladať do pohybu nátlak.

Pri raňajkách sme sa na tanieri stretli s bytosťou raže, pretože raž má zo všetkých našich typických domácich obilnín (pšenica, jačmeň, raž a ovos) najvyšší podiel vodného živlu. Vidno to napríklad na farbe zŕn alebo na tom, ako sa ražná múka správa v stretnutí s vodou. Kašu z ražných vločiek dopĺňalo šťavnaté ovocie modro-fialovej farby - čučoriedky z okolitých lesov. Každé jedlo na seminári bolo zostavené podľa určitej myšlienky naplnenej vyššou múdrosťou. K prvým raňajkám sme vybrali myšlienku Heinza Grilla z knihy "Výživa a dávajúca sila človeka", na s. 128:

"Ak človek túži po vyššom cieli života, potrebuje tiež silu, aby cestou k nemu aj išiel. Tú mu prináša iba substanciálna strava akou je napríklad obilie. Ale ovocie a obilie sa dopĺňajú do skutočne substanciálnej, ako fyzickej, tak aj duchovnej stravy. Ovocie prináša idey, obilie prináša silu na ich uskutočnenie."

       

dopoludnia - pozorovania - cvičenia zmyslového vnímania - voda a jej vlastnosti - potok

Dopoludnie sme strávili v údolí Udičky pri potoku. Objasnili sme si pojem "živel" tak, ako ho chápali starí Gréci. Jedným z prejavov vodného živla (okrem mlieka, krvi, benzínu ...) je napríklad voda v potoku. Celé dopoludnie sme sa zaoberali zmyslovým vnímaním tečúcej vody, dojmami, ktorými voda na dušu pôsobí a tiež rastlinami, ktoré rástli popri ceste na strane potoka a zas na druhej strane; porovnávali sme ich s rastlinami, ktoré rástli na suchšom protiľahlom svahu, celý deň zalievanom žiarou Slnka.

Cvičenie duše s rastlinnou bytosťou sme od základov do podrobností precvičili s jelšou, ktorá nás učí, aby sme pri nezhodách v medziľudských vzťahoch skôr stavali mosty alebo plte, pomocou ktorých by sme sa mohli opäť spolu stretnúť. Všimli sme si aj vŕbu a jej tajomný šepot. Akoby nás upozorňovala na to, že niekedy je lepšie pokojné stíšenie, než hlučná prenikavosť. Pozorovanie zmyslového sveta, neobsadené subjektívnymi asociáciami alebo projekciami vedie k usporiadaniu vedomia a reálnemu poznávaniu.

     

dopoludnia - pozorovania - cvičenia zmyslového vnímania - voda a jej vlastnosti v živých stromoch - vŕba a jelša

Obed a večeru na tému "vodný živel a zvukový éter" sme zostavili z tekutejších alebo kašovitejších súčastí. Na obed rytmus zeleninového špízu a vodnatý charakter listov šalátu a špenátu doplnila polotekutá syrová omáčka na špenátových haluškách z ražnej múky. Na večeru sme šošovicovú kašu doplnili celozrnnou ryžou ako obilninou s charakterom síl Mesiaca. Bolo to v pondelok večer - deň Luny (franc. Lundi). Večerný tanier doplnila vodnatá tekvica hokaido, ktorá ho oživila farebne, aj chuťovo a mohla prospieť svojimi čistiacimi účinkami.

    

obed - - - večera

Popoludní sme sa pribrali k hlavnému cvičeniu ásan. Motivovali sme ho myšlienkami našej celodennej témy. Na praktických cvičeniach sme si ukázali základný akoby sesterský vzťah živlov a éterov. Živel vody sme dopoludnia pozorovali v jeho konkrétnom prejave potočnej vody, zhromaždili sme množstvo zmyslových vnemov. Iba niektoré z nich sme vybrali, ako napríklad tiaž vody a ľahkosť éteru, a viaceré ďalšie a zažili sme ich aj v cvičeniach. Keďže éter nie sme schopní zmyslovo vnímať, museli sme na jeho poznávanie pristúpiť k metóde nepriamej. V knihe "Výživa a dávajúca sila človeka" Heinz Grill vysvetľuje, ako môžeme neviditeľné skutočnosti najskôr myslieť a tak prísť cez štádium vytušovania až k poznaniu.

