meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

SVETELNÝ KOREŇ

Pripravujeme pre Vás stránku o svetelnom koreni.

Píše sa rok 1924. Práve sa skončil poľnohospodársky kurz, vedený Rudolfom Steinerom na želanie mnohých poľnohospodárov, na hospodárstve Kobierzyce počas svätodušných sviatkov.

Auto stojí pred vstupnou halou zámku a čaká na prednášajúceho, aby ho odviezlo na vlakovú stanicu do Wroclavi.

Podľa svedectva hostiteľky Johanny von Keyserligk svojmu synovi, udial sa ešte tento krátky, ale mimoriadne významný rozhovor:

Skôr, než Rudolf Steiner nastúpil, zastavili ho Johanna von Keyserligk a Günther Wachsmuth.

"Pán doktor, mali by sme ešte jednu otázku."

"Áno, prosím." Pozrel k vodičovi: "Ešte okamih."

"Pán doktor, ak sa podarí podľa Vami daných pokynov ošetriť pôdu a naše plodiny a oživiť ich, potom to, čo takto vypestujeme, bude v dostatočnej miere primeranou výživou pre človeka dnešnej doby zodpovedajúcou jeho duchovnej podstate? "

"To nemôže stačiť ani v tom najlepšom prípade," odpovedal Rudolf Steiner.

"Malo by sa podariť, aby sa v Európe udomácnila Dioscorea batata a nahradila zemiaky ako hlavnú potravinu."

Obaja boli vďaka Bohu dostatočne bdelí a pýtali sa ďalej.

"Kde tá rastlina rastie a čo je na nej tak osobitného?"

Rudolf Steiner mohol na otázku odpovedať len krátko, vodič už čakal. Všetci však pocítili dôležitosť a vážnosť jeho stručnej odpovede.

"Táto rastlina je ako jediná schopná vo svojich častiach rastúcich pod zemou ukladať svetelný éter. A ten bude pre ľudí v budúcnosti nepostrádateľný.

Rastie v Číne. "

To muselo pre začiatok stačiť, vodič sa ponáhľal, aby im neušiel vlak.

Viac si môžete prečítať priamo od Ralfa Rößnera: tu

 

Veľmi významná je súvislosť medzi svetelným koreňom a zemiakom. Zemiaky slúžili po celé stáročia ľudskému vývoju tak, že obdarili človeka zemskou tiažou. Správnym spôsobom pestovaný svetelný koreň môže, na rozdiel od zemiakov, fyzickú telesnosť človeka preniknúť takým svetlom, že dokáže podstatne uľahčiť, možno dokonca plne umožniť jeho obrat k nehmotnému svetu. Zemiaky, ktoré by mali byť ako hlavná potravina v budúcnosti nahradená svetelným koreňom, by sme však nemali považovať iba za rastlinu minulosti, ktorej by sme sa mali zbaviť. Dobrý vývoj a rast svetelného koreňa musí kráčať ruka v ruke s novým chápaním zemiakov. To sa môže podariť, ak zemiak ponesieme láskyplne vo svojom vedomí ako rastlinu, ktorá vo svojej premenenej forme naďalej slúži vývoju človeka a bude pozdvihnutá na nový stupeň vývoja s novými úlohami.

- - - plánujeme tu uverejniť spôsob pestovania a ďalšie zaujímavé aspekty svetelného koreňa - - -

O novej jogovej vôli poprvýkrát hovoril Rudolf Steiner: tu. Z tohto vysvetlenia je zrejmé, prečo sa tak veľa zaoberáme špeciálnym prístupom k zmyslovému vnímaniu.

O pôvode svetelného koreňa a včiel

  

  

- - - plánujeme tu uverejniť spôsob pestovania a ďalšie zaujímavé aspekty svetelného koreňa - - -