meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Zostava kozmický dych a svetelný éter 

Zostava ásan podľa princípov "Jogy z čistoty duše" Heinza Grilla a podľa jeho knihy "Preduchovnenie tela" (s.63 a s.120)

cvičenie duše: koncentrácia na rastlinu: šípová ruža

šírka dýchania

ásana trojuholník - trikonásana - tri dimenzie cvičenia ásan - fyzická, duševná a duchovná

ásana trojuholník s výkrutom - parivrtta trikonásana - tri dimenzie priestoru

cvičenie duše: koncentrácia na rastlinu: sliva čerešňová

ásana váha vpred - tuladandásana - dýchanie slobodné od tela

cvičenie duše: koncentrácia na rastlinu: repík

ásana váha bokom s výkrutom - parivrtta tuladandásana 

hĺbka dýchania

ásana pluh - halásana 

výška dýchania

ásana päťuholník rukami 

ásana Andrejov kríž - samdhistaasana - zvedomenie vesmírneho okolia 

centrovanie dychu 

dychový kríž - 

cvičenie dušekoncentrácia na rastlinu: vlašský orech

dýchanie do chrbta

ásana joga mudra   

pozorovanie vzťahu vzdušného živlu a svetelného éteru    

senzibilizácia pohybu 

výkruty v stoji - pružnosť vedomia

vertikalita dychu 

ásana poloha nohy - utthita mukcha pada hasthásana 

ásana stoj na hlave - širšásana 

cvičenie dušekoncentrácia na rastlinu: plamienok

ásana ryba - macjásana - členenie a svetlo

ásana trojuholník v ľahu na chrbte - supta trikonásana

ásana Andrejov kríž v ľahu - supta samdhistána

cvičenie dušekoncentrácia na rastlinu: horec 

ásana šikmá rovina - purvottanásana

ásana šikmá rovina s trojuholníkom - vašišthásana

ásana výkruty v ľahu - nakrásana - vzťah svetla a kĺbov chrbtice

ásana kôň - vatajánásana - prestúpenie do iného elementu

ásana trojuholník v ľahu na boku - anantásana 

ásana luk - dhanurásana - popis

ásana radostná poloha - saumuchjásana a loďka - navásana