O joge < Články < naspäť

Ásany cvičíme tak, ako hudobník používa nástroj a vžíva sa do počúvania, ale nesplýva s nástrojom. - Heinz Grill

Učíme sa zaoberať sa, venovať sa, oddávať sa obsahom, ktorým najskôr ešte nerozumieme. Učíme sa oslobodzovať v telesných cvičeniach od pocitov sympatie a antipatie, vchádzať do cvičení s jasnými predstavami. Stanovujeme si predsavzatie: cieľavedome a jasne viesť cvičenie podľa jasne vytvorenej myšlienky.

Telo pozorujeme ako pomíňajúce, na tomto našom súčasnom stupni vývoja človeka. Naša duša je svetelnou bytosťou, ktorá si telo iba oblieka a prežíva ho ako nástroj na používanie. Telo zviditeľňuje akcie duše.

Keď nastane toto porozumenie a rozlíšenie tela od duše, od vnútorného sveta, môže sa prebudiť veľká tvorivá sila so slobodou a s altruistickou láskou k životu.

trikonasana - trojuholník

Telesnými cvičeniami jogy sa zaoberáme inak ako v tradičnej joge, viac z hľadiska pohybového umenia a prežívania rozličných smerov pohybu chrbtice a končatín v ich hlbšom význame. Každá ásana nesie v sebe zvláštnu výpoveď, súvislosť s každodenným životom a stelesňuje určitú duševnú vlastnosť, prípadne schopnosť, čo zas spolu súvisí s jednou zo siedmich čakier. V zažívaní a v skúsenosti s ásanou badáme jednotu života a spirituality. Učíme sa cvičeniami rozvíjať duševné vlastnosti ako odvaha, vnútorný pokoj alebo činná sila.

Joga sprostredkuje hlboké vhľady do reality duševného života, ktoré sa učíme prenášať, presádzať do života.

Srdečne sú na cvičeniach vítaní začiatočníci, aj pokročilí. Dôraz sa nekladie na hromadenie intelektuálnych vedomostí, ani na telesný perfekcionizmus. Práca smeruje ku kvalite prístupu, rozvoj estetického stvárnenia, smer nasadenia a vnútorný zmysel cvičení a ich reálny súvis so životom. Zohľadňuje sa telesno-duševné učlenenie dnešného Stredoeurópana.

Utváranie estetického ponímania vyžaduje schopnosť vcítenia sa a otvorenosť voči rôznym životným situáciám. Kto sa uberá cestou k estetike, zbadá, ako sa jeho ruky stávajú láskavými a myšlienky zmúdrievajú.

V dnešnej dobe nadobúda dôležitosť osobné seba presadenie a orientácia na krátkodobé rýchle úspechy v realizácii osobného šťastia. Vyčerpanosť z pracovného nasadenia, existenčný strach a krátkozrakosť zmyslového vnímania sú spôsobené závislosťou od zdanlivej skutočnosti. Upútanosť k istote materiálneho šťastia, či úniky do zidealizovaného sveta sú varovaním pred skresleným chápaním jogy a života.

Pohyb je výrazom života. Život pramení z večného zdroja, vytvára vonkajšie formy a podmienky pre rast a vývoj. Ásana je prejavom vnútornej stránky bytosti. Impulz k pohybu spočíva v duši, vo svetle života. Technický perfekcionizmus nie je schopný obsiahnuť duševnú dimenziu a hlbšie posolstvo ásany.

Počiatok cviku nespočíva v tele, ani vo vôli niečo dosiahnuť, ale v odovzdaní tela, vlastných názorov a samého seba do pokoja pohybu a tichosti dychu. Každá ásana pomáha rozpoznávať podstatné od nepodstatného.

trikonasana - trojuholník

Cvičenia pozornosti a bdelosti sú zamerané na rozlišovanie medzi hrubohmotným a jemnohmotným, medzi hnutiami mysle, emocionálnymi pohnútkami a impulzmi vôle. Pozorovateľ nehodnotí, ani sa neidentifikuje s týmito menlivými javmi v obaloch duše.

Voľné pripustenie dychu vnesie do ásany čistotu a jas. Vedomie sa otvára pre šírku vnímania a nefixuje sa na tiaž tela.

Korunou procesu rastu rastliny sa javí kvet. Ale až potom nastáva ešte vyšší stupeň - tvorba plodov - je zrovnateľná s dávaním. - Heinz Grill

V ásane cvičiaci vyjadruje bezprostrednú jednotu myšlienky s telom. Tie myšlienky, ktoré človek intenzívne pestuje a spraví ich svojim najvnútornejším cieľovým úmyslom, žijú najskôr v jeho éterickej atmosfére, potom ovplyvnia vnútorné, citlivé vedomie v duši a nakoniec, v poslednom kroku, vkĺznu do vnútrajška jeho vôle a jeho svojbytia. Telo sa potom stáva na tomto poslednom stupni výrazom myšlienky samotnej.

parivrtta trikonasana - trojuholník s výkrutom

Aby sme dospeli k vlastnému skúsenostnému poznaniu éterických myšlienkových podstát, je nevyhnutné najskôr teoretické, intelektuálne porozumenie pojmov prostredníctvom imaginácií, ktoré pochádzajú od učiteľov s rozvinutým čistým duchovným vnímaním. Myšlienkové zaoberanie sa bez intelektualistického špekulovania je prvým krokom.

Nasleduje prvé zaoberanie sa v myšlienkach. Potom pokračuje samotná koncentračná a poznávacia práca v cvičeniach. Jasne zvolené predstavy, nie vykonštruované vonkajšie podobnosti, ale konkrétne vybraté dojmy od duchovných bádateľov, majstrov jogy, pripojené ku cvičeniu, vedú k duchovnému zhliadaniu a napokon k porozumeniu.

Každá ásana okrem formy postrehovateľnej fyzickými zmyslami, ak má byť živá, harmonizujúca, éterizujúca a ozdravne pôsobiaca, nesie v sebe špecifický vnútorný zmysel, postrehnuteľný iba rozvinutými duchovnými zmyslovými orgánmi, lotosovými kvetmi. Tieto éterické podstaty sa učíme na cvičeniach vyjadriť fyzickým telom vo formách ásan. Rozširuje sa vedomie, postrehovacia schopnosť a koncentrácia.

Vedomou prácou s jednotlivými cvičeniami a s duševnou dimenziou jogy sa otvárajú nové, základné cítenia, skutočne celkom nové. Život dostáva duševnú hĺbku a badateľné omladzujúce oživenie.

Cvičením pobadáme v hĺbke duše, ako svetlo vedomia zostupuje, aby preduchovnilo celé telo, a ako sa chce prejaviť navonok. V duši kráčame po ceste, ktorá postupuje z ducha, z hora nadol, vychádzajúc z myšlienky, z prvej ideje, k hlbším cíteniam, až nakoniec dochádza k manifestácii vo vôli prostredníctvom nástroja, svojho tela.

Cesta jednotlivými čakrami je cestou éterizácie a preduchovňovávania tela. Duševný obsah, ktorý spočíva v cvičeniach, hlboký zmysel myšlienok a cítení preniká do vnútra a prejavuje sa v určitej časti osobnosti ako jej súčasť. V cvičeniach získavame porozumenie pre čakry, čo sú miesta zosústredenia určitých duševných hnutí a pochodov, centrá jemného duševného bytia.

Naším cieľom na cvičeniach nie je naberanie intelektuálnych vedomostí, ale byť inšpirovaný. Našou inšpiráciou je "Joga z čistoty duše" Heinza Grilla.