meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Rytmické a múdre spolupôsobenie včiel

Mnohí, ktorí včely spoznávajú, žasnú nad nádherami včelieho spolužitia. Včelstvo chápeme ako celok. Jednotlivé včely predstavujú články celku a navzájom rytmicky a múdro spolupôsobia v silnej súvislosti s tým, čo sa odohráva v ich blízkom aj veľmi vzdialenom okolí.

 

Čím to je, že včelstvo nesie takú ohromnú schopnosť spolupôsobenia a súladu?

Všimnime si jednu výraznú vlastnosť jednotlivých včiel. Prevažná väčšina včiel sú včely robotníčky, ktoré sa vzdali pohlavného života. Matkou všetkých včiel je iba jediná včela v celom úli. Voláme ju matička alebo aj kráľovná. Samčiu úlohu nesie neveľký počet trúdov.

 

A tak láska včiel sa nevyžíva predovšetkým v pohlavnosti, ale je prenesená do duševnosti čeľade. V celom včelstve citiť múdru lásku včiel ako určitú nehmotnú substanciu. A z tejto vzájomnej nepohlavnej lásky, ktorou je presýtený celý úľ, pochádza to obdivuhodné spolupôsobenie všetkých včiel vo včelstve.

Rudolf Steiner v Dornachu dňa 3. februára 1923 prednášal v rámci cyklu o zdraví a chorobe (s.317): "Včely majú taký život, že je potlačené, mimoriadne silne potlačené to, čo sa u ostatných zvierat prejavuje v pohlavnom živote."... "Život lásky je najskôr niečím duševným. Len tým, že toto duševné prepracuje určité orgány tela, stanú sa tieto orgány prejavom, výrazom života lásky. A keďže u včiel je život lásky potlačený, vlastne je stiahnutý iba do jedinej včely, do včelej kráľovnej, všetok ostatný pohlavný život v úli sa premieňa na celý ten včelí zhon múdreho spolupôsobenia včelstva."

Ďalej Steiner uvádza súvislosť života včiel a spôsobu včelej lásky vo včelstve s planetárnym stavom venušanským: "Včely sú celkom vydané vplyvu planéty Venuše, rozvíjajú život lásky v celom úli. Je to múdry život... Túto nevedomú múdrosť včely rozvíjajú vo vonkajšom konaní. A tak tu máme vo včelom úli ako substanciu to, čo sa v nás vlastne vyžíva práve iba vtedy, keď naše srdce vyvíja lásku. Celý úľ je vlastne preniknutý životom lásky. Jednotlivé včely sa lásky zriekajú, aby ju rozvíjali v celom úli. A tak až vtedy začíname rozumieť životu včiel, keď nám je jasné, že včely akoby žili vo vzduchu, ktorý je presiaknutý láskou."

Včelí med  <   späť

Cvičenia na vstúpenie do živého vzťahu so včelstvom  <   späť