meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2023 – 2. časť

Rok seba-deštrukcie - vināśa

článok Heinza Grilla uverejený na jeho stránke
po nemecky:
https://heinz-grill.de/ausblick-2023-teil-2-great-reset-gesundheit/
po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/prognoza-2023-great-reset-zdravie/

Všeobecné krátke zhodnotenie

V roku, ktorý stojí pred nami, sa prejavia veľké polarity medzi narastajúcou a upevňujúcou seba-deštrukciou a medzi možným citlivým a veľmi jemne klíčiacim seba-posilnením. Vojnové motívy a skutky energicky podnecované a u tých, ktorí sú najviac obsadení týmito emóciami, budú spôsobovať naozajstnú devastáciu. Sanskritské slovo pre deštrukciu je vināśa. Nastane rok veľmi veľkých a rozsiahlych deštrukcií nepriateľov a seba-deštrukcií. Ātma-vināśa znamená seba-deštrukciu, ktorá sa prejaví jednak chorobami, ako aj súhlasom s deštruktívnymi spôsobmi konania. Nápadnou bude polarita medzi tými, ktorí skutočne vytvárajú prvé seba-rozkvitanie a medzi tými, ktorí seba oslabujú a čiastočne ničia agresiou.

Jedna z najväčších záťaží, ktorá bude citeľná navonok, postihne zdravie jednotlivých ľudí. Priebeh stále ťažších a ťažších infekcií, psychických ublížení, potom demencií a napokon predovšetkým ochorení na rakovinu bude ťažko doliehať na jednotlivých ľudí a práve z tejto strany bude ochromovať celkovú perspektívu ľudstva. Očkovaním vznikli choroby krvného obehu a náchylnosť k chorobám pohybového aparátu a bude to pokračovať aj naďalej. Kvôli záťažiam na celého človeka sa taktiež pridajú sklony k úrazom.

Great Reset obsahuje niektoré idey, ktoré podľa čisto materiálneho myslenia nie sú až tak nerozumné. Ale duch je z tohto Veľkého resetu úplne vylúčený. Umelá inteligencia, ktorá by mala človeka zachrániť, zlyhá a vo všeobecnosti budú ľudia v súvislosti s veľkým resetom v nadchádzajúcom roku len zalamovať rukami. Duchovné hierarchie sa odvracajú od tých, ktorí absorbujú tieto bezduché myšlienky Veľkého resetu, a preto táto cesta vedie do sebazničenia, do ātma-vināśy.

Čo prinesie ekonomický systém? Vojna a inflácia patria k sebe, oboje dosiahnu vysokú mieru a bude dochádzať k deštrukciám. Mnoho ľudí bude zo zúfalstva a úzkostí volať po vojne a nedá sa vylúčiť, že prídu veľké údery. Napriek tomu je tu tendencia, že s kompenzáciami a preklenutím ponad určité fázy sa ekonomika udrží.

Skupiny budú stále viac zlyhávať, zatiaľ čo jednotlivé osoby, ktoré sa školia až k hlbokému poznaniu, dospejú k veľkému rozkvetu. Nemecko sa nachádza v znamení násilia, je to znak, ktorý je skutočne viditeľný v takzvanej astrálnej ríši a nadobúda deštruktívnu podobu, zatiaľ čo Taliansko musí znášať veľké zdravotné bremeno.

Všetky projekty, ktoré budú teraz zakladané, musia znášať ťažkosti a prevažná väčšina zlyhá.

Na spirituálnej ceste sa ukážu dosť veľké polarity. Na jednej strane sa budú zrkadliť ilúzie úplného úletu od sveta a na druhej strane zápas o pravdy a o schopnosť samostatnej tvorby úsudku. Útek do náboženských spoločenstiev však zostane veľmi veľký.

S ohľadom na spiritualitu Slnečnej oázy sa taktiež prejaví veľká polarita. Budú tu ľudia, ktorí ju budú najtvrdšie kritizovať a budú jej želať len všetko, čo je škodlivé, a budú tu niektoré osoby, ktoré prinesú veľmi priaznivú rozvojovú prácu, a tak významne prispejú k mieru vo svete.

Nasledujúci rok bude aj rokom prekvapení. Niektorí povstanú z temného a neblahého podsvetia a budú podstatným podielom vykonávať spravodlivosť a osvetu pre rozumných.

Presnejšie rozpracovanie a objasnenia budú nasledovať v najbližších dňoch v jednotlivých oddelených kapitolách. Nasledovné rozpracovanie sa bude týkať pravdepodobnosti vojny.