meditácie

články

22.12.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

 aktuálne cvičenia:
zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Cvičebná zostava na ROZVINUTIE SRDCA

Heinz Grill

Spolupôsobenie týchto ásan rozvíja zvnútornenie a pokoj v srdci. Nechajte si pre túto zostavu hodne času a zotrvajte v polohách čo možno najdlhšie. Celý cyklus by mal trvať najmenej jednu, pokiaľ možno dokonca až dve hodiny. Dbajte na poradie. Po každej ásane sa uvoľnite. Dýchajte mäkko a bez nátlaku. Pobadáte, ako sa stále viac upokojujete, a že sa rozvíja pocit ľahkosti a mieru.

Pri tomto cykle ide o to, že sa centrujú energie v strednej oblasti tela. Zostava vedie k vyváženiu a harmonizácii pomocou aktivovania energie srdca. Zvlášť v poslednom cviku, sarvangásana, sa zhromaždia energie v celej sile v srdci. Vo výkrutovom sede v strede zostavy sa vtiahnu do vnútra vyššie vibrácie. Tým vznikne silná expanzia vedomia do vyšších oblastí. Pre mladších ľudí sa odporúča nahradiť točný sed nakrásanou, výkrutom v ľahu. Vyhne sa tým silnej senzibilizácii a energie môžu byť lepšie použité na stabilizáciu a harmonizáciu v spodných silových centrách.

uvoľnenie - ánandásana

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

stoj na hlave - širšásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

pluh - halásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

poloha hlava–koleno - paščimottanásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

  

polovičná kobylka - ardha šalabhásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

 tanečník - nataradžásana

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

 

poloha modlitby

Z radosti a žiaľu
sa rodí nový stred
v tichu myšlienok
a v odovzdanosti.

Rozvíjajúce myšlienky

 

točný sed - ardha matsjendrásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

ťava - uštrásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

strom - tadásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

andrejov kríž - samdhistána

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

  

vrana - kákásana

Rozvíjajúce myšlienky

 

 

sviečka - sarvangásana

Zdravotné účinky

Rozvíjajúce myšlienky

 

  

uvoľnenie - ánandásana

Rozvíjajúce myšlienky

 

Plán rozvíjania cvičení v 4 fázach

Celá zostava s rozvíjajúcimi myšlienkami

Literatúra:

zdravotné účinky - mnoho rôznych zdrojov

Heinz Grill: Iniciačné školenie v Arcu, 3. diel: Nový impulz v joge pre integratívne vedomie v duchu a vo svete, Terapeutický význam rozvoja citlivosti pri jogových cvičeniach

H.Grill: Tajomstvo psychických ochorení na základe bytostných článkov človeka, časť „Srdce“ – s.159 - 209

Človek chodí k studni, načiera z nej vodu, oživuje a pretepľuje ju svojimi rukami a dáva ju opäť svojim blížnym.

Báseň

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť