meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Hlbšie zvedomovacie cvičenia zmyslového vnímania

4. stupeň cvičení (zvedomovacie cvičenia):

Vnimanie priestoru v okolí predstavy

Uvedieme si tu iba jedno komplexné cvičenie pozostávajúce z viacerých krokov, z ôsmych samostatných cvičení.

1. krok

Verné podrobné pozorovanie objektu

2. krok

Otvorené vnímanie okolia objektu

3. krok

Striedajme tieto dve cvičenia a toto dýchanie duše konajme celkom vedome.

4. krok

Presunieme tento oscilujúci proces do vnútra duše:

Vytvorme si vernú predstavu objektu. Pozorujme túto predstavu vnútorne.

5. krok

Vnímajme priestor okolo objektu - predstavy a potom samotný objekt z predsatvy vymažme.

Ak sa to nedarí, môžeme sa kvôli nácviku vrátiť k jednoduchším cvičeniam. (5. cvičenie v 2. stupni)

6. krok

Po určitom čase sa opäť vráťme k pozorovaniu vonkajšieho objektu.

7.krok

Pozorujme priestor okolo objektu.

8. krok

Opäť si utvorme predstavu objektu a pozorujme ju.

       O joge  <  cvičenia duše  <  Vnímanie s rozšíreným vedomím  <  späť