meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Ako tvoriť svetelný éter?

Téma: svetelný éter (SE)

Cieľ: spoznávať a vytvárať éterické svetlo

1. Na základe fenomenologického pozorovania vzdušného živlu a v protiklade k nemu vytváranie myšlienok o protikladných vlastnostiach svetelného éteru – myšlienkové spoznávanie svetelného éteru.

2. Pozorovanie – ak je konkrétne, jasné, čisté, pozornosť na objekt nesie svetelný éter, ktorý odieva objekt a spätne žiari na pozorujúceho ako niečo dodatočné, čo sa pozorovaním vytvorilo. Prospieva objektu aj pozorujúcemu.

3. Každá forma slobodného rozvoja koncentrácie, zintenzívňovania myšlienok, uvoľňuje šírku svetelného éteru. Na spoznávanie svetelného éteru u rastlín alebo aj u ľudí sa pýtame:

Máme pocit, že rastlina / človek vychádza svojou energiou otvorene do priestoru alebo sa skôr zacláňa, uzatvára? Ak ide o človeka, sú jeho slová otvorené, vchádzajú do priestoru, otvárajú sa do šírky, alebo spôsobujú skôr stiahnuto, uzavreto?

Svetelný éter je spojený s rozvinutou manipura čakrou, s centrom šírky astrálneho tela.

Pozorovanie a porovnanie napr. 2 rastlín: encián a zvonček ... vnímať rozdiel.

4. Svetlo organizuje hmotu
– tvary
– štruktúru
– farby

Pozorovanie a porovnanie bujného rastu zemiakových výhonkov v zime v tmavej pivnici a na rozdiel od toho pozorovanie listov mrkvy, petržlenu, prasličky, rebríčka...

5. Svetlo priestoruje – vytvára priestor. Svetlo saje.

Svetlo tvorí priestor pre rastliny, do ktorého vyrastajú.

Človek v rozhovore s druhým človekom alebo pri komunikácii s rastlinou tak isto môže tvoriť priestor svetla, do ktorého sa proťajšok môže vysloviť, prejaviť.

Pozorovanie priestoru pri rôznom osvetlení: sviečkou, žiarovkou, mesiacom, slnkom.

6. V priestore bez svetla sa objavujú negatívne emócie alebo astrálne bytosti. Nie je efektívne s nimi bojovať. Treba „zapnúť" svetlo - tvoriť svetlo.

Príklad: horolezec na skale v strachu a zúfalstve – prvá pomoc: začne pozorovať skalu (hmat, zrak...), musí nastoliť duchaprítomnosť.

7. Kto vytvára svetlo?