meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Deň zeme a životného éteru

seminár "STRETNUTIE" - o životných silách  <  späť

Počas ranného cvičenia sme sa zoznámili s ásanami, ktoré sme popoludní rozvinuli pri štúdiu sesterského páru živel - éter. Dnes sme skonkretizovali náš záujem na zemitý živel a životný éter.

Dopoludnia sme sa pohrali s rozličnými spôsobmi chodenia po zemi cestou na Orgoňovu Kýčeru.

  

Vnímali sme najmä aké vlastnosti majú kamene ako zástupca živlu zeme. Videli sme, že rozlomením vzniknú dve rovnocenné telesá, a že ich pohyb a tvar je určovaný silami zvonku. Telesá majú povrch na rozdiel od živých bytostí, ktoré majú pokožku. Zaoberali sme sa teda všetkým pevným, stuhnutým, stvrdnutým. Telesá zaberajú určitý priestor a nezdieľajú ho navzájom, ani jedno do druhého nepreniká. Tieto a ďalšie vlastnosti sme si potrebovali všimnúť na príklade kameňov, aby sme popoludní mohli hovoriť o životnom éteri a učiť sa ho poznávať prakticky v cvičeniach.

V okolí vrchola kopca sme hľadali staroslovanské runy z čias ústupu pohanských kultov.

        

Pri hoteli sme sa stretli a zoznámili s jedľou, u ktorej živel zeme výrazne prevažuje.

     

Na obed sme jedli polievku z koreňov cvikle, petržlenu a zeleru, nakrájaných na kúsky. V hlavnom jedle sme sa stretli s potravinami, ktoré môžeme mať na tanieri v takých celých formách, v akých prirodzene rastú: semená pohanky so zrnkami kukurice, celé korene mrkvy, celé semená hrášku, plody rajčín ... bavili sme sa hľadaním aj ďalších možností ako je ryža, redkvičky a mnohé iné. Na jednom tanieri sme zároveň mali všetky časti rastliny (rastlinné orgány) napríklad: koreň (mrkva), stonka (pór), listy (šalát), kvety (karfiól), plody (rajčiny), semená (pohanka), aby to, čo sme videli pred sebou na tanieri, tvorilo zmysluplný celok.

     

Popoludní sme si podložky rozhodili podľa príkladu pohodených kameňov, ktoré sme dopoludnia videli. Vnímali sme, akoto na nás pôsobí, keď sme takto chaoticki "rozhodení" na plochu. V druhej časti cvičenia sme sa už usporiadali do vybratého tvaru. Dnes sme hravo zvolili tvar jedličky, znázornený jednoduchými ťahmi.

     

Každý človek má schopnosti, ktoré môže rozvíjať. Z jasných a konkrétnych pozorovaní a k tomu pripojeného obsažného myslenia, ktoré zodpovedá realite, a preto je pravdivé, vznikali obrazy aj o neviditeľnej realite, ktoré boli uchopiteľné a pôsobili inak, než by pôsobili prípadné intelektuálne informácie. Takto formované jasné predstavy pôsobili usporiadavajúco a posilňujúco na životné sily účastníkov.

Odborná metodika seminára bola založená na niekoľkých veľmi jednoduchých a zrozumiteľných myšlienkach. Živly sú nadzmyslové skutočnosti a prejavy živlov sú zmyslové skutočnosti, ktoré môžeme dobre vnímať a popísať. Vpodstate išlo o veľmi jednoduché poznávanie vzťahu živel - éter. Poznávanie jednej vybratej konkrétne myslenej vlastnosti určitého éteru sa dialo aj počas cvičení prostredníctvom tela (ásany) alebo prostredníctvom konkrétnej rastliny (cvičenia duše), jej vnímateľných charakteristík a pomocou otázky pribratej do koncentrácie. Všetky cvičenia boli konkrétne, jednoduché a jasné.

Spoločne sme hľadali možnosti, ako prostredníctvom ásan môžeme vyjadriť kvality životného éteru, s ktorým sme sa najskôr myšlienkovo zaoberali. Počas cvičenia ásan podľa zákonitostí éterického tela sme sa v tento deň životného éteru okrem iného sústredili na to, aby telo vyjadrovalo vopred zvolený postoj duše, určitú myšlienku, imagináciu. Ďalej sme sa snažili vnímať okamih, kedy je ásana zavŕšená, dokončená, ucelená a až vtedy sme prešli do poslednej pohybovej fázy opustenia zvoleného postoja.

Každý deň sme sa naučili jeden alebo dva princípy, ktoré platia a je možné ich uplatniť pri tvorbe príslušného éteru (dnes - životný éter). Zisťovali sme, ako pomocou týchto cvičení vychováme v sebe sily a schopnosti, ktoré budeme používať aj v ostatnom živote. Mimoriadne sme sa zamerali aj na súznenie v celej skupine, na priebeh dňa ako jedného celku a začali sme vnímať účastníkov kurzu ako jeden celok, pozostávajúci z jednotlivých samostatných individualít, a predsta začlenených do súčinnosti celej skupiny.

  

Keď si porovnáme tieto dva obrázky s jedlom na tanieroch, už na prvý pohľad vidno rozdiel v usporiadaní jednotlivých kúskov. Kým na tanieri vpravo je iba náznak poriadku a niektoré kúsky z celku akoby vypadávali, tanier vľavo predstavuje zostavenie jedla podľa usporiadanej myšlienky a všetky jednotlivosti s celkom súvisia. Obsah potravín, teda aj obsah živín, je na oboch tanieroch veľmi podobný, ale ako pôsobí jeden a druhý tanier na dušu? Ako zostavenie jedla podľa určitej konkrétnej myšlienky a jej realizácia na tanieri ovplyvňuje životné sily?

  

Pri pohľade na rastlinnú bytosť, bylinu alebo strom, môžeme vidieť jej jednotlivé orgány - koreň, kmeň, konáre, listy, kvety, plody, semená... Cvičenie koncentrácie (cvičenie duše) na pravdivú a múdru myšlienku môžeme smerovať k objektu pozorovania s otázkou: Aká je to sila, ktorá v tejto živej bytosti spôsobuje to, že rastlina napriek týmto svojim častiam, jednotlivostiam, predsa len tvorí jeden celok?

 

V utorok večer sme sa venovali tomuto obrázku:

Priebeh stretnutia:

Uvedenie do témy v prvý deň seminára.

Deň vody   ...  Deň zeme    ...   Deň vzduchu    ...   Deň ohňa

Záverečný deň - štúdium zákonitostí sústavy životných síl (éterického tela)