meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Deň ohňa a tepelného éteru

seminár "STRETNUTIE" - o životných silách  <  späť

Počas dňa živlu ohňa a tepelného éteru sme sa ráno stretli, tak ako každé ráno, na zelenej lúke a zoznámili sme sa s ďalšími jogovými bytosťami - s takými ásanami, ktoré sme doposiaľ na seminári ešte nestretli.

  

Pri raňajkách sme na tanieri stretli ovos ako obilninu, ktorá zo všetkých obilnín obsahuje najviac tuku, to znamená, že sprostredkováva najviac tepla. O podobnej zostave jedla z ovsených vločiek v kombinácii s pestrým ovocím (v pondelok ražné vločky s čučoriedkami) sme písali podrobnejšie v deň vody.

  

Počas dňa živlu ohňa a tepelného éteru sme sa na výlete stretli s niekoľkými zaujímavými prírodnými bytosťami. Z Hornej Marikovej, z dolinky Udičky, sme sa kúsok odviezli autami a potom sme vystúpali k osade Bahno. A naozaj, po pravej ruke sme objavili nádherné zátišie s bahnitým podložím. Stretli sme tam rozličné vŕby, jelše, pálky a šachoriny. Týmto rastlinám sme sa venovali v pondelok. Avšak po ľavej strane chodníka, pozdĺž hrebeňa sa na teplom slnku vyhrievali na lúkach kvety, viaceré solitérne stromy a kríky. A bolo to na nich aj riadne vidno. Na začiatku lesa pri vchode do prírodného tunela sme stretli jasan. Odhadli sme ho ako najstarší (čas, zrelosť) z troch jasanov, ktoré sme odtiaľ mali vo výhľade. Prvým krokom cvičenia bolo verné pozorovanie a obsažný opis.

     

Fázu koncentrácie sme niekoľkokrát rytmicky opakovali a zakaždým sme pripojili aj vhodnú otázku. Tým sa mohlo udiať to, že naše obvyklé žiadostivé a rozptýlené rozpoloženie mysle sme prekonali a v pokoji sme ďalej pokračovali v cvičeniach duše bez chtivého uchopovania. Vnímali sme citom aj plamenné gesto jasanu a toto cítenie sme vyjadrili vlastným telom. Pri vnímaní troch stromov - jasanov v ich rozličnom veku, sme myšlienky a zmysly nasmerovali k týmto bytostiam a skoncentrovali sme ich pomocou otázky: "Aké sily spôsobujú to, že tieto tri stromy sú práve v daných, troch rozdielnych životných fázach rastu a vývoja?"

     

Za záhybom cestičky sme obdivovali dve osiky. V deň vody sme načúvali šepotu mäkkých listov smutnej vŕby a dnes, v deň ohňa, sme tento zvuk porovnali s klepotaním kožovitejších, teplom vysušených listov osiky. Hýbu sa už pri najjemnejšom podnete a ťapocú a klepocú. Pri meditatívnom zaoberaní sa bytosťou osiky je možné zažívať liečebné pôsobenie práve pre ľudí, ktorí sú príliš ciltiví na najmenšie neznáme impulzy, ktoré v nich vyvolávajú strach z nepoznaného.

  

Na vrchole výletu sme si posadadli do prírodného kruhu a vnímali sme, čo tu žije. Potom sme krátkou cestičkou lesíkom prešli akoby cez bránu do iného sveta.

     

Vstúpili sme naozaj do úplne iného prírodného prostredia, na preslnenú lúku plnú najrozličnejších pestrých kvietkov. Robili sme ďalšie cvičenia, ďalšie pozorovania a na záver sme sa aj formou hry stretli a zoznámili s viacerými kvietkami.

  

Plody a semená potrebujú na dozretie veľmi veľa tepla. Pikantne ochutená polievka z tekvice hokaido s nahorkastými brusnicami a s opraženými slnečnicovými jadierkami môže byť príkladom dobre pretepľujúceho jedla. Chren a cesnak sú výbornými domácimi zdrojmi pikantných chutí.

  

Po popoludňajšom oddychu a voľnom čase sme sa stretli na lúke pri hoteli a myšlienkovo sme si zhrnuli tému: živel ohňa a tepelný éter. Vzhľadom na charakter týchto dvoch nadzmyslových entít sme cvičenie nerozdelili na dve časti, ako v predošlé dni, aj keď sme dobre pochopili a precvičili aj rozdielne pôsobenie ohnivého živlu ako spaľujúceho a ukončujúceho, a pôsobenie tepla ako iniciujúceho, začínajúceho, roznecujúceho impulzu, čo sme vo viacerých ásanách tiež prežívali.

Prostredníctvom ásan sme sa v ucelenej zostave zaoberali predovšetkým myšlienkovým nasadením. Pri cvičení ásan nastáva oveľa silnejšia vnútorná aktivita duše iniciovaná tepelným éterom. S myšlienkami pracujeme tak, ako pracuje sochár s hlinou, z ktorej vytvára rozličné formy. Toto akoby sochárstvo v čistých prejavoch sme počas celého seminára pozorovali v prírode pri stretnutiach s rastlinnými bytosťami a ich formami. Ak je pohyb, činnosť, aktivita iniciovaná myšlienkou, vtedy sa človek stáva tvorcom tepelného éteru, ktorý je príčinou pohybu a nakoniec až utvárania formy. Priebeh vykonávania jednotlivých fáz ásan sme vnímali a sledovali v čase a zaoberali sme sa úlohou času. Hlavnou témou zostavy bolo v istom zmysle opäť protikladné pôsobenie vlastností tepelného éteru: centrovanie do vnútra a otvorenie smerom navonok. Na seminári sme v deň ohňa a tepla cvičili podobnú zostavu ásan, ako je uverejnená tu.

    

 

"... pri pozorovaní ásany sa deje to, že tým spôsobom, akým cvičiaci vystavia myšlienku, ako vstupuje do vzťahu, môže vložiť správnu silu tepla, kvalitu tepla." Heinz Grill: Štyri étery v chlebe, s. 29

Korenisté pálivé, štipľavé, pikantné a farebne podobné ohňu, také boli jedlá v deň ohňa. Tepelný éter, tak ako pri cvičení ásan, aj pri varení, sa najlepšie založí do jedla na začiatku, keď sa dobre postaví vhodná myšlienka.

Večer sme si v pokoji premietali fotografie rastlín podľa jednotlivých živlov a aj takto sme sa učili skôr hravo a ľahúčko vnímať a zopakovať si to, čo sme videli počas predošlých dní na prechádzkach po lúkach a lesoch.

  

Priebeh stretnutia:

Uvedenie do témy v prvý deň seminára.

Deň vody   ...  Deň zeme    ...   Deň vzduchu    ...   Deň ohňa

Záverečný deň - štúdium zákonitostí sústavy životných síl (éterického tela)