meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

O joge  <  Články  < naspäť

Rozvinutie praktického myslenia

Vande sat-čit-ánanda

Rozvíjanie praktického myslenia je jednou z najdôležitejších disciplín v štúdiu jogy ako spirituálnej cesty. Naša myseľ nás väčšinou ovláda, z nášho podvedomia sa uvoľňujú pri istých spúšťacích impulzoch celkom určité vzorce myslenia a človek nie je slobodný. Koná trošku ako naprogramovaný počítač. Rôzne projekcie a introjekcie riadia naše myšlienky a od toho sa odvíjajúce aj naše konanie.

Neškolená myseľ je ako pár zdivočelých koní, ktoré nedovolia vozatajovi prevziať vládu nad jazdou. V prvom rade musíme svoje kone spoznať, zistiť akými zákonitosťami sa riadia, a potom cieľavedomými cvičeniami školiť svoju myseľ tak, aby jej činnosť bola riadená z najvyššej zložky človeka - z duchovného Ja.

Toto Ja však nie je u bežného človeka dostatočne rozvinuté, aby bolo schopné mocnú riadiacu vedomú činnosť vykonávať. V integrálnych jogových cvičeniach už od základných prípravných cvičení sa práve posilnenie a rast klíčiacej duchovnej substancie Ja zohľadňuje ako primárne. Skúmaním svojich skutočných životných postojov, opúšťaním ukolísavania sa vo vysnívanom fantazijnom svete svojich túžob, prianí, sklonov a krásnych filozofií, treba zaujať seriózne a uvážené stanovisko v srdci a z neho rozvinúť ďalšie pokračovanie prípravných jogových učebných krokov.

Cvičenia sú zamerané predovšetkým na spoznávanie procesov vnímania prostredníctvom fyzických zmyslových orgánov. Pri cvičeniach ásan, ako aj pri cvičeniach duše sa učíme konkrétnej vedomej práci mysle pri procesoch pozorovania a vnímania. Začína sa od veľmi jednoduchých cvičení, ktorými sa dosahujú vynikajúce účinky na upokojenie a na zvýšenie rozlišovacej schopnosti.

Ásany sú vždy súčasne aj cvičeniami celého človeka. Integrálny prístup spočíva v tom, že nevynechávame ani jeden článok ľudskej bytosti bez zohľadnenia. Od svojho najvnútornejšieho Ja, prostredníctvom vedomia až po vykonanie fyzickým telom, spoznávame svoje telo, na neho naviazané jemnohmotné zložky, až po duchovné články, ktoré by mali riadiť cvičenie. Nezaoberáme sa nejakou teórou, ale veľmi prakticky pracujeme s tým, čo vedomím dokážeme poňať.

Vychádzame vždy z toho stavu, v ktorom sa nachádzame a smerujeme bez špekulácií k praxi, k životu. Svoje sily sa snažíme účinne nasadzovať tam a takým spôsobom, ako je to vhodné a účinné. Nevynakladáme do akcie zbytočne tie sily, ktoré nie sú nevyhnutné, ale zmobilizujeme do maximálneho napätia a necháme pôsobiť práve také sily, ktoré sa v danom prípade hodia. Spoznávame vlastnou skúsenosťou, že sily, ktoré formujú ásanu, nevychádzajú prvotne z tela. Spoznávame tieto tvorivé sily, tvárniace sily, sprostredkujúce sily a učíme sa s nimi spolupracovať.

Všetko stvorené je utvárané podľa určitých tvorčích myšlienok. Na cvičeniach sa učíme tieto myšlienky spoznávať a sami s takými tvorivými myšlienkami pracovať. Slobodná tvorivá umelecká činnosť je stredobodom jogovej práce s ásanami.

Pri cvičeniach duše, napríklad pri poznávaní prírodných bytostí rastlín, alebo pri poznávaní bytosti človeka, sa vychádza z pozorného pozorovania, bez vnášania vlastných emócií, asociácií, alebo akýchkoľvek projekcií z vlastného podvedomia, z vlastných nahromadených skúseností. Rozpoznávaním pôvodu myšlienok sa dostávame bližšie k samotnému čistému pozorovaniu a k preniknutiu k podstate. Tak sa dá poznávanie prehĺbiť prostredníctvom praktického vnímania pomocou vonkajších zmyslov, až k poznaniu tej najvyššej nadzmyslovej podstaty.

Na každom cvičení sa prebúdzame zo sna ilúzií prostredníctvom poznávania našich poviazaností, prostredníctvom rozpoznávnia projektívneho spôsobu vnímania a foriem myslenia upútaných na hmotu a na telesný prospech. Konkrétnym poznávaním ilúzií, nie púhym filozofovaním o existencii máji, sa snažíme o povznesenie sa nad svet dualít a o zjednotenie ponad klamy sympatií a antipatií.

Pri všetkých objektoch nášho pozorovania však musíme neustále rozvíjať svoj cit úctivosti a spolupatričnosti s ľuďmi, súcit so zvieratami a zmysel pre krásu prírody. Bez toho by naše srdce namiesto rozvinutia stvrdlo. Na ceste poznania sú ásany jednotlivými písmenkami. Sú v nich skryté hlboké tajomstvá bytia. Nie sú vymyslené ľubovoľne, ale sú do nich vložené zákonitosti, ktoré môžme prostredníctvom nich vedome poznávať.

Veľa trpezlivosti, bdelosti a pokoja treba rozvinúť na ceste integrálnej jogy. Človeka čaká veľa praktických cvičení, veľa skúšok v živote a veľa nových prekvapení pri práci s ásanami a pri rozvíjaní a očisťovaní svojich duševných síl.

Neskrotené vitálne sily sa cvičeniami dostanú do istého usporiadania a už po krátkej námahe vznikne lepšia rovnováha medzi telom a dušou. Na tomto základe sa môžu začínať vnútorné sily srdca koncentrovať a vytvárať vnútorný zmyslový orgán duše. Myšlienky začíname prežívať oveľa konkrétnejšie, a tým sa v rámci nervového systému vybuduje organizovaná, rozšírená sila pnutia, ktorá pôsobí oslobodzujúc na krvný obeh a na látkovú výmenu. Celý človek získa usporiadaný výraz vyžarujúci silu.

Správna myšlienková sila sa buduje tiež aktivizáciou duše vedomej sídliacej v šiestej čakre. Tým sa začína cesta džňánajogy, cesta formovania vlastnej sily vedomia, vlastného imaginatívneho vedomia. Imaginácie pôsobia usporiadavajúc na telesno-duševné vzťahy.

Otázka stanoviska, vnútorného postoja duše je rozhodujúca pre rovnováhu a pre rozvinutie praktického myslenia. "Keď tvorivá skutočnosť, brahma, môže bez zábran, ako svetlo slnka, svietiť do vlastného vnútorného života, potom astrálny medzičlánok ostáva neobmedzený, ako nebo bez mrakov, a tak sa môže svetlo usídliť vo vnútri." Heinz Grill