"Do vnútra žiariaci zdroj rastu je možné rozpoznať pomocou myslenia iba vtedy, keď ho budeme akceptovať ako reálnu ideu." s. 58

"Neviditeľná životná sila, éterická sila, ktorú môžeme vytušiť alebo vnímať akoby v náhlom záblesku, podporuje rozvoj rastliny až po dozrievanie." s. 58

Podľa týchto návodov sme celý čas na seminári pracovali. A to nie len pri stretnutiach v prírode so živými rastlinnými bytosťami, ale aj pri cvičeniach ásan. Človek, tak ako rastlina, má tiež éterické, čiže životné sily a môžeme ich podobne poznávať, ba dokonca tvoriť pre svoje okolie. Deduktívnou cestou cez pojmy a myšlienky sme exotericky rozvíjali pojmy životných síl a viedli sme ich až do praxe v cvičeniach ásan a cvičeniach duše.

      

popoludní hlavné cvičenie ásan na spoznávanie a tvorenie zvukového éteru
                                ásana váha  -  -  -  -  - poloha hlava-koleno s 1 nohou zohnutou

Na fotografiách vidno napríklad ásanu váha. Učlili sme sa tu zachovať slobodné dýchanie a porozumieť jeho významu pri zaobchádzaní so životnými silami. Na tejto ásane, ale aj na iných, sme sa učili pochopiť, ako myšlienková činnosť uvádza životné (éterické) sily do pohybu a tie potom formotvorne pôsobia na telo. Myšlienka ... predstava ... pohyb ... rytmus ... štruktúrovanie ... formovanie. Slobodná činnosť zmyslov a slobodná tvorba myšlienok spôsobuje slobodné dýchanie - cesta zhora nadol.

Rytmus, úsilie bez násilia, štruktúra, usporiadanie, členenie a vyjadrenie imaginatívnej myšlienky telom - to boli nemalé úlohy napríklad pri ásane poloha hlava-koleno s výkrutom.

Cvičenia ásan boli založené na zákonitosti zrkadlenia vlastností živlov a éterov. Mnohé sa nám podarilo vyjadriť a skúmať prostrednícrvom ásan. Večer sme si ešte raz myšlienkovo zhrnuli celodenné zážitky zo zmyslového vnímania, z myšlienkovej práce aj z cvičenia fyzickým telom. Premietli sme si aj názorné obrázky. Niektoré z nich tu pre ilustráciu uvádzame:

     

     

Na príklade spievania mantry sme sa tiež zoznamovali s vlastnosťami zvukového éteru.

     

Aká je to sila, ktorá v tejto živej bytosti spôsobuje členenie na jednotlivé rastlinné orgány?
Jelša: strom, rozkonárenie  - - - vetvička, listy, jahňady - - - šuštičky a jahňady

Pri pohľade na strom vidíme celkovo jeho postavu a potom vidíme, ako sa člení na korene, kmeň, hlavné konáre, tie sa ďalej ešte členia na menšie vetvy a vetvičky, na nich vyrastajú listy, kde žilky opäť delia plochu listu na menšie plôšky, ďalej vidno členenie kvetov na šuštičky a jahňady ...

Myšlienku o činnosti síl zvukového éteru vo všeobecnosti môžeme v konkrétnom cvičení jogy - koncentrácia (joga - cvičenie duše) držať v pozornosti, mimo seba, nasmerovanú na vonkajší objekt a pribrať k nej napríklad otázku: "Aká je to sila, ktorá v tejto živej bytosti spôsobuje členenie na jednotlivé rastlinné orgány?"

    -   -   -   -   -   -   -

Priebeh stretnutia:

Uvedenie do témy v prvý deň seminára.

Deň vody   ...  Deň zeme    ...   Deň vzduchu    ...   Deň ohňa

Záverečný deň - štúdium zákonitostí sústavy životných síl (éterického tela